Księgarnia

KSIĄŻKI JUŻ OD 1 ZŁ*
* Dla szkół, bibliotek, instytucji nauki i kultury

Przejdź do księgarni »

Prelekcje

W ramach swojej działalności edukacyjnej Fundacja prowadzi prelekcje dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych oraz wykłady i prelekcje dla studentów.

Czytaj dalej »

 KONFERENCJA NAUKOWA I WARSZTATY HISTORYCZNE

na temat

CICHOCIEMNI. HISTORIE BOHATERÓW

Toruń, 9 listopada 2016 r.

 

Zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień i warsztatów z zakresu: sylwetki cichociemnych; szkolenie cichociemnych (w tym wyposażenie); zadania powierzane cichociemnym/rodzaje służb; przekrój społeczny cichociemnych; udział cichociemnych w akcjach zbrojnych; powojenne losy cichociemnych; etos cichociemnych; upamiętnianie cichociemnych. Teksty oddane do druku do dnia 10.12.2016 r. będą honorowane. Zob. więcej (.pdf)

 

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20 września, na adres koordynatora konferencji dr Katarzyny Minczykowskiej, kmt@zawacka.pl, 504 214 497, pobierz zgłoszenie (.doc).

 

Sekretariat konferencji: Agnieszka Łuczywek, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, ul. Podmurna 93, 87–100 Toruń, sekretariat@zawacka.pl, tel./fax: 56 65 22 186.

 


ZBIORY FUNDACJI W SIECI

 

Od grudnia 2012 r. digitalizujemy zbiory Fundacji (relacje, zdjęcia, pamiątki żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego) i sukcesywnie zamieszczamy skany w sieci. Można je przeglądać  w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Dotychczas udostępniliśmny znaczną część materiałów składających się na dział zbiorów "Archiwum Pomorskie", do końca 2017 r. planujemy udostepnić użytkownikom Internetu ponad 7000 zdigitalizowanych jednostek archiwalnych.

 

Projekt "Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek on-line" jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego w ramach programy "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki". Kierownik projektu: prof. Jan Sziling, koordynator: dr Katarzyna Minczykowska.

 

 

 


NASI RECENZENCI

 

Prace publikowane przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej recenzują: prof. dr hab. Grzegorz Berendt (IPN/UG), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (UG/Instytut Kaszubski), prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (UG/Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie), prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG/Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie), prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK/IPN Gdańsk), dr hab. Sylwia Grochowina (UMK), prof. dr hab. Waldemar Rezmer (UMK), prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (PAN) i prof. dr hab. Jan Sziling (FGEZ).

 

 

 


AKTUALNIE FUNDACJA REALIZUJE PROJEKTY:

"Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek on-line". Kierownik: prof. dr hab. Jan Sziling. Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [Narodowy Program Rozwoju Humanistyki]

 

"Uchronić od zapomnienia - edycja 2015-2017". Kierownik: dr Katarzyna Minczykowska (Dotacja: Gmina Miasta Toruń)

 

"Polki na frontach II wojny światowej oraz zapomniani bohaterowie Pomorza i Kujaw – oddajmy im głos (notacje)". Kierownik: Agnieszka Łuczywek (Dotacja: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych)

 

"Prawdziwe historie. Prelekcje i warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży". Kierownik: Agnieszka Łuczywek (Dotacja: Fundacja BZ WBK).

 

Ponadto w przygotowaniu do wydania są:
"Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej", R. XXVI: 2016 (66),

oraz książki:
A. Rybińska, "Rola, działalność i znaczenie kobiet w Armii Krajowej. Biografie regionu łódzkiego" (dotacja: UDSKiOR),
"Represje komunistyczne wobec Polek zaangażowanych w działalność niepodległościową w latach 1939-1945" (ukończenie druku: 2017 r.)
"25 lat niezależnych badań nad konspiracją niepodległościową. Materiały z I Kongresu Historyków Konspiracji niepodległościowej" (ukończenie druku: 2017 r.)