Księgarnia

KSIĄŻKI JUŻ OD 1 ZŁ*
* Dla szkół, bibliotek, instytucji nauki i kultury

Przejdź do księgarni »

PRELEKCJE

Z uwagi na brak środków na prowadzenie prelekcji i warsztatów, będących w latach 2007-2016 w bezpłatnej ofercie Fundacji, w roku 2017 możemy zaoferować jedynie odpłatne zajęcia z zakresu dziejów polskiej konspiracji 1939-1945. Koszt prelekcji (z prezentacją) w siedzibie Fundacji - 100 zł/grupa (poza siedzibą Fundacji, ale w obrębie m. Torunia - 120 zł); koszt warsztatów w siedzibie Fundacji - 130 zł/grupa (poza siedzibą Fundacji, ale w obrębie m. Torunia - 150 zł). Koszt prelekcji i warsztatów wyjazdowych zależny od kosztów dojazdów i ewentualnego noclegu. Kontakt: sekretariat[at]zawacka.pl, temat: prelekcje

 

W przypadku prelekcji z elementami warsztatowymi, czy warsztatów nalezy zarezerwować 1,5 godz. na jedne zajęcia.

 

Proponowane tematy prelekcji

 • Generał Elżbieta Zawacka, ps. "Zo" (1909-2009) - możliwość prelekcji z prezentacją multimedialną oraz obejrzeniem filmu: "Miałam szczęśliwe życie" (prowadzący, do wyboru: dr Katarzyna Minczykowska, Dorota Kromp, Anna Mikulska, Anna Rojewska lub Elżbieta Skerska)
 • Maria Wittek i Elżbieta Zawacka. Kobiety – Generał (prowadzący, do wyboru: dr Katarzyna Minczykowska, Dorota Kromp, Anna Mikulska lub Anna Rojewska)
 • Cichociemni - czy na pewno wyjątkowi??? (dr Katarzyna Minczykowska)
 • Żołnierze wykleci - kim byli i jak ginęli? (dr Katarzyna Minczykowska)
 • Jak mordowali ubowcy? Metody represji komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec polskiego podziemia niepodlegościowego (dr Katarzyna Minczykowska)
 • Emisariusze i kurierzy, czyli o łączności KG AK ze Sztabem Naczelnego Wodza w Londynie (dr Katarzyna Minczykowska)
 • Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet w 20-leciu międzywojenny. Ideologia, obozy, szkolenia (prowadzący, do wyboru: dr Katarzyna Minczykowska, Anna Mikulska, Anna Rojewska)
 • Zwierzęta na frontach I i II wojny światowej. Niedźwiedź Wojtek żołnierz Gen. Andersa, Niedźwiedzica Baśka (Agnieszka Łuczywek)
 • Mali żołnierze. Rola dzieci na kartach II wojny światowej (Agnieszka Łuczywek)
 • Oskar Shindler, Chiune Sugihara, Sir Nicholas Winton, Henryk Sławik, Irena Sendler
 • Krystyna Skarbek - As wywiadu drugiej wojny światowej (Anna Mikulska)
 • Polska wersja stalinizmu. Czas nonsensu... (dr hab. Sylwia Grochowina)
 • Zbrodnia katyńska. Geneza, przebieg i droga do odkrycia prawdy... (dr hab. Sylwia Grochowina)
 • Zbrodnia katyńska w świetle badań archeologicznych na przykładzie cmentarza w Bykowni pod Kijowem (prowadzący: dr Dominika Siemińska)
 • Eksterminacja mieszkańców Torunia i okolic podczas II wojny światowej (prowadzący: dr hab. Sylwia Grochowina).
 • Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu 1939-1945 (prowadzący: Elżbieta Skerska)
 • Walczący Toruń, czyli o tym jak wyglądała konspiracja w Toruniu w latach 1939- 1945 (prowadzący: Elżbieta Skerska)
 • "Szyszki", "Świerki", "Jedliny" - akcje oddziałów partyzanckich w Borach Tucholskich w latach 1939-1945 (prowadzący Elżbieta Skerska)
 • "Pewiacka szafa" czyli o umundurowaniu i stopniach organizacyjnych kobiet w Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet (prowadzący: Anna Mikulska)
 • Działalność archiwum społecznego na przykładzie Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej (wykład z pokazem archiwaliów lub prezentacją multimedialną i zwiedzaniem siedziby Fundacji). Prowadzący, do wyboru: dr Katarzyna Minczykowska, Elżbieta Skerska)

 

 


IX EDUCJA KONKURSU IM. GEN. ELŻBIETY ZAWACKIEJ

"Oni tworzyli naszą historię"

 

Rusza dziewiąta edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”. Do 1 marca 2017 r. czekamy na prace gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z naszego województwa dokumentujące losy nieznanych bohaterów oraz wspomnienia uczestników i świadków ważnych wydarzeń w dziejach Polski i naszego regionu. Zarówno uczniowie jak i szkoły mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.

 

Ideą konkursu jest upamiętnienie legendarnej cichociemnej i zarażenie młodych ludzi jej pasją: dokumentowaniem historii. Przedsięwzięcie ma zachęcić młodych ludzi do rozwijania wiedzy historycznej o naszym regionie oraz dokumentowania lokalnych dziejów na podstawie wspomnień świadków,  a także zdjęć i pamiątek z domowego archiwum. Nauczycieli zaś skłonić do krzewienia wiedzy o historii regionu.

 

Organizatorem tegorocznej dziewiątej już edycji konkursu jest Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

 

Do konkursu można nadsyłać prace w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej o tematyce „O ludziach”, „O wydarzeniach” lub „Album rodzinny”, w dwóch kategoriach: dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Dla laureatów konkursu przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody: za zajęcie pierwszego miejsca w obu kategoriach – do 1 500,00 zł, za drugie miejsce – do 1 000 zł, za trzecie miejsce – do 500 zł. Szkoły, których uczniowie zwyciężyli w obu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody trafią także do nauczycieli – opiekunów autorów zwycięskich prac w obu kategoriach.

 

Prace należy przesłać na adres: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Biblioteki (pokój nr 22, II piętro).

 • Termin nadsyłania prac konkursowych: do 1 marca 2017 r. (decyduje data wpływu)
 • Data ogłoszenia wyników: do 17 marca 2017 r.

  więcej na: "www.kohr.kujawsko-pomorskie.pl"

 


ZBIORY FUNDACJI W SIECI

 

Od grudnia 2012 r. digitalizujemy zbiory Fundacji (relacje, zdjęcia, pamiątki żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego) i sukcesywnie zamieszczamy skany w sieci. Można je przeglądać  w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Dotychczas udostępniliśmny znaczną część materiałów składających się na dział zbiorów "Archiwum Pomorskie", do końca 2017 r. planujemy udostepnić użytkownikom Internetu ponad 7000 zdigitalizowanych jednostek archiwalnych.

 

Projekt "Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek on-line" jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego w ramach programy "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki". Kierownik projektu: prof. Jan Sziling, koordynator: dr Katarzyna Minczykowska.

 

 

 


NASI RECENZENCI

 

Prace publikowane przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej recenzują: prof. dr hab. Grzegorz Berendt (IPN/UG), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (UG/Instytut Kaszubski), prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (UG/Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie), prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG/Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie), prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK/IPN Gdańsk), dr hab. Sylwia Grochowina (UMK), prof. dr hab. Waldemar Rezmer (UMK), prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (PAN) i prof. dr hab. Jan Sziling (FGEZ).

 

 

 


AKTUALNIE FUNDACJA REALIZUJE PROJEKTY:

"Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek on-line". Kierownik: prof. dr hab. Jan Sziling. Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [Narodowy Program Rozwoju Humanistyki]

 

"Uchronić od zapomnienia - edycja 2015-2017". Kierownik: dr Katarzyna Minczykowska (Dotacja: Gmina Miasta Toruń)

 

Ponadto w przygotowaniu do wydania są:
"Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej", R. XXVI: 2016 (66),

oraz książki:
"Represje komunistyczne wobec Polek zaangażowanych w działalność niepodległościową w latach 1939-1945" (ukończenie druku: 2017 r.)
"25 lat niezależnych badań nad konspiracją niepodległościową. Materiały z I Kongresu Historyków Konspiracji niepodległościowej" (ukończenie druku: 2017 r.)
"Cichociemni. Historie bohaterów. Materiały XXVI sesji Fundacji, Toruń 2016" (ukończenie druku: 2017 r.)