Cichociemna. Wykłady na temat najnowszego stanu badań, dotyczącego jedynej kobiety cichociemnej - gen. Elżbiety Zawackiej

Prowadzący: Katarzyna Minczykowska - dr nauk humanistycznych w zakresie historii. W 1997 r. jako studentka III roku Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu została zatrudniona przez Elżbietę Zawacką w prowadzonej przez nią Fundacji "Archiwum i Muzeum Pomorskie AK" (od 2009 r. Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej), gdzie była dokumentalistką, kierownikiem działu: Archiwum Wojennej Służby Polek, kierownikiem całego archiwum, sekretarzem Zarządu i jego wiceprezesem. Jest autorką wystaw, autorką tekstów naukowych i popularnonaukoweych z zakresu wojennej służy Polek, redaktorem naukowym wielu książek, redaktorem naczelnym "Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej" i koordynatorem merytorycznym dziesiątek projektów Fundacji.

 

W 2014 r. wydała pierwszą naukową biografię gen. Elżbiety Zawackiej, pt. Cichociemna. Gen. Elżbieta Zawacka "Zo" (1909-2009), wyd. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej i Oficyna Wydawnicza "Rytm", za którą otrzymała Nagrodę Klio I stopnia w kategorii autorskiej (2015 r.). W maju 2017 r. K.M. złożyła rezygnację z wszystkich funkcji kierowniczych w Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, po to by podjąć się popularyzacji i upowszechniania wiedzy na temat jedynej kobiety cichociemnej i by móc prowadzić badania na temat Wydziału Łączności Zagranicznej KG ZWZ-AK, w którym służyła i gdzie zastępcą szefa (Emilii Malessy, "Marcysi") była gen. Elżbieta Zawacka.

 

Projekt zakłada wygłoszenie kilkudziesięciu otwartych wykładów w kraju (Bojanowo, Bydgoszcz, Gdańsk, Grudziądz, Lublin, Łódź, Poznań, Katowice, Kraków, Olsztyn, Sierpc, Tarnowskie Góry, Wrocław, Warszawa) i za granicą (Londyn, Paryż i Wiedeń), poświęconych najnowszym badaniom naukowym na temat życia i działalności gen. Elżbiety Zawackiej.

 

Wykłady są bezpłatne. Wystarczy złożyć zamówienie pod adresem: kmt[at]zawacka.pl

 

 

 

 

Zadanie "Cichociemna. Wykłady na temat najnowszego stanu badań, dotyczącego jedynej kobiety cichociemnej - gen. Elżbiety Zawackiej" finansowane w ramach umowy 873/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


PRELEKCJE I WARSZTATY

 

Z uwagi na brak środków na prowadzenie prelekcji i warsztatów, będących w latach 2007-2016 w bezpłatnej ofercie Fundacji, w roku 2017 możemy zaoferować jedynie odpłatne zajęcia z zakresu dziejów polskiej konspiracji 1939-1945. Koszt prelekcji (z prezentacją) w siedzibie Fundacji - 100 zł/grupa (poza siedzibą Fundacji, ale w obrębie m. Torunia - 120 zł); koszt warsztatów w siedzibie Fundacji - 130 zł/grupa (poza siedzibą Fundacji, ale w obrębie m. Torunia - 150 zł). Koszt prelekcji i warsztatów wyjazdowych zależny od kosztów dojazdów i ewentualnego noclegu. Kontakt: sekretariat[at]zawacka.pl, temat: prelekcje

 

Propozycje tematów

 

W przypadku prelekcji z elementami warsztatowymi, czy warsztatów nalezy zarezerwować 1,5 godz. na jedne zajęcia.

 

 

 

 


ZBIORY FUNDACJI W SIECI

 

Od grudnia 2012 r. digitalizujemy zbiory Fundacji (relacje, zdjęcia, pamiątki żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego) i sukcesywnie zamieszczamy skany w sieci. Można je przeglądać  w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Dotychczas udostępniliśmny znaczną część materiałów składających się na dział zbiorów "Archiwum Pomorskie", do końca 2017 r. planujemy udostepnić użytkownikom Internetu ponad 7000 zdigitalizowanych jednostek archiwalnych.

 

Projekt "Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek on-line" jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego w ramach programy "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki". Kierownik projektu: prof. Jan Sziling, koordynator: dr Katarzyna Minczykowska.

 

 

 


NASI RECENZENCI

 

Prace publikowane przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej recenzują: prof. dr hab. Grzegorz Berendt (IPN/UG), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (UG/Instytut Kaszubski), prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (UG/Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie), prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG/Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie), prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK/IPN Gdańsk), dr hab. Sylwia Grochowina (UMK), prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK), prof. dr hab. Waldemar Rezmer (UMK), prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (PAN) i prof. dr hab. Jan Sziling (FGEZ).

 

 

 


AKTUALNIE FUNDACJA REALIZUJE PROJEKTY:"Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek on-line". Kierownik: prof. dr hab. Jan Sziling. Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dotacja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki),

 

"Uchronić od zapomnienia - edycja 2015-2017". Kierownik: dr Katarzyna Minczykowska (dotacja: Gmina Miasta Toruń),

 

"Łączność konspiracyjna 1939-1945. Konferencja naukowa z warsztatami historycznymi" (dotacja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program: Działalność Upowszechniająca Naukę, umowa 873/DUN-P/2017),

 

"Cichociemna. Wykłady na temat najnowszego stanu badań, dotyczącego jedynej kobiety cichociemnej - gen. Elżbiety Zawackiej" (dotacja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program: Działalność Upowszechniająca Naukę, umowa 873/DUN-P/2017),

 

"Emisariuszka. Elżbieta Zawacka "Zo". Mała forma filmowa" (dotacja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program: Działalność Upowszechniająca Naukę, umowa 873/DUN-P/2017),

 

"Cichociemna. Wystawa poświęcona gen. Elżbiecie Zawackiej >Zo<" (dotacja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program: Działalność Upowszechniająca Naukę, umowa 873/DUN-P/2017),

 

Ponadto w przygotowaniu do wydania są:
"Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej", R. XXVI: 2016 (66), R. XXVII: 2017 (67)

 

oraz książki:
Represje komunistyczne wobec Polek zaangażowanych w działalność niepodległościową w latach 1939-1945. Materiały XXIII sesji Fundacji, Toruń 2013, pod red. S. Grochowiny (ukończenie druku: 2017/2018 r.)

 

25 lat niezależnych badań nad konspiracją niepodległościową. Materiały z I Kongresu Historyków Konspiracji niepodległościowej, Toruń 2015, pod red. J. Marszalca, przy współp. K. Minczykowskiej (ukończenie druku: 2017/2018 r.)

 

Cichociemni. Historie bohaterów. Materiały XXVI sesji Fundacji, Toruń 2016, pod red. K. Minczykowskiej (ukończenie druku: 2017/2018 r.)

 

Informator o zbiorach Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, pod red. K. Minczykowskiej (ukończenie druku: 2017 r.)

 

Katalog muzealiów ze zbiorów Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, oprac. A. Mikulska, fot. J. Mikulska, red. K. Minczykowska (ukończenie druku: 2017 r.)