Przekazując 1% na statutową działalność Fundacji chronisz od zapomnienia pokolenie żołnierzy AK, dzięki którym dzisiaj jesteś wolny Realizujesz testament gen. Elżbiety Zawackiej KRS 0000041692


Cichociemna. Wykłady na temat najnowszego stanu badań, dotyczącego jedynej kobiety cichociemnej - gen. Elżbiety Zawackiej

Prowadzący: Katarzyna Minczykowska - dr nauk humanistycznych w zakresie historii. W 1997 r. jako studentka III roku Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu została zatrudniona przez Elżbietę Zawacką w prowadzonej przez nią Fundacji "Archiwum i Muzeum Pomorskie AK" (od 2009 r. Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej), gdzie była dokumentalistką, kierownikiem działu: Archiwum Wojennej Służby Polek, kierownikiem całego archiwum, sekretarzem Zarządu i jego wiceprezesem. Jest autorką wystaw, autorką tekstów naukowych i popularnonaukoweych z zakresu wojennej służy Polek, redaktorem naukowym wielu książek, redaktorem naczelnym "Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej" i koordynatorem merytorycznym dziesiątek projektów Fundacji.

 

W 2014 r. wydała pierwszą naukową biografię gen. Elżbiety Zawackiej, pt. Cichociemna. Gen. Elżbieta Zawacka "Zo" (1909-2009), wyd. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej i Oficyna Wydawnicza "Rytm", za którą otrzymała Nagrodę Klio I stopnia w kategorii autorskiej (2015 r.). W maju 2017 r. K.M. złożyła rezygnację z wszystkich funkcji kierowniczych w Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, po to by podjąć się popularyzacji i upowszechniania wiedzy na temat jedynej kobiety cichociemnej i by móc prowadzić badania na temat Wydziału Łączności Zagranicznej KG ZWZ-AK, w którym służyła i gdzie zastępcą szefa (Emilii Malessy, "Marcysi") była gen. Elżbieta Zawacka.

 

Projekt zakłada wygłoszenie kilkudziesięciu otwartych wykładów w kraju (Bojanowo, Bydgoszcz, Gdańsk, Grudziądz, Lublin, Łódź, Poznań, Katowice, Kraków, Olsztyn, Sierpc, Tarnowskie Góry, Wrocław, Warszawa) i za granicą (Londyn, Paryż i Wiedeń), poświęconych najnowszym badaniom naukowym na temat życia i działalności gen. Elżbiety Zawackiej. Wykłady kierowane są do młodzieży studenckiej i osób dorosłych.

 

Czas trwania jednego wykładu: 1,5 godz. Dla instytucji z ww miastach wykłady są bezpłatne. Wystarczy złożyć zamówienie pod adresem: kmt[at]zawacka.pl `

 

W przypadku chęci zamówienia prelekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej w innych miejscowościach niż ww, należy złożyć zamówienie pod adresem: sekretariat[at]zawacka.pl Prelekcje te są odpłatne, zob. niżej. 

 

 

 

Zadanie "Cichociemna. Wykłady na temat najnowszego stanu badań, dotyczącego jedynej kobiety cichociemnej - gen. Elżbiety Zawackiej" finansowane w ramach umowy 873/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


PRELEKCJE I WARSZTATY

 

Z uwagi na brak środków na prowadzenie prelekcji i warsztatów, będących w latach 2007-2016 w bezpłatnej ofercie Fundacji, w roku 2018 możemy zaoferować jedynie odpłatne zajęcia z zakresu dziejów polskiej konspiracji 1939-1945. Koszt prelekcji (z prezentacją) w siedzibie Fundacji - 100 zł/grupa (poza siedzibą Fundacji, ale w obrębie m. Torunia - 120 zł); koszt warsztatów w siedzibie Fundacji - 130 zł/grupa (poza siedzibą Fundacji, ale w obrębie m. Torunia - 150 zł). Koszt prelekcji i warsztatów wyjazdowych zależny od kosztów dojazdów i ewentualnego noclegu. Kontakt: sekretariat[at]zawacka.pl, temat: prelekcje

 

Propozycje tematów

 

W przypadku prelekcji z elementami warsztatowymi, czy warsztatów nalezy zarezerwować 1,5 godz. na jedne zajęcia.

 

 

 

 


ZBIORY FUNDACJI W SIECI

 

Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dofinansowało projekt "Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek on-line" (kierownik naukowy: prof. Jan Sziling, koordynator: dr Katarzyna Minczykowska) realizowany w latach 2012-2017 oraz dzięki Gminie Miasta Toruń, która dofinansowywała przygotowywanie zbiorów do digitalizacji (poprządkowanie i opracowywanie, projekt: "Uchronić od zapomnienia") znaczną część zbiorów Fundacji można przeglądać on-line w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowejktórej Fundacja jest partnerem.

 

 

 


NASI RECENZENCI

 

Prace publikowane przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej recenzują: prof. dr hab. Grzegorz Berendt (IPN/UG), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (UG/Instytut Kaszubski), prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (UG/Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie), prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG/Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie), prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK/IPN Gdańsk), dr hab. Sylwia Grochowina (UMK), prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK), prof. dr hab. Waldemar Rezmer (UMK), prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (PAN) i prof. dr hab. Jan Sziling (FGEZ).

 

 

 


AKTUALNIE FUNDACJA REALIZUJE PROJEKTY:

  

"Uchronić od zapomnienia. Edycja 2018-2020" (koordynacja: Dorota Zawacka-Wakarecy),

 

"Cichociemna. Wykłady na temat najnowszego stanu badań, dotyczącego jedynej kobiety cichociemnej - gen. Elżbiety Zawackiej" (koordynacja: dr Katarzyna Minczykowska, Marcelina Dąbrowska; dotacja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program: Działalność Upowszechniająca Naukę, umowa 873/DUN-P/2017),

 

"Cichociemna. Wystawa poświęcona gen. Elżbiecie Zawackiej >Zo<" (koordynacja: dr Katarzyna Minczykowska, Marcelina Dąbrowska; dotacja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program: Działalność Upowszechniająca Naukę, umowa 873/DUN-P/2017),

 

Ponadto w przygotowaniu do wydania są:
"Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej", R. XXVI: 2018 (68)

 

oraz książki:
Represje komunistyczne wobec Polek zaangażowanych w działalność niepodległościową w latach 1939-1945. Materiały XXIII sesji Fundacji, Toruń 2013, pod red. S. Grochowiny (ukończenie druku: 2018 r.)

 

25 lat niezależnych badań nad konspiracją niepodległościową. Materiały z I Kongresu Historyków Konspiracji niepodległościowej, Toruń 2015, pod red. J. Marszalca, przy współp. K. Minczykowskiej (ukończenie druku: 2018 r.)

 

Cichociemni. Historie bohaterów. Materiały XXVI sesji Fundacji, Toruń 2016, pod red. K. Minczykowskiej (ukończenie druku: 2018 r.)