16 listopada 2017 (czwartek)


Prowadzący warsztaty: Michał Olton (MWP)
Temat: Broń żołnierzy PPP - ekspozycja z elementami warsztatowymi
10.00-10.45 (dostępne miejsca: 0 / 32)
11.00-11.45 (dostępne miejsca: 0 / 32)
12.00-12.45 (dostępne miejsca: 12 / 32)
13.00-13.45 (dostępne miejsca: 14 / 32)
14.00-14.45 (dostępne miejsca: 0 / 32)


Opis warsztatu:
Warsztat podczas, którego uczestnicy będą mogli nie tylko zobaczyć, ale i dotknąć elementów uzbrojenia i wyposażenia używanego przez żołnierzy AK, w tym cichociemnych oraz kontynuatorów ich tradycji żołnierzy JW GROM. Prowadzący, będący pracownikami Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nie tylko mają ogromną wiedzę na temat prezentowanych eksponatów, ale i w ciekawy sposób potrafią o nich opowiadać, nawiązując jednocześnie do współczesnego wyposażenia jednostek specjalnych.

Odbiorcy:
od IV klasy. SP wzwyż

Prowadzący warsztaty: Małgorzata Daniluk, Danuta Ochocka (Muzeum Stutthof w Sztutowie)
Temat: Twórczość artystyczna jako forma oporu więźniów obozu koncentracyjnego
10.00-10.45 (dostępne miejsca: 0 / 32)
11.00-11.45 (dostępne miejsca: 17 / 32)


Opis warsztatu:
Jak przeżyć w "piekle na ziemi" jakim był obóz koncentracyjny? Jak zachować godność i człowieczeństwo? Kto i dlaczego tworzył w obozie? Czy sztuka mogła pomóc przetrwać? Zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych, które mają pomóc w zrozumieniu złożonej historii obozów koncentracyjnych i odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób więźniowie próbowali uchronić życie i zachować godność, którą oprawcy chcieli im odebrać. Komu i jak się to udało?

Odbiorcy:
klasy VII SP/gimnazjaliści/licealiści/młodzież studencka

Prowadzący warsztaty: Artur Chomicz (IPN Gdańsk)
Temat: Polskie Państwo Podziemne - czym jest państwo?
10.00-10.45 (dostępne miejsca: 0 / 32)
11.00-11.45 (dostępne miejsca: 0 / 32)
12.00-12.45 (dostępne miejsca: 0 / 32)


Opis warsztatu:
Najważniejszym elementem warsztatu, jest praca na źródłach: teksty, fragmenty filmów oraz wypowiedzi świadków - członków Polskiego Państwa Podziemnego. Podczas zajęć przedstawiona zostanie również kwestia znaku Polski Walczącej, a także innych elementów graficznych, ukazujących się na murach polskich miast w czasie okupacji. Omówiona zostanie na konkretnych przykładach struktura Państwa Podziemnego, z uwzględnieniem najważniejszych akcji przeprowadzonych przez ramię zbrojne jak i cywilne. Nieodłącznym elementem, będzie oczywiście przedstawienie najważniejszych postaci tworzących struktury PPP. Elementem końcowym, jest krótka dyskusja na temat Polskiego Państwa Podziemnego a także refleksja nad tym, co nam zostało po tej strukturze (Testament Polski Walczącej).

Odbiorcy:
uczniowie szkół podstawowych (od klasy IV wzwyż) , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Prowadzący warsztaty: Piotr Szubarczyk (IPN Gdańsk)
Temat: Kotwica - znak Polski Walczącej, wywiedziony z chrześcijańskiej cnoty Nadziei
10.00-10.45 (dostępne miejsca: 0 / 32)
11.00-11.45 (dostępne miejsca: 0 / 32)
12.00-12.45 (dostępne miejsca: 0 / 32)


Opis warsztatu:
W potocznej opinii znak Polski Walczącej to litery PW. Nie zawsze dostrzega się kotwicę - symbol Nadziei jeszcze z czasów starożytnego Rzymu, zaadoptowany przez chrześcijaństwo. Cnoty chrześcijańskie Fides - Spes - Caritas. Spes nawet wbrew nadziei (Contra spem, spero - E. Orzeszkowa). Polska tradycja tej myśli w okresie zaborów. Znaki nadziei w polskiej ikonografii XIX w.

Podniesienie znaku Nadziei w Polsce okupowanej - na przełomie 1941/42 - do rangi czytelnego dla każdego Polaka symbolu Polski Walczącej. Mały sabotaż drużyn starszoharcerskich, z użyciem PW. Znak Nadziei na murach polskiej stolicy. Przywołanie bohaterów "Kamieni na szaniec", teksty pomocnicze dla uczestników warsztatów z tej książki. Historia powstania znaku, fragment z filmu dokumentalnego IPN na ten temat. Rysowanie i malowanie znaku Nadziei. Fragment z "Kazań sejmowych" Piotra Skargi SJ jako kwintesencja idei Nadziei - Ojczyzny - Wierności. Czy mamy prawo noszenia wpinki ze znakiem PW, czy powinna być zastrzeżona tylko dla "obywateli" PPP?

Odbiorcy:
bez ograniczeń wiekowych/zajęcia również dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Prowadzący warsztaty: Maciej Jan Mazurkiewicz (UMK Toruń, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. W. Pileckiego w Warszawie)
Temat: Cisi bohaterowie Polskiego Państwa Podziemnego. Łącznicy, kurierzy, technicy i ich losy
10.00-10.45 (dostępne miejsca: 0 / 32)
11.00-11.45 (dostępne miejsca: 16 / 32)


Opis warsztatu:
Warsztat składa się z prezentacji multimedialnej zawierającej podstawowe informacje na temat struktury i organizacji działu łączności w PPP, a także ram chronologicznych, przestrzennych i kompetencyjnych jego funkcjonowania. Jednak podstawowym celem prezentacji jest zapoznanie młodych słuchaczy z charakterystyką sylwetek osób zaangażowanych w usprawnianie łączności i komunikacji. Warsztatowy charakter wystąpienia wynika z zastosowanych metod i środków dydaktycznych: proponowanej dyskusji na temat roli łączności w PPP oraz pracy ze źródłami historycznymi czy kartami pracy.

Odbiorcy:
kl. VII SP/gimnazjaliści/studenci

17 listopada 2017 (piątek)


Prowadzący warsztaty: Wirginia Węglińska (MIIWŚ)
Temat: Korespondencja legalna i nielegalna w obozach koncentracyjnych na podstawie materiałów z KL Stutthof
10.00-10.45 (dostępne miejsca: 32 / 32)
11.00-11.45 (dostępne miejsca: 2 / 32)


Opis warsztatu:
Znaczna część więźniów obozów koncentracyjnych miała prawo do wysłania dwóch listów w miesiącu. Na oficjalnym papierze i kartkach pocztowych wydrukowany był długi wyciąg z obozowego regulaminu, który dodatkowo pomniejszał skromną powierzchnię do korespondencji. Szczegółowe wytyczne instruowały więźniów co i w jaki sposób powinni napisać. Najmniejsze odstępstwo od regulaminu dawały skrupulatnym cenzorom prawo do niszczenia więźniarskich listów. W ramach proponowanego warsztatu, uczestnicy dowiedzą się jak wyglądało pisanie oficjalnych listów w KL Stutthof, oraz w jaki sposób więźniowie próbowali oszukiwać obozową cenzurę. Podczas pracy grupowej przeanalizują także treści potajemnej korespondencji, odkryją zawarte w niej wiadomości o życiu więźniów, a także zapoznają się z sylwetkami autorów.

Odbiorcy:
klasy VII SP/gimnazjaliści

Prowadzący warsztaty: Agnieszka Łuczywek-Warszewska (FGEZ)
Temat: Dzieci i młodzież w PPP
10.00-10.45 (dostępne miejsca: 0 / 22)
11.00-11.45 (dostępne miejsca: 2 / 22)
12.00-12.45 (dostępne miejsca: 10 / 22)


Opis warsztatu:
Gdy Niemcy dokonały zbrojnej agresji na Polskę w 1939 roku Patriotyczne wychowanie młodego pokolenia w rodzinach szkole i harcerstwie było przyczyną masowego zaangażowania dzieci i młodzieży w walkę o niepodległość. Młodzi żołnierze w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego najczęściej należąca do Szarych Szeregów wykonywali funkcje łączników, kurierów, wywiadowców, sanitariuszy, tworzyli mały sabotaż, pocztę polową ale niejednokrotnie również walczyli z bronią w ręku. Wielu z tych młodych odważnych dziewcząt i chłopców zapłaciło najwyższą cenę za poświęcenie dla obrony Ojczyzny

Odbiorcy:
SP od kl. IV wzwyż/gimnazjaliści/zajęcia również dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Prowadzący warsztaty: Piotr Szubarczyk (IPN Gdańsk)
Temat: Danuta Siedzikówna "Inka" i jej najbliżsi jako "obywatele" Polskiego Państwa Podziemnego
10.00-10.45 (dostępne miejsca: 0 / 32)
11.00-11.45 (dostępne miejsca: 4 / 32)


Opis warsztatu:
Punktem wyjścia jest problem "obywatelstwa" Polskiego Państwa Podziemnego - tak jak to stawiali profesorowie historyk Tomasz Strzembosz i socjolog Jan Szczepański. To będzie wstępem do zajęć - w formie pogadanki heurystycznej. Potem praca z tekstem: uczestnicy otrzymają jako materiał do rozważenia najważniejsze fragmenty eseju T. Strzembosza. Polskie Państwo Podziemne nie tylko jako struktura, ale przede wszystkim jako dobrowolna "subtelna więź". Wypowiedzi uczestników na temat kryterium przynależności do wspólnoty narodowej, zwłaszcza w czasach ekstremalnie trudnych.

Tekst pomocniczy: rota przysięgi AK.

"Obywatelstwo" PPP: Eugenia z Tymińskich Siedzikowa jako "obywatelka" PPP, która swoje "obywatelstwo" przypłaciła śmiercią w lesie białostockim, z reki Gestapo. Charakterystyka Eugenii w świetle fragmentu pamiętnika Heleny z Rzepeckich Tymińskiej, matki Eugenii. Akces do PPP jako pragnienie kontynuacji tradycji rodzinnej. Danuta Siedzikówna ?Inka?, córka Eugenii, wnuczka Heleny. Przysięga AK (nastolatka), pragnienie dorównania babci i mamie ("Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba"). Wyjście do gimnazjum jako "najszczęśliwszy dzień w życiu" (według relacji babci), ale powinność pozostania przy oddziale (przeszkolona sanitariuszka) silniejsze niż pragnienie spokojnego życia. Zdjęcia i dokumenty rodzinne "Inki".

Odbiorcy:
bez ograniczeń wiekowych