Organizacja

ORGANY FUNDACJI:
Rada Fundacji

Komisja Rewizyjna
Zarząd (trzy osobowy)
Komitet Redakcyjny

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Kancelaria

Archiwum (prace archiwum nadzoruje jego kierownik)
Dział: Archiwum Pomorskie
Dział: Archiwum Wojennej Służby Kobiet
Dział: Archiwum Wydziału Łączności Zagranicznej KG AK krypt. "Zagroda"
Biblioteka

Muzeum Woennej Służby Polek

Memoriał Generał Marii Wittek (prace Memoriału nadzoruje trzyosobowy Zarząd)

 

RADA FUNDACJI

Jan Wyrowiński (Toruń) - przewodniczący
prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Gdańsk)
prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (Gdańsk)
prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (Gdańsk)
prof. dr hab. Mirosław Golon (Toruń-Gdańsk)
prof. dr hab. Grzegorz Górski (Toruń-Lublin)
dr hab. Sylwia Grochowina, prof. UMK (Toruń)
prof. dr hab. Andrzej Kola (Toruń)
prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Toruń)
prof. dr hab. Jan Sziling (Toruń)

 

KOMISJA REWIZYJNA

Anna Kłobukowska (Toruń) - przewdonicząca
Maria Ciesielska (Toruń)
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Toruń)

 

ZARZĄD FUNDACJI

Dorota Zawacka-Wakarecy - prezes, e-mail: dzw[at]zawacka.pl
Kompetencje:
- sprawy finansowe;
- sprawozdawczość zarządu do MPiPS, US
- patronaty;
- reprezentacja fundacji na zewnątrz.

 

dr Katarzyna Minczykowska-Targowska - wiceprezes, e-mail: kmt[at]zawacka.pl
Kompetencje:
- wnioski o dotacje;
- rozliczanie dotacji;
- nadzór merytoryczny nad archiwum i muzeum;
- sprawozdawczość zarządu przed Radą Fundacji;
- zgody na udostępnianie akt;
- zgody na wypożyczenia wystaw;
- koordynacja sprawami wydawniczymi;
- koordynacja organizacja konferencji fundacji.

 

Dorota Kromp - sekretarz, e-mail: dk[at]zawacka.pl
Kompetencje:
- licencje na wykorzystanie kopii zbiorów fundacji;
- zgody na udostępnianie akt;
- zgody na wypożyczenia wystaw.

 

DZIAŁ: ARCHIWUM POMORSKIE (poniedziałek-czwartek 9.00-13.00):

Elżbieta Skerska (dokumentalistka, redaktor Słownika Biograficznego Konspiracji Pomorskiej)
Kompetencje:
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów;
- kwerendy

Maria Ciesielska (wolontariat)
Kompetencje: opracowywanie zbiorów


DZIAŁ: ARCHIWUM WOJENNEJ SŁUŻBY POLEK (wtorek-czwartek 10.00-14.00):
Anna Mikulska (środa-czwartek 8.00-14.00)
Kompetencje:
- gromadzenie, udostępnianie i opracowywanie zbiorów;
- oprowadzanie po wystawie stałej;
- prelekcje

Anna Rojewska (wtorki-środy 10.00-12.00)
Kompetencje:
- gromadzenie, udostępnianie i opracowywanie zbiorów;
- oprowadzanie po wystawie stałej;
- prelekcje

Barbara Rojek, wtorki 10.00-14.00
- gromadzenie i opracowywanie zbiorów.
 
DZIAŁ: MUZEALIA

Anna Mikulska (środa-czwartek 8.00-14.00)
Kompetencje:
- wypożyczenia zbiorów (w tym wystaw)
- gromadzenie i opracowywanie zbiorów

Anna Rojewska (wtorki-środy 10.00-12.00)
Kompetencje: gromadzenie muzealiów


KANCELARIA:

Marcelina Tomczak,
poniedziałek-piątek, 9.00-15.00, e-mail: sekretariat[at]zawacka.pl

Kompetencje:
- sprzedaż wydawnictw;
- oprowadzanie po wystawie stałej.

 

KSIĘGOWOŚĆ (zewnętrzne biuro rachukowe Dylewska&Zarzyńska-Pietrzak, Toruń, ul. Broniewskiego 55/2):

Katarzyna Dylewska (ZUS, US)
Elżbieta Zarzyńska-Pietrzak (finanse i rachunkowość)