Sprawozdania

 

 

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

 

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 r.

Bilans z działalności Fundacji za 2015 r.

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 r.

Bilans z działalności Fundacji za 2016 r.