Komenda Obrońców Polski Okręg Pomorze
Andrzej Gąsiorowski

ISBN: 978-83-88693-34-2

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

Książka opisuje działalność organizacji konspiracyjnej Komenda Obrońców Polski- pierwszej po Służbie Zwycięstwu Polski organizacji wojskowej, która utworzyła swoje struktury na Pomorzu Gdańskim już jesienią 1939 roku. Pismo KOP ,,Polska Żyje!'' w latach 1939-1940 było najbardziej popuarnym pismem konspiracyjnym w okupowanej Polsce. Prężna działalność KOP została jednak przerwana przez zdradę kuriera, ujętego przez gestapo, które przy jego pomocy rozpracowało struktury organizacji i doprowadziło do jej likwidacji w 1940 r.

Książka opisuje m.in. sam proces członków KOP oraz ich tragiczne losy, związane m.in. z Grudziądzem, gdzie było prowadzone śledztwo czy z obozem Stutthof, gdzie trafili w 1941 roku. Całość oparta jest m.in. na dokumentach niemieckich, konspiracyjnych czy relacjach członków KOP.

 

SPIS TREŚCI

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW.............................................................. 7

WSTĘP................................................................................................................... 9

 

Rozdział I

OGÓLNA CHARAKTERYSTTKA KOMENDY OBROŃCÓW POLSKI

(geneza-cele-struktura-kierunki działalności)

1. Wokół genezy i początków Komendy Obrońców Polski........................ 21

2. Cele KOP i tworzenie zrębów organizacji................................................ 32

3. Komenda Główna KOP................................................................................. 42

4. Struktura terytorialna................................................................................. 49

5. Struktury KOP poza przedwojennymi granicami Polski........................ 57

6. Funkcjonowanie pionu wywiadu............................................................... 59

7. Działalność propagandowa i informacyjna.............................................. 62

 

Rozdział II

OKRĘG POMORKI KOMENDY OBROŃCÓW POLSKI

(rozwój organizacyjny i struktury)

1. Rola Piątkowskiego i Odrowskiego w tworzeniu Okręgu Pomorskiego KOP....................... 69

2. Obsada stanowiska komendanta Okręgu Pomorskiego KOP.................................................. 79

3. Struktury KOP w Toruniu................................................................................................................ 82

4. Struktury KOP w innych miastach pomorskich........................................................................... 93

5. Struktury KOP na Kujawach......................................................................................................... 104

6. Struktury KOP na północnym Mazowszu (tereny włączone do Rzeszy)............................. 109

 

Rozdział III

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI

OKRĘGU POMORSKIEGO KOMENDY OBROŃCÓW POLSKI

1. Kontakty w Warszawie............................................................................................ 111

2. Działalność wywiadowcza Okręgu Pomorskiego KOP....................................... 118

3. Działalność propagandowa i informacyjna Okręgu Pomorskiego KOP......... 112

4. Działalność KOP w Kutnie....................................................................................... 131

 

Rozdział IV

AKCJA LIKWIDACYJNA GESTAPO I ŚLEDZTWO

1. Początkowe aresztowania............................................................................................................. 133

2. Zdrada łącznika Komendy Okręgu Pomorskiego KOP Władysława Jędrzejewskiego........ 139

3. Aresztowania członków KOP w Warszawie.................................................................................... 143

4. Śledztwo w gestapo warszawskim i grudziądzkim oraz kolejne aresztowania................... 146

5. Zeznania o przebiegu śledztwa w Grudziądzu........................................................................... 153

6. Aresztowania we Włocławku........................................................................................................ 157

7. Członkowie KOP w Stutthofie..................................................................................................... 160

 

Rozdział V

MIEJSCE KOMENDY OBROŃCÓW POLSKI

W POLSCE PODZIEMNEJ

1.Stosunki KOP z SZP i ZWZ-AK.............................. 173

2. KOP- ZOR ,,Miecz i Pług''.................................... 190

3. Przeksztacanie KOP w PAL..................................  195

 

 

ZAKOŃCZENIE..................................................................................................................... 199

BIBLIOGRAFIA................................................................................................................ 203

THE HEADQUARTERS OF THE DEFENDERS OF POLAND (KOP).
0DICTRICT POMERANIA (SUMMARY)................................................................................. 211

POLENS VERTEIDIGER KOMMANDO. REGION POMMERN. (ZUSAMMEN- fASSUNG)................. 213

INDEKS OSOBOWY............................................................................................................. 215

INDEKS GEOGRAFICZNY................................................................................................... 229