SYLWETKI KOBIET ŻOŁNIERZY (II) Służba polek na frontach II wojny światowej-10
red. K. Kabzińska

Wydawca: Fundacja

Cena: 18,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WYKAZ SKRÓTÓW ………………………………7 

PRZEDMOWA .. ………………………………………. ............ ... 13 

SYLWETKI ............................................. .... ................................................................. 19 

SYLWETKI KOBIET-ŻOŁNIERZY (I) ................................................................... 501 

SYLWETKI KOBIET-ŻOŁNIERZY (II) ................ .. ... ............ .. ...... .. ................ 505 

FOTOGRAFIE ………………………………………………….. 509 

INDEKS OSÓB .................. ... ............ .......... .. .. ... ......................... ............................... 525 

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH ............... .. ...................... .. .. ........... .. ........... 569