CICHOCIEMNA. Generał Elżbieta Zawacka
Katarzyna Minczykowska

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 40,00 zł 56,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

I NAGRODA KLIO

recenzje:

historia.org.pl (Szymon Nowak)

SPIS TREŚCI 

SŁOWO DO CZYTELNIKA............................................................... 7 

PRZEDMOWA........................................................................................ 9 

WSTĘP ...................................................................................................... 11 

Rozdział 1- DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ 1909-1939........... 21 

Dom rodzinny i lata szkolne .................................... ............................ 21 

Rodzina Zawackich ............................................................................. 21 

Edukacja szkolna (1915-1927) ........................................................... 27 

Studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu 

Poznańskiego ( 1927 -1936) ............................................................. 39 

Praca nauczycielska (1930-1937).......................................................... 47 

W Przysposobieniu Wojskowym Kobiet (1930-1939)...................... 55 

Rozdział 2 - W LATACH DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ.... 69 

Mobilizacja i służba w kampanii polskiej 1939 roku......................... 69 

W konspiracji na Śląsku (1939-1940) .................................................. 75 

Zaprzysiężenie..................................................................................... 75 

Budowanie sieci konspiracyjnej ......................................................... 77 

W sztabie Podokręgu ZWZ Zagłębie................................................. 80 

W "Zagrodzie'; tajnym nauczaniu i w "Czytelni"(1940-1944) ........ 84 

Służba kurierska i organizacja placówki "Cyrk" ................................ 84 

W tajnym nauczaniu........................................................................... 100 

Organizowanie Referatu WSK Komendy Okręgu ZWZ-AK Śląsk..... 106 

Misja do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie.............................. 113 

W Centrali........................................................................................... 125 

Usprawnienie łączności: Centrala-Bazy-Kraj................................. 125 

Prawne uregulowanie sytuacji żołnierzy kobiet .............................. 134 

Powrót do Kraju............................................................................. 140 

Ponownie w "Zagrodzie" . .. . ................. .. ..................... .. .................. 148 

Kwarantanna, walka w powstaniu warszawskimi odbudowa 

"Zagrody"(1944-1945).................................................................... 151 

Rozdział 3 -W "WOLNEJ" POLSCE .............................................. 161 

W Delegaturze Sił Zbrojnych i w Zrzeszeniu "Wolność i Niezawisłość" 

(1945-1946) ........................................................................... 161 

Praca zawodowa i społeczna w latach 1946-1951............................. 165 

Aresztowanie, śledztwo, proces i więzienie(1951-1955).................. 176 

Działalność dydaktyczna, naukowa i społeczna w latach 1955-  1978................................................................ 209 

Praca nauczycielska w latach 1955-1965 .......................................... 209 

W Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie 

Gdańskim oraz działalność społeczna w latach 1965-1975..... 219 

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 1975-1978 ........ 231 

Rozdział 4- NA EMERYTURZE 1978-2009................................ 245 

Działalność społeczna w latach 1978-1990 ........................................ 245 

Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej" w Toruniu 

(1990-2009)....................................................................................... 259 

Awanse, odznaczenia i honory dla Elżbiety Zawackiej ..................... 298 

ZAKOŃCZENIE..................................................................................... 307 

KALENDARIUM ŻYCIA ELŻBIETY ZAWACKIEJ 

(19 III 1909-10 I 2009) ................................................................. 313 

BIBLIOGRAFIA..................................................................................... 321 

INDEKS NAZWISK I PSEUDONIMÓW ........................................ 349