Elżbieta Zawacka
Katarzyna Minczykowska

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

Spis treści 

Dom, szkoła, studia ........................................................................ 6 

Nauczycielka i instruktorka ................................................................. 8 

Żołnierz ................................................................................................13 

Pierwsze lata powojenne ..................................................................... 24 

Więzień polityczny ...............................................................................26 

Nauczyciel akademicki ........................................................................ 27 

Kustosz Pamięci Narodowej ................................................................ 32 

Summary ...............................................................................................45 

Zusammenfassung ............................................................................... 46