Akcja
red. K. Minczykowska i J. Sziling

ISBN: 978-83-88693-68-7

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 0,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW.................................................... 6

WSTĘP..................................................................................................... 7

Marek Ney-Krwawicz (Polska Akademia Nauk, Warszawa) - Prace nad plana­mi powstania po-wszechnego w Komendzie Głównej Związku Walki Zbroj­nej-Armii Krajowej w latach 1939-1944 .....9

Waldemar Grabowski (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa) - Realizacja Akcji „Burza". Wybrane zagadnienia ...........................................................................  43

Andrzej Gąsiorowski (Uniwersytet Gdański/Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopo­cie) - Przygotowania organizacyjne do powstania powszechnego i „Burzy" (w świetle dokumentów).............53

Bogdan Chrzanowski (Uniwersytet Gdański/Muzeum Stutthof, Oddz. w So­pocie) - Akcja „Burza" na Pomorzu i w Wielkopolsce ..................................................  99

Aleksanda Richie (Collegium Civitas, Warszawa) - Warszawa 1944 tragiczne powstanie .........121

INDEKS OSOBOWY............................................................................... 129

INDEKS GEOGRAFICZNY..................................................................... 133

WYKAZ PUBLIKACJI WŁASNYCH FUNDACJI