Biuletyn 2016

ISSN: 1732-1913; 2081-2752

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 0,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI

PRZYCZYNKI HISTORYCZNE

Alicja Paczoska-Hauke, „Winowajczynie”. Sylwetki kobiet Pomorskiego Okręgu Zrzeszenia

„Wolność i Niezawisłość” .........................................................................................................3

Nowości wydawnicze

Warte przeczytania

Stutthof w kobiecych narracjach, pod red. Wirginii Węglińskiej, Marzeny Dworak

i Anity Rzeszowskiej, przy współpracy Małgorzaty Daniluk .................................45

Z Biblioteki Fundacji (Dorota Kromp) ........................................................................................48

ODESZLI OD NAS

Mieczysław Biskupski (1923–2016) ..........................................................................................51

Emilia Chrul (1923–2016) ...........................................................................................................52

Zuzanna Margiel (1915–2016) ...................................................................................................53

Anna Elżbieta Szelewicz (1925–2016) ......................................................................................55

Maria Żurawska (1922–2016) ....................................................................................................56

KRONIKA

  1. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę (Anna Rojewska) ..............................59

I Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej (Elżbieta Skerska) .........................60

20 lat z Patronem – Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu (Anna Rojewska)

.....................................................................................................................................62

IX Międzygimnazjalny Konkurs Historyczny „Udział Polek w II wojnie światowej”

(Anna Rojewska, Grzegorz Nadrowski) ..................................................................................64

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej gen. Elżbietę Zawacką w Sierpcu (Anna Rojewska) ....66

Obchody Polskiego Państwa Podziemnego w Bydgoszczy (Elżbieta Skerska) ...................68

Apele i komunikaty

Aby nie zaginęła pamięć! (Anna Rojewska) ..............................................................................71

Memoriał Generał Marii Wittek zaprasza i dziękuje! (Anna Rojewska, Dorota Zawacka

Wakarecy) ...............................................................................................................................74

Spra woz dania

Sprawozdanie z działalności Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum

i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu

za rok 2015 (Dorota Kromp, Katarzyna Minczykowska-Targowska, Dorota Zawacka-

-Wakarecy) ...............................................................................................................................87

PODZIĘKOWANIA ...................................................................................................................96

NASI AUTORZY .......................................................................................................................102

OFERTA WYDAWNICZA