16 listopada 2018 (piątek)


Prowadzący warsztaty: Wiktoria Bieżuńska (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)
Temat: Irena Sendlerowa i sieć pamięci
10.00-11.00 (dostępne miejsca: 35 / 35)
11.15-12.15 (dostępne miejsca: 35 / 35)
12.30-13.30 (dostępne miejsca: 35 / 35)


Opis warsztatu:

Co jest potrzebne, żeby uratować z getta jedno dziecko? Ile osób musiało być zaangażowanych, by ocalić jedno istnienie? Warsztat poświęcony jest Irenie Sendler oraz ludziom, którzy podczas okupacji byli zaangażowani w niesienie pomocy żydowskim dzieciom. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się czym był Holokaust, jak wyglądało życie w warszawskim getcie oraz na czym polegała pomoc dzieciom ocalonym z getta. Pracując w grupach spróbują odtworzyć rozbudowaną siatkę osób i kontaktów, która była niezbędna, by Irena Sendler i jej współpracownicy mogli skutecznie pomagać.

 O Autorce/Autorze:
Edukatorka, absolwentka Filologii Polskiej i Historii Sztuki. Pracowała jako krytyk sztuki, kurator i redaktor tekstów o sztuce. Uczy języka polskiego obcokrajowców. W Muzeum II Wojny Światowej pracuje od 2015 r., najpierw w Dziale Wystawienniczym, a od 2017 r. w Dziale Edukacyjnym, gdzie tworzy i prowadzi warsztaty, głównie związane z tematem Zagłady, losów ludności cywilnej i dzieciństwa w latach II wojny światowej.


Odbiorcy:
kl. VI-VIII SP

Prowadzący warsztaty: Agnieszka Łuczywek-Warszewska (Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej)
Temat: Dzieci i młodzież w walce o niepodległość
11.15-12.15 (dostępne miejsca: 35 / 35)
12.30-13.30 (dostępne miejsca: 35 / 35)


Opis warsztatu:


O Autorce/Autorze:
Edukatorka, archiwistka, archeolog, pracownik Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej


Odbiorcy:
dzieci i młodzież (5-17 lat)

Prowadzący warsztaty: Maciej Mazurkiewicz (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie, UMK Toruń)
Temat: Dwóch okupantów, jedno ludobójstwo. Niemieckie i sowieckie zbrodnie na Polakach (1939-1945)
10.00-11.00 (dostępne miejsca: 35 / 35)
11.15-12.15 (dostępne miejsca: 35 / 35)


Opis warsztatu:


O Autorce/Autorze:


Odbiorcy:
VI-VIII klasa, szkoły pogimnazjalne/studenci

Prowadzący warsztaty: Monika Jędrzejek-Lesiczko (Muzeum AK w Krakowie)
Temat: Polki w drodze do Niepodlełości i wolności
10.00-11.00 (dostępne miejsca: 35 / 35)
11.15-12.15 (dostępne miejsca: 35 / 35)


Opis warsztatu:


O Autorce/Autorze:


Odbiorcy:
szkoła podstawowa/gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalne