Prelekcje

GALERIA

Galeria | Fundacja Galeria | Fundacja Galeria | Fundacja Galeria | Fundacja Galeria | Fundacja Galeria | Fundacja Galeria | Fundacja
 
Alert

Prelekcję powinien zamówić nauczyciel minimum na tydzień przed planowanym przyjściem do siedziby Fundacji, gdzie prelekcje się odbywają. Czas oraz termin każdorazowo można ustalić indywidualnie od poniedziałku do piątku telefonicznie + 48 56 65 22 186 w godzinach od 9.00 do 14.00 lub e-mailem (sekretariat[at]zawacka.pl). Można też umówiać się indywidualnie z prowadzącym prelekcje (zob. niżej). Każdorazowo jednak należy potwierdzić wizytę e-mailem (sekretariat[at]zawacka.pl). PRELEKCJE SĄ ODPŁATNE
Koszt prelekcji (z prezentacją) w siedzibie Fundacji - 100 zł/grupa (poza siedzibą Fundacji, ale w obrębie m. Torunia - 120 zł); koszt warsztatów w siedzibie Fundacji - 130 zł/grupa (poza siedzibą Fundacji, ale w obrębie m. Torunia - 150 zł). Koszt prelekcji i warsztatów wyjazdowych zależny od kosztów dojazdów i ewentualnego noclegu. Kontakt: sekretariat[at]zawacka.pl, temat: prelekcje

"PRAWDZIWE HISTORIE. PRELEKCJE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I STUDENCKIEJ":Maria Wittek i Elżbieta Zawacka. Kobiety - Generał
Mozliwość prelekcji również poza Toruniem. Prowadzący: Agnieszka Łuczywek (prezentacja, poniedziałek-piątek).

Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet w 20-leciu międzywojenny. Ideologia, obozy, szkolenia.
Mozliwość prelekcji również poza Toruniem. Prowadzący: Agnieszka Łuczywek (prezentacja, poniedziałek-piątek).

Zwierzęta na frontach I i II wojny światowej. Niedźwiedź Wojtek żołnierz Gen. Andersa, Niedźwiedzica Baśka
Mozliwość prelekcji również poza Toruniem. Prowadzący: Agnieszka Łuczywek (prezentacja, poniedziałek-piątek).

Mali żołnierze. Rola dzieci na kartach II wojny światowej
Mozliwość prelekcji również poza Toruniem. Prowadzący: Agnieszka Łuczywek (prezentacja, poniedziałek-piątek).

Oskar Shindler, Chiune Sugihara, Sir Nicholas Winton, Henryk Sławik, Irena Sendler
Mozliwość prelekcji również poza Toruniem.
Prowadzący: Agnieszka Łuczywek (prezentacja, poniedziałek-piątek).

Krystyna Skarbek - As wywiadu drugiej wojny światowej.
Prowadzący: Anna Mikulska. Możliwość wykładów/prezentacji poza siedzibą Fundacji, również poza Toruniem (koszt uzależniony od miejsca prelekcji)

Polska wersja stalinizmu. Czas nonsensu... (prezentacja).
Prowadzący: dr Sylwia Grochowina.

Generał Elżbieta Zawacka, ps. "Zo" (1909-2009) - możliwość prelekcji z prezentacją multimedialną oraz obejrzeniem filmu: "Miałam szczęśliwe życie".
Prowadzący (do wyboru): Agnieszka Łuczywek (prezentacja, poniedziałek-piątek), Anna Mikulska (prelekcja, środa-czwartek), Elżbieta Skerska (prelekcja, poniedziałek-piątek).

 

Wykłady na temat życia i działalności gen. Elżbiety Zawackiej, wygłąszane poza siedzibą Fundacji, również poza Toruniem prowadzi dr Katarzyna Minczykowska (wykłady są bezpłatne; dofinansowanie: MNISW, zadanie: Cichociemna. Wykłady na temat najnowszego stanu badań, dotyczącego jedynej kobiety cichociemnej - gen. Elżbiety Zawackiej, program: Działąlność Upowzechniająca Naukę; kontakt: kmt[at]zawacka.pl).

Działalność archiwum społecznego na przykładzie Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej (wykład z pokazem archiwaliów lub prezentacją multimedialną i zwiedzaniem siedziby Fundacji).
Prowadzący (do wyboru): Anna Mikulska, dr Katarzyna Minczykowska . Prelekcja tylko w siedzibie Fundacji

Zbrodnia katyńska. Geneza, przebieg i droga do odkrycia prawdy... (prezentacja).
Prowadzący: Sylwia Grochowina. Możliwość wykładów/prezentacji poza siedzibą Fundacji, ale na terenie Torunia (zamówienia prelekcji z dwumiesięcznym wyprzedzeniem)

Zbrodnia katyńska w świetle badań archeologicznych na przykładzie cmentarza w Bykowni pod Kijowem (wykład z prezentacją dokumentacji fotograficznej).
Prowadzący: Dominika Siemińska (członkini ekspedycji archeologicznych, badających Zbrodnię Katyńską). Prelekcje możliwe w sezonie zimowym, w miesiącach od maja do listopada z dwu- trzymiesięcznym wyprzedzeniem z uwagi na możliwość udziału prelegentki w badaniach archeologicznych.

Eksterminacja mieszkańców Torunia i okolic podczas II wojny światowej (prezentacja).
Prowadzący: Sylwia Grochowina. Możliwość wykładów/prezentacji poza siedzibą Fundacji, ale na terenie Torunia (zamówienia prelekcji z dwumiesięcznym wyprzedzeniem).

Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu 1939-1945.
Prowadzący: Elżbieta Skerska (prelekcja, poniedziałek-piątek) Możliwość prelekcji poza siedzibą Fundacji, ale na terenie Torunia.

Walczący Toruń, czyli o tym jak wyglądała konspiracja w Toruniu w latach 1939- 1945.
Prowadzący: Elżbieta Skerska (prelekcja, poniedziałek-piątek) Możliwość prelekcji poza siedzibą Fundacji, ale na terenie Torunia.

"Szyszki", "Świerki", "Jedliny" - akcje oddziałów partyzanckich w Borach Tucholskich w latach 1939-1945.
Prowadzący mgr Elżbieta Skerska (prelekcja, poniedziałek-piątek) Możliwość prelekcji poza siedzibą Fundacji, ale na terenie Torunia.

"Pewiacka szafa" czyli o umundurowaniu i stopniach organizacyjnych kobiet w Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet (1928-1939).
Prowadzący: Anna Mikulska (prelekcja, środa-czwartek od 8.00 do 14.00). Przymierzanie mundurów Zajęcia tylko w siedzibie Fundacji.

 

 

Cichociemni - czy na pewno wyjątkowi???
Prowadzący: Katarzyna Minczykowska (prezentacja, poniedziałek-piątek)

  "Lawina" do "Rawy", czyli o laczności miedzy Komendą Główną Armii Krajowej a Sztabem Naczelnego Wodza w Londynie
Prowadzący: Katarzyna Minczykowska (prezentacja, poniedziałek-piątek)


Ptaszki, ciotki, powrót z U - czyli kilka słów o cichociemnych
Prowadzący (do wyboru): Agnieszka Łuczywek-Warszewska (prezentacja, poniedziałek-piątek)

"Chomik", "Deribas" i "Zo" - czyli losy cichociemnych.
Prowadzący (do wyboru): Agnieszka Łuczywek-Warszewska (prezentacja, piątek)Żołnierze wykleci - kim byli i jak gineli?
Prowadzący: Katarzyna Minczykowska (prezentacja, poniedziałek-piątek)

Jak mordowali ubowcy? Metody represji komunistycznego aparatu bezpieczenstwa wobec polskiego podziemia niepodlegosciowego

Prowadzący: Katarzyna Minczykowska (prezentacja, poniedziałek-piątek)              Każdej prelekcji przeprowadzanej w siedzibie Fundacji może towarzyszyć oprowadzenie po wystawie: "Minęło sto lat... (1909-2009)". Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej "Zo". Przymierzanie replik mundurów z lat II wojny światowej oraz rozkładanie i składanie spadochronu "cichociemnych"

 

WARSZTATY (z elementami rysowania, śpiewania itp.)
ORAZ PREZENTACJE (dla starszych przedszkolaków i dzieci klas I-III):Polska - moja ojczyzna w XX wieku. Warsztaty dla dzieci w wieku 5-10 lat.

Lato-jesień 1944, kilka słów o Powstaniu Warszawskim. Warsztaty dla dzieci w wieku 9-10 lat.

Co oznacza słowo "patriotyzm"? Warsztaty dla dzieci w wieku 6-10 lat.

Czym było Polskie Państwo Podziemne? Warsztaty dla dzieci w wieku 9-10 lat.

Kim jest dowódca? Warsztaty dla dzieci w wieku 5-10 lat.

Czy mama może być żołnierzem? Warsztaty dla dzieci w wieku 5-10 lat.

Kim jest partyzant? Warsztaty dla dzieci w wieku 5-10 lat.


Prowadząca warsztaty/prezentacje dla najmłodszych:

mgr Agnieszka Łuczywek-Warszewska (tel.: 669 076 378; realizacja: poniedziałek-piątek).

mgr Anna Mikulska (tel.: 512 390 242; realizacja: poniedziałek-piątek).

Alert

Zajęcia warsztatowe dla grup powyżej 20 osób tylko w placówkach zamawiających warsztaty (do 10-20 osób również w siedzibie Fundacji). Prezentacje zarówno w przedszkolach i szkołach (niezależnie od liczby słuchaczy) jak i w siedzibie Fundacji (tu max do 20 osób).
Szczegóły należy omówić z prowadzącą najpóźniej na tydzień przed planowanymi zajęciami. Każdorazowo też należy wysłać potwierdzenie zamówienia zajęć na e-mail Fundacji: sekretariat[at]zawacka.pl

Alert

W ramach porozumienia o współpracy Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej z Fundacją "Dorotkowo" (działającą na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie) ISTNIEJE TEŻ MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA WARSZTATÓW I PREZENTACJI (w siedzibie Fundacji lub na terenie placówki zamawiąjącej) DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I OŚRODKÓW SPECJALNYCH

Ponadto istnieje możliwość przygotowania prelekcji na dowolny temat dotyczący dziejów drugiej wojny światowej, Polskiego Państwa Podziemnego, konspiracji pomorskiej oraz wojennej służby Polek. Warunkiem jest tylko skonatktowanie się z Fundacją na minimum 3 tyg. przed planowanym terminem prelekcji

PROWADZĄCY

SYLWIA GROCHOWINA

dr hab., historyk dziejów II wojny światowej,
nauczyciel akademicki, UMK

AGNIESZKA ŁUCZYWEK-WARSZEWSKA

mgr, archeolog, archiwistka, pracownik działu Ikonografii Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, społeczny pracownik PAH

ANNA MIKULSKA

mgr, polonistka i bibliotekarka,
nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem zawodowym

KATARZYNA MINCZYKOWSKA

dr, historyk, archiwista, od 20 lat pracownik Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

 

ANNA ROJEWSKA

mgr, bibliotekarka, dokumentalistka, od 19 lat pracownik FGEZ

DOMINIKA SIEMIŃSKA

dr, archeolog, kierownik badań archeologiczno-ekshumacyjnych we Włodzimierzu Wołyńskim,  członek ekspedycji badawczych do Charkowa i Bykowni; pracownik IPN

ELŻBIETA SKERSKA

mgr, polonistka, dokumentalistka, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem

 

JAN SZILING

 

prof. dr hab., historyk specjalizujący się w dziejach XX wieku, nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem, członek Rady Fundacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka projektu:
Katarzyna Minczykowska

Koordynator: Agnieszka Łuczywek-Warszewska, Natalia Łata