Walczyli kiedy wielu straciło nadzieję. Na pierwszej linii ognia i w podziemiu. Przelewali krew. Ryzykowali. Ginęli. Wojna na zawsze zmieniła ich życie. Gdyby nie oni… Gdyby ich nie było… Jak dziś byśmy żyli i gdzie byłby nasz dom? W jakim języku byśmy się porozumiewali? A może w ogóle by nas nie było?... Nieczęsto zadajemy sobie takie pytania, jednak zawsze wtedy, kiedy poznajemy życie i dzieło tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Chcemy Wam pokazać tych ludzi, chcemy móc o nich opowiedzieć i pokazać nie tylko ich czyn i chwałę, ale także zwykłe strony ich życia. Czy się bali? Czy mieli chwile zwątpienia? Czy kogoś kochali? O tym, wspólnie z Radiem PiK, opowiemy w cyklu „Bohaterowie”.

  

W każdą sobotę na antenie radia poznacie wyjątkową postać. Jej sylwetkę prezentujemy w audycjach: „Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PiK”, od 06:00 do 08:00; „Wsłuchaj się w region”, od 10.00 do 12.00; „Czatuj”, od 14.00 do 15.00. Raz w miesiącu, w niedzielnej audycji „Ziarna losu" o godz. 16.00, zachęcamy do wysłuchania reportażu dokumentującego tragiczne losy wojennych bohaterów. 

 

Autorzy kwerend archiwalnych i tekstów biograficznych: dr Ewa Gawrońska, Anna Mikulska, dr Katarzyna Minczykowska, Barbara Rojek, Anna Rojewska i Elżbieta Skerska.

 

Audycje radiowe przygotowują: Żaneta Walentyn, Adriana Andrzejewska-Kuras i Michał Słobodzian.

 

Pomysł i nadzór naukowy: dr Katarzyna Minczykowska.

 

© FGEZ

[1] HALINA STABROWSKA ps. Maria, Pani Maria (1901–1943), bydgoska działaczka społeczna, posłanka na Sejm II RP, żołnierz ZWZ–AK, kierowniczka Wydziału Legalizacji w Oddziale I KG ZWZ–AK, łączniczka Komendanta Głównego ZWZ–AK, rozstrzelana przez gestapo w 1943 r. 

 

Kwerendy i biogram: Elżbieta Skerska, opracowanie radiowe: Michał Słobodzian, emisja 4.01.2020.

 

[2] KUROWSKA HALINA Maria Marta zam. Juniszewska (1915–1984), ps. Kryształ, Sabina, fałszywe nazwiska okupacyjne: Gertruda Schulz, Halina Szreniawa, Helena Gara; członkini organizacji „Grunwald”, komendantka „Przedświtu” – kobiecego pionu Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”; łączniczka kierownictwa organizacji „Ojczyzna”, ppor. AK Baonu „Iwo” w powstaniu warszawskim, jeniec oflagu IX C Molsadorf, nauczycielka, z urodzenia chełmżanka.

 

Kwerendy i biogram: Anna Rojewska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja 11.01.2020

 

 

© FGEZ

[3] IRENA JAGIELSKA, zam. Nowak, ps. Ewa (1924–2006), urodzona w Kuśnierzu (pow. Strzelno), kurierka sztabu Okręgu Pomorskiego ZWZ–AK, Delegatury Rządy na Kraj, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

 

Kwerendy i biogram: dr Ewa Gawrońska, opracowanie radiowe: Żaneta Walentyn, emisja małej formy radiowej 18.01.2020; reportażu: 25.01.2020.

 

© FGEZ

 

[4] LEONARD TEODOR ZAWACKI, ps. Zawieja, Laluś (1916–2001), grudziądzanin, partyzant, żołnierz ZWZ–AK i 2. Korpusu Polskiego PSZ na Zachodzie, uciekinier z KL Auschwitz, kuzyn gen. Elżbiety Zawackiej.

 

Kwerendy i biogram: Barbara Rojek, opracowanie radiowe: Michał Słobodzian, emisja: 25.01.2020.

 

 

© FGEZ

 

[5] ANTONI ANTCZAK (1890–1952) należał do grona wybitnych postaci w historii Pomorza. W okresie międzywojennym był niezwykle aktywnym działaczem narodowym, politycznym i społecznym, a podczas okupacji kierował na Pomorzu strukturami cywilnymi Polskiego Państwa Podziemnego, sprawując urząd Okręgowego Delegata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj na Pomorzu - konspiracyjnego wojewody.

 

Kwerendy i biogram: Elżbieta Skerska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras (małą forma radiowa), Michał Słobodzian (reportaż), emisja małej formy radiowej 1.02.2020, reportażu 23.02.2020.

 

 

© FGEZ

 

[6] BARBARA OTWINOWSKA  ps. Witek Błękitny, Baśka, (1924–2018)żołnierz AK, powstaniec warszawski, więzień polityczny, profesor nauk humanistycznych, torunianka.

 

Kwerendy i biogram: Anna Rojewska, opracowanie radiowe: Żaneta Walentyn, emisja małej formy radiowej 8.03.2020; reportażu: 29.03.2020.

 

 

 

fot. za: wikimedia.org 

 

 

[7] ANNA BOŻENA ZAKRZEWSKA, ps. Biała Hanka (1925–1944), harcerka w Batalionie „Zośka”, uczestniczka powstania warszawskiego, torunianka z urodzenia

 

Kwerendy i biogram: dr Ewa Gawrońska, opracowanie radiowe: Michał Słobodzian, emisja: 15.02.2020.

 

 

© FGEZ

 

 

[8] por. JERZY SAWICKI (1920–2002), torunianin, żołnierz września 1939, ZWZ–AK, uczestnik powstania warszawskiego.

 

Kwerendy i biogram: dr Ewa Gawrońska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 22.02.2020.

 

 

© FGEZ

 

[9] JADWIGA STEMPNIEWICZ z d. Głowacka, I voto Łojewska (1905-1992), urodzona w Lidzbarku (pow. działdowski), nauczycielka, instruktorka PWK, organizatorka i komendantka jednostek PWK na Pomorzu i tajnych jednostek PWK na terenie Wolnego Miasta Gdańska, żołnierz wywiadu i kontrwywiadu KG ZWZ–AK w Warszawie i w Mińsku Mazowiecki.

 

Kwerendy i biogram: Elżbieta Skerska, opracowanie radiowe: Żaneta Walentyn, emisja: 25.02.2020.

 

 

 

© FGEZ

 

[10] JOANNA PYZIAK, zam. Chyła, ps. Pyzia (ur. 1925 w Inowrocławiu), Szare Szeregi/Armia Krajowa, sanitariuszka, uczestniczka powstanie warszawskiego, mieszkanka Torunia.

 

Kwerendy i biogram: Anna Rojewska, opracowanie radiowe: Michał Słobodzian, emisja: 7.03.2020.

 

 

 

 

© FGEZ

 

 [11] ANTONI IGLEWSKI „Ponar” (1899–1979), urodzony w Radziejowie Kujawskim, żołnierz POW, powstaniec wielkopolski, żołnierz września 1939, żołnierz SPZ–ZWZ–AK, PSZ na Zachodzie, cichociemny.

 

Kwerendy i biogram: Elżbieta Skerska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 14.03.2020.

 

 

© FGEZ

[12] JOANNA DMITRJEW, z d. Wyborska (1889–1955?), sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, jeniec obozu Oberlangen, podoficer PMSK (Anglia)

 

Kwerendy i biogram: Anna Rojewska, opracowanie radiowe: Żaneta Walentyn, emisja: 21.03.2020.

 

© FGEZ

 

 

[13] ppor. JAN FILIPSKI ps. Kuba, Jan, Kaszub, nazwisko okupacyjne Stefan Jaworski (1920–2007), torunianin z urodzenia, kurier KG ZWZ–AK, powstaniec warszawski.

 

Kwerendy i biogram: Anna Mikulska, opracowanie radiowe: Michał Słobodzian, emisja: 28.03.2020.

 

 

© FGEZ

 

[14] BOGUSŁAW ŚWIĘTOPEŁK WOJCIECHOWSKI ps. Zenon, (1922–1942)fałszywe dane personalne: Zenon Nowak, Kurt Schulz, syn toruńskiego aptekarza, kierownik Okręgu Berlińskiego Ekspozytury „Zachód” Związku Jaszczurczego (ZJ).

 

Kwerendy i biogram: Anna Mikulska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 4.04.2020.

 

 

© FGEZ

 

[15] MJR LEON TORLIŃSKI, ps. Kret, Rybak, Kazimierz Orłowicz (1913–2007), ur. w Wielkiej Wsi (od 1952 r. Władysłąwowo), żołnierz września 1939 r., wywiadu SZP–ZWZ–AK, PSZ na Zachodzie, działacz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

 

Kwerendy i biogram: dr Ewa Gawrońska, opracowanie radiowe: Żaneta Walentyn, emisja małej formy radiowej 11.04.2020; reportażu: 21.04.2020.

 

 

© FGEZ

 

[16] BOLESŁAW USOW, ps. Konar (1913–1954), urodzony w Rypinie, żołnierz września 1939 r., dowódca oddziału partyzanckiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, represjonowany przez władze komunistyczne.

 

Kwerendy i biogram: Anna Mikulska, opracowanie radiowe: Michał Słobodzian, emisja: 18.04.2020.

 

 

© FGEZ

[17] EDWIN ROZENKRANZ ps. Kamień (1925–1992), strzelec AK, powstaniec warszawski.

 

Kwerendy i biogram: dr Ewa Gawrońska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 25.04.2020.

 

© FGEZ 

[18] HALINA MAŁKIEWICZ, s. Ludwika (1916–1996), organizatorka tajnego nauczania, sprawiedliwa wśród narodów świata.

 

Kwerendy i biogram: Anna Mikulska, opracowanie radiowe: Żaneta Walentyn, emisja: 2.05.2020.

 

© FGEZ 

[19] STEFANIA GIEROWSKA z d. Wasilewska, ps. Pnienia (1898–1983), podporucznik AK, sanitariuszka w wojnie polsko-bolszewickiej, działaczka cywilna w PWK, pielęgniarka we wrześniu 1939, żołnierz wywiadu i łączności SZP–ZWZ–AK, Komendantka Wojskowej Służby Kobiet Obwodu Kielce, Okręg Radom-Kielce

 

 

Kwerendy i biogram: Anna Rojewska, opracowanie radiowe: Michał Słobodzian, emisja: 9.05.2020.

 

© FGEZ 

[20] KRYSTYNA BOLESTA, zam. Józefowicz, ps. Myszka (1927–2011), harcerka, strzelec, sanitariuszka, łączniczka, uczestniczka Powstania Warszawskiego.

 

Kwerendy i biogram: dr Ewa Gawrońska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 16.05.2020.

 

© FGEZ 

[21] ANNA ŻYLICZ zam. Hołły ps. Katrin, Katrina (1925–1996), żołnierz AK Podwydziału Pomocy Żołnierzowi (PŻ) w Biurze Informacji i Propagandy (BIP), Oddział VI KG AK. W Powstaniu Warszawskim przydzielona do gospód żołnierskich Batalionu im. J Kilińskiego (Batalion „Kiliński”) i Kompanii Ochrony Sztabu Komendy Obszaru Warszawskiego AK kryptonim „Koszta”, podporucznik; więźniarka obozów jenieckich na terenie Rzeszy.

 

Kwerendy i biogram: Elżbieta Skerska, opracowanie radiowe: Żaneta Walentyn, emisja: 23.05.2020.

 

© FGEZ 

[22] HILDEGARDA BIGOCKA, ps. Hilda, Maria (1910–1943), członkini paramilitarnej organizacji Przysposobienie Wojskowe Kobiet, żołnierz Związku Walki Zbrojnej–Armii Krajowej, kurierka, ocaliła wiele istnień, sama zginęła zamordowana w KL Auschwitz

 

Kwerendy i biogram: Anna Mikulska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 30.05.2020.

 

© FGEZ 

[23] ZYGMUNT GROCHOCKI ps. Cycero (1922–1943), harcerz, członek organizacji „Jaszczurka” - „Związek Jaszczurczy” (ZJ) w Starogardzie Gdańskim; Polak przymusowo wcielony do Wehrmachtu.

 

Kwerendy i biogram: Elżbieta Skerska, opracowanie radiowe małej formy radiowej i przygotowanie reportażu: Michał Słobodzian, emisja: 6.06.2020; reportaż - 28.06.2020.

 

© FGEZ 

[24] ANNA LUBOWICKA z d. Mirecka, „Hanka”, „Barbara” (1910–2003), żołnierz SZP–ZWZ–AK, sanitariuszka, łączniczka, żołnierz legalizacji.

 

Kwerendy i biogram: dr Ewa Gawrońska, opracowanie radiowe: Żaneta Walentyn, emisja: 13.06.2020.

 

© FGEZ 

[25] HONORATA MODRZYŃSKA zam. Lendzion, nazwiska okupacyjne: Maria Hall, Maria Stępień, Elżbieta Trzebiatowska (1921–1973), żołnierz Komendy Obrońców Polski (KOP) Okręg Pomorski; żołnierz wywiadu i kontrwywiadu Polskiej Armii Ludowej (PAL) w Toruniu i Warszawie, uczestniczka powstania warszawskiego

 

Kwerendy i biogram: Anna Rojewska, opracowanie radiowe małej formy radiowej: Michał Słobodzian, emisja: 20.06.2020; przygotowanie reportazu: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 5.07.2020.

 

© FGEZ 

[26] ALEKSANDER STROMENGER ps. Libera, Lebera (1900–1990); nazwiska okupacyjne Teodor Gawłowski, Jan Rabaszkiewicz, Albin Strzelecki; od 1940 r. w „Konfederacji Tatrzańskiej”; od kwietna 1942 r. do upadku Powstania Warszawskiego żołnierz AK w Wydziale Zrzutów (krypt. „Syrena”), referat Ewakuacji Materiałowej (krypt. „Ewa-Mat.) – Oddział V (Dowodzenia i Łączności) Komendy Głównej AK; po powstaniu warszawskim w obozie jenieckim – jako nr 1482; odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari V kl.

 

Kwerendy i biogram: Elżbieta Skerska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 27.06.2020.

 

© FGEZ 

[27] Kpt. MIECZYSŁAW ROMAN SZCZEPAŃSKI, ps. Dębina, Strzemię, Łebkowski (1919–1945), żołnierz Września 1939 r., cichociemny, żołnierz Armii Krajowej, odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari.

 

Kwerendy i biogram: dr Ewa Gawrońska, opracowanie radiowe: Żaneta Walentyn, emisja: 4.07.2020.

 

© FGEZ 

[28] HALINA KĘPIŃSKA-BAZYLEWICZ, ps. Kora (ur. 1923), żołnierz Związku Walki Zbrojnej–Armii Krajowej, łączniczka, sanitariuszka, więziona i torturowana przez gestapo, więzień polityczny PRL, dr nauk medycznych.

 

Kwerendy i biogram: Anna Mikulska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 11.07.2020.

 

© FGEZ

 

[29] WIESŁAW JAROSZEWSKI ps. Ignacy, przybrane nazwisko „Władysław Janicki” (1907–1943); ur odzony w Lubawie, emisariusz „Ojczyzny”, kryptonim „Omega” (Organizacja Ziem Zachodnich „Ojczyzna”) i sekcji pomorskiej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj.

 

Kwerendy i biogram: Elżbieta Skerska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 18.07.2020.

 

 

 

© FGEZ

 

 

[30] HALINA RUTKOWSKA z d. Weyna ps. Urszula (1914–1990), urodzona w Serocku (pow. świecki) żołnierz KG ZWZ–AK, uczestniczka powstania warszawskiego.

 

Kwerendy i biogram: Anna Mikulska, opracowanie radiowe: Michał Słobodzian, emisja: 25.07.2020.

 

 

 

 

© FGEZ

 

 

[31] MJR EDWARD MELLER, ps. Mewa, Boruta II (1921–2012), oficer wywiadu w Okręgu Kraków Armii Krajowej

 

Kwerendy i biogram: dr Ewa Gawrońska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 1.08.2020.

 

 

 

 

© FGEZ 

 

 

[32] NORBERT GAŁUŃSKI, ps. Bombram, Witold (1919–2000), gdańszczanin, cichociemny, żołnierz wywiadu Armii Krajowej (Oddz. II KG AK).

 

Kwerendy i biogram: Barbara Rojek, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 8.08.2020.

 

 

© FGEZ 

 

[33] KAZIMIERZ BRONISŁAW FRANKIEWICZ ps. Mucha, Muszka (1922–1997); urodzony we Włocławku, żołnierz ZWZ–AK Okręg Lublin, Obwód Puławy; dowódca plutonu w Oddziale Dyspozycyjnym Kedywu Inspektoratów Rejonowych Lublin i Puławy; dowódca plutonu w Oddziale Partyzanckim Zgrupowania Partyzanckiego Armia Krajowa–Delegatura Sił Zbrojnych–Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Inspektorat Lublin.

 

Kwerendy i biogram: Elżbieta Skerska, opracowanie radiowe: Żaneta Walentyn, emisja: 15.08.2020.

 

 

 

© FGEZ 

 

[34] TOSIA ALTMAN TOVE vel TOVE-ALTMAN (1918–1943) – kolporterka podziemnej prasy, współorganizatorka antyfaszystowskiego ruchu oporu, organizatorka grup samoobrony w wileńskim getcie, uczestniczka powstania w getcie warszawskim, łączniczka, urodzona w Ugoszczy (pow. Rypiński).

 

Kwerendy i biogram: Anna Mikulska, opracowanie radiowe: Michał Słobodzian, emisja: 22.08.2020.

 

© FGEZ

 

[35] ANNA IZABELA MAHRBURG „Hania”, „Anetka” (1923–1947), łączniczka Wydziału II Komendy Okręgu Wilno ZWZ–AK, więźniarka gestapo w wileńskich Łukiszkach i obozu pracy Prawieniszki koło Kowna

 

Kwerendy i biogram: Anna Rojewska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska, emisja: 29.08.2020.

 

© FGEZ

 

[36] JANINA ROKICKA ZAM. KUROWICKA ps. Jola, Jolanta, nazwisko okupacyjne Jolanta Radziszewska (1924–2007); urodzony w Małej Nieszawce pod Toriuniem, żołnierz Armii Krajowej, sanitariuszka w powstaniu warszawskim, jeniec wojenny.

  

Kwerendy i biogram: Elżbieta Skerska, opracowanie radiowe: Michał Słobodzian, emisja: 5.09.2020.

 

© FGEZ

 

[37] kpr. BĄCZKOWSKI ZYGMUNT ps. Zyga, Lotnik, Jung, Chłop (1921–1944), urodzony w Starogardzie, współzałożyciel organizacji „Jaszczurka”, powstaniec warszawski

 

Kwerendy i biogram: dr Ewa Gawrońska, opracowanie radiowe: Żaneta Walentyn, emisja: 12.09.2020.

© FGEZ

 

[38] HELENA KRZYŻANOWSKA z d. Zajączkowska, ps. Kene (1922–2000), toruniankażołnierz Armii Krajowej, pielęgniarka-sanitariuszka, powstaniec warszawski, po wojnie lekarz medycyny, społecznik.

 

Kwerendy i biogram: Anna Rojewska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 19.09.2020.

© FGEZ

 

[39] GEN. ELŻBIETA MAGDALENA ZAWACKA „Zelma”, „Sulica”, „Zo” (1909–2009), torunianka, komendantka rejonu śląskiego Przysposobienia Wojskowego Kobiet, oficer Armii Krajowej, współtwórczyni struktur Związku Walki Zbrojnej–Armii Krajowej (ZWZ–AK) na Śląsku, kurierka i emisariuszka, jedyna kobieta wśród cichociemnych, dama Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Orderu Orła Białego, profesor nauk humanistycznych.

 

Kwerendy i biogram: dr Katarzyna Minczykowska, opracowanie radiowe małej formy radiowej: Michał Słobodzian, emisja: 26.09.2020; przygotowanie reportazu: Żaneta Walentyn, emisja: 27.09.2020

 

© FGEZ

 

[40] HALINA SZCZEPAŃSKA zam. Butkiewicz (1923–1999) „Halka”, inowrocławianka, sanitariuszka, łączniczka, porucznik rezerwy

 

Kwerendy i biogram: dr Ewa Gawrońska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 3.10.2020.

 

 

 

[41]  FRANCISZEK BAUMGART (1914–1979) „Pomorzak”, „Edward”, przybr. nazw. „Fraciszek Zalewski”, „Franz Muscholl”; kurier Komendy Głównej Armii Krajowej.

 

Kwerendy i biogram: Anna Mikulska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 10.10.2020.

 

© FGEZ

[42] KPT. FABIOLA CIBOROWSKA ZAM. PAULIŃSKA „MIMOZA” (1911–2006), żołnierz ZWZ–AK Warszawa w pionie wywiadowczym i kontrwywiadzie, uczestniczka powstania warszawskiego, oficer w II Korpusie Pomocniczej Służby Kobiet 2. Korpusu Polskiego we Włoszech.

 

Kwerendy i biogram: Anna Rojewska, opracowanie radiowe: Żaneta Walentyn., emisja: 17.10.2020.

 

 

© FGEZ

 [43] ELIGIUSZ GAŁĘZOWSKI (1923­–1996) „Grom”, „Młot”, podporucznik, żołnierz Armii Krajowej, II Korpusu Polskiego, kapitan Korpusu Wojsk Inżynieryjnych USA, inżynier, działacz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

 

 

Kwerendy i biogram: dr Ewa Gawrońska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 24.10.2020.

 

[44] BOGDAN SIUDOWSKI (1921–1992), „Marcin”, żołnierz Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ur. w Przydatkach k. Brodnicy.

 

 

 

Kwerendy i biogram: Anna Mikulska, opracowanie radiowe: Żaneta Walentyn, emisja: 31.10.2020.

 

© FGEZ

[45] ADAM STEINBORN „Odrowąż”, „Tucholczyk”, „Toruńczyk”, nazwisko konspiracyjne Salak (1903–1982), torunianin, żołnierz Oddz. II Komendy Głównej Armii Krajowej (wywiad), oficer do zleceń Komendy Obszaru Zachodniego.

 

 

 

Kwerendy i biogram: Barbara Rojek, opracowanie radiowe: Michał Słobodzian, emisja: 7.11.2020.

 

© FGEZ

[46] ANNA JACHNINA z d. Grzelecka ps. Hanna (1914–1996), ur. w Ciechocinku, żołnierz konspiracyjnej komórki „Sztuka” Biura Informacji i Propagandy Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, więźniarka niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz i Ravensbrück, autorka okupacyjnej piosenki „Siekiera, motyka…”

 

 

Kwerendy i biogram: Anna Mikulska, opracowanie radiowe: Żaneta Walentyn, emisja: 14.11.2020.

 

© FGEZ

[47] ZYGMUNT AUGUST SIKORSKI „Sim”, „Blondyn” (1924–2006), gdańszczanin, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej

 

 

Kwerendy i biogram: dr Ewa Gawrońska, opracowanie radiowe małej formy radiowej: Michał Słobodzian, emisja: 21.11.2020; emisja reportażu: 29.11.2020

 

© FGEZ

[48] IZABELA LISIECKA ZAM. ROZENKRANZ (1926­–1995) ps. Cyprys, bydgoszczanka z urodzenia, żołnierz powstania warszawskiego, sanitariuszka zgrupowania AK „Chrobry II”.

 

 

Kwerendy i biogram: Anna Rojewska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 28.11.2020.

 

© FGEZ

[49] EDMUND KONIECZNY ps. Edi, Erwin, Albert, Geograf, Maksio (1922–1943)torunianin, organizator Ekspozytury „Zachód” („Z”), wywiad (Oddział II) Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy (OW ZJ) na Pomorzu, w Wielkopolsce i w Rzeszy.

 

 

Kwerendy i biogram: Erlżbieta Skerska, opracowanie radiowe: Żaneta Walentyn, emisja: 5.12.2020.

 

© FGEZ

[50] KS. LEON POEPLAU „Wolan”, Wolanin” (1919–1940), ksiądz, założyciel konspiracyjnej organizacji „Miecz i Pług”

 

 

Kwerendy i biogram: Anna Mikuska, opracowanie radiowe: Michał Słobodzian, emisja: 12.12.2020.

 

 © FGEZ

 

 [51] MARIA ROSOCHOWICZ zam. Orylska, ps. Siostra Basia oraz „193” (1924–2003), toriunianka, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, strzelec, sanitariuszka, uczestniczka powstania warszawskiego

 

 

 

Kwerendy i biogram: dr Ewa Gawrońska, opracowanie radiowe: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 19.12.2020.

 

© FGEZ

 

 [52] MARIA KOWALEWSKA z d. Biedermann, ps. Myszka (ur. 1927 w Nakle), sanitariuszka Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierz powstania warszawskiego.

 

 

Kwerendy i biogram: Anna Rojewska, opracowanie małej formy radiowej: Michał Słobodzian, emisja: 20.12.2020; reportaż: Adriana Andrzejewska-Kuras, emisja: 26.12.2020.

 

 

  

 

  

Zadanie „Bohaterowie” Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej zrealizowała w 2020 r. we współpracy z Polskim Radiem PiK. Zadanie sfinansowano w ramach umowy 796/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.