Wykład dr Katarzyny Minczykowskiej "Niezwykła kobieta Generał Elżbieta Zawacka  (1909-2009)" Kielce 

 Zapraszamy Kielczan na wykład dr Katarzyny Minczykowskiej, który odbędzie się 19 Grudnia 2018 roku o godzinie 17:00 w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia", ul. Warszawska 5, Kielce. Wstęp Wolny!!


Wykład dr Katarzyny Minczykowskiej "Naród nie może zgubić żadnego pokolenia. Testament Generał Elżbiety Zawackiej, żołnierza AK, Cichociemnej,więźnia okresu Stalinowskiego"

Warto być na wykładzie dr Katarzyny Minczykowskiej i poznać pasjonujące mało znane karty historii! Zapraszamy na 2 wykłady 18 Grudnia o godz. 12:00 dla młodzieży szkolnej i o godz. 17:00  do Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie ! Wstęp wolny!!


"EMISARIUSZKA"

Dzięki środkom, które Fundacja pozyskała od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gminy Miasta Toruń i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku udało się wyprodukować teaser pt. "Emisariuszka", poświęcony gen. Elżbiecie Zawackiej. Chcąc jednak realizować cele statutowe Fundacji pragniemy wyprodukować pełnometrażowy film fabularny o tej jedynej kobiecie cichociemnej. Do tego potrzebne są pieniądze, a dokładnie 8 mln zł. ROZPOCZYNAMY ZATEM AKCJĘ GROMADZENIA ŚRODKÓW! Pomóż i Ty!

 

Numer wydzielonego na produkcję filmu konta (e-ban: PL): 27 1090 1506 0000 0001 3606 6151 

Swift code: PPL PP | Tytuł wpłaty nie jest konieczny, ponieważ konto jest wydzielone, ale można też w tytule wpisać: FILM 

 

Link do teaser'a [licencja dot. teasera: CC BY-NC-ND]: www.youtube.com/watch?v=1cgJnASrW80&feature=share (pobierz bezpłatnie i włącz się w akcję gromadzenia środków na pełnometrażowy film o gen. Elżbiecie Zawackiej). 

Stan konta filmowego na dzień 17.10.2018 r.: 745,04 PL, 52 euro (ok. 216,32 PL), łącznie: 961,36 PL
BRAKUJE: 7 999 038,64  PL

 

 

Uwaga: "Emisariuszka" to tytuł teasera, nie filmu pełnometrażowego - ten jeszcze nie ma tytułu. Nie wykluczone, że będzie taki sam, chociażby dlatego, że łatwiej przetłumaczlny niż "cichociemna" - a na przedstawieniu "Zo" również obcojęzycznym odbiorcom Fundacji zależy. Fundacja jednak jest otwarta na propozycje scenarzystów, dla których właśnie przygotowujemy konkurs na scenariusz, po którego wyborze rozpoczną się rozmowy dotyczące reżyserii i obsady. Tymczasem jedno jest pewne filmy historyczne nie są tanie, wg szacunków Fundacji i współpracujących z nią producentów wykonawczych na wyprodukowanie filmu o jedynej emisariuszce i cichociemnej potrzebnych jest minimum 8 mln zł. Zdjęcia przynajmniej w kilku krajach europejskich (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Hiszpania, Anglia), przejście przez Pireneje, szkolenie spadochronowe i skok cichociemnej do okupowanej Polski oraz wojenne charakteryzacje, scenografia, efekty specjalne (powstanie warszawskie) to niemały koszt. Przykładowe budżety polskich filmów historycznych można zobaczyć tu: Państwowy Instytut Sztuki Filmowej

 

 /Kontakt ws projektu: kmt[at]zawacka.pl/

 

 

  

Zadanie "Emisariuszka. Elżbieta Zawacka 'Zo'. Mała forma filmowa" zostało sfinansowane w ramach umowy 873/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku.


Cichociemna. Wykłady na temat najnowszego stanu badań, dotyczącego jedynej kobiety cichociemnej - gen. Elżbiety Zawackiej

Prowadzący: Katarzyna Minczykowska - dr nauk humanistycznych w zakresie historii. W 1997 r. jako studentka III roku Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu została zatrudniona przez Elżbietę Zawacką w prowadzonej przez nią Fundacji "Archiwum i Muzeum Pomorskie AK" (od 2009 r. Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej), gdzie była dokumentalistką, kierownikiem działu: Archiwum Wojennej Służby Polek, kierownikiem całego archiwum, sekretarzem Zarządu i jego wiceprezesem. Jest autorką wystaw, autorką tekstów naukowych i popularnonaukoweych z zakresu wojennej służy Polek, redaktorem naukowym wielu książek, redaktorem naczelnym "Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej" i koordynatorem merytorycznym dziesiątek projektów Fundacji.

 

W 2014 r. wydała pierwszą naukową biografię gen. Elżbiety Zawackiej, pt. Cichociemna. Gen. Elżbieta Zawacka "Zo" (1909-2009), wyd. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej i Oficyna Wydawnicza "Rytm", za którą otrzymała Nagrodę Klio I stopnia w kategorii autorskiej (2015 r.). W maju 2017 r. K.M. złożyła rezygnację z wszystkich funkcji kierowniczych w Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, po to by podjąć się popularyzacji i upowszechniania wiedzy na temat jedynej kobiety cichociemnej i by móc prowadzić badania na temat Wydziału Łączności Zagranicznej KG ZWZ-AK, w którym służyła i gdzie zastępcą szefa (Emilii Malessy, "Marcysi") była gen. Elżbieta Zawacka.

 

Projekt zakłada wygłoszenie kilkudziesięciu otwartych wykładów w kraju (Bojanowo, Bydgoszcz, Gdańsk, Grudziądz, Lublin, Łódź, Poznań, Katowice, Kraków, Olsztyn, Sierpc, Tarnowskie Góry, Wrocław, Warszawa) i za granicą (Londyn, Paryż i Wiedeń), poświęconych najnowszym badaniom naukowym na temat życia i działalności gen. Elżbiety Zawackiej. Wykłady kierowane są do młodzieży studenckiej i osób dorosłych.

 

Czas trwania jednego wykładu: 1,5 godz. Dla instytucji z ww miastach wykłady są bezpłatne. Wystarczy złożyć zamówienie pod adresem: kmt[at]zawacka.pl `

 

W przypadku chęci zamówienia prelekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej w innych miejscowościach niż ww, należy złożyć zamówienie pod adresem: sekretariat[at]zawacka.pl Prelekcje te są odpłatne, zob. niżej. 

 

 

 

Zadanie "Cichociemna. Wykłady na temat najnowszego stanu badań, dotyczącego jedynej kobiety cichociemnej - gen. Elżbiety Zawackiej" finansowane w ramach umowy 873/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


ZBIORY FUNDACJI W SIECI

 

Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dofinansowało projekt "Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek on-line" (kierownik naukowy: prof. Jan Sziling, koordynator: dr Katarzyna Minczykowska) realizowany w latach 2012-2017 oraz dzięki Gminie Miasta Toruń, która dofinansowywała przygotowywanie zbiorów do digitalizacji (poprządkowanie i opracowywanie, projekt: "Uchronić od zapomnienia") znaczną część zbiorów Fundacji można przeglądać on-line w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowejktórej Fundacja jest partnerem.

 

 

 


NASI RECENZENCI

 

Prace publikowane przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej recenzują: prof. dr hab. Grzegorz Berendt (IPN/UG), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (UG/Instytut Kaszubski), prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (UG/Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie), prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG/Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie), prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK/IPN Gdańsk), dr hab. Sylwia Grochowina (UMK), prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK), prof. dr hab. Waldemar Rezmer (UMK), prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (PAN) i prof. dr hab. Jan Sziling (FGEZ).

 

 

 


AKTUALNIE FUNDACJA REALIZUJE PROJEKTY:

  

"Uchronić od zapomnienia. Edycja 2018-2020" (koordynacja: Dorota Zawacka-Wakarecy),

 

"Cichociemna. Wykłady na temat najnowszego stanu badań, dotyczącego jedynej kobiety cichociemnej - gen. Elżbiety Zawackiej" (koordynacja: dr Katarzyna Minczykowska, Marcelina Dąbrowska; dotacja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program: Działalność Upowszechniająca Naukę, umowa 873/DUN-P/2017),

 

"Cichociemna. Wystawa poświęcona gen. Elżbiecie Zawackiej >Zo<" (koordynacja: dr Katarzyna Minczykowska, Marcelina Dąbrowska; dotacja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program: Działalność Upowszechniająca Naukę, umowa 873/DUN-P/2017),

 

Ponadto w przygotowaniu do wydania są:
"Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej", R. XXVI: 2018 (68)

 

oraz książki:
Represje komunistyczne wobec Polek zaangażowanych w działalność niepodległościową w latach 1939-1945. Materiały XXIII sesji Fundacji, Toruń 2013, pod red. S. Grochowiny (ukończenie druku: 2018 r.)

 

25 lat niezależnych badań nad konspiracją niepodległościową. Materiały z I Kongresu Historyków Konspiracji niepodległościowej, Toruń 2015, pod red. J. Marszalca, przy współp. K. Minczykowskiej (ukończenie druku: 2018 r.)

 

Cichociemni. Historie bohaterów. Materiały XXVI sesji Fundacji, Toruń 2016, pod red. K. Minczykowskiej (ukończenie druku: 2018 r.)