SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

NAUCZYCIELU! ZAREJESTRUJ SWOJA KLASĘ NA BEZPŁATNE WARSZTATY HISTORYCZNE!  BRAK MIEJSC! Ale możesz zadzwonić do biura konferencji (56 65 22 186) i zapytać czy może się miejsce nie zwolniło. To się zdarza.

 

WYBIERASZ SIĘ NA SESJĘ FGEZ? ZAREZERWUJ ON-LINE POKÓJ HOTELOWY NA CZAS TRWANIA KONFERENCJI BRAK MIEJSC!

 

Nocleg jest bezpłatny. Rezerwacja trwa do wyczerpania miejsc noclegowych (44).  Decyduje kolejność zgłoszeń rejestracyjnych, z pierwszeństwem dla prelegentów i edukatorów. Ewentualne pytania dot. noclegu, prosimy kierować na adres: alw[at]zawacka.pl z wpisem w temacie "HOTEL" ewentualnie "NOCLEG". Można też dzwonić do koordynatorki ds noclegów p. Agnieszki Łuczywek-Warszewska: + 48 669 076 378, alw[at]zawacka.pl

 

 

Dla prelegentów:

  • prosimy by prelegenci i edukatorzy także dokonali rezerwacji noclegu za pośrednictwem rejestratora, jeżeli reflektują na nieodpłatny nocleg
  • przygotowując referat do druku, prosimy o stosowanie Instrukcji Wydawniczej FGEZ

 ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

Biuro konferencji: Podmurna 93, 87-100 Toruń, tel. + 48 56 65 22 186; Koordynator naukowy (sprawy merytoryczne, zakres tematyczny sesji, współpraca ze współorganizatorami): dr Katarzyna Minczykowska, sesja[at]zawacka.pl, tel.: + 48 784 740 303; Koordynatorzy administracyjni (umowy; sprawy formalno-prawne i finansowe, hotel): Natalia Łata, sekretariat[at]zawacka.pl,  Agnieszka Łuczywek-Warszewska, tel.: + 48 669 076 378; e-mail: alw[at]zawacka.pl (w temacie należy podać przedmiot sprawy: WARSZTAT/REFERAT/KOMUNIKAT/HOTEL/UMOWA...).

 

Komitet organizacyjny: prof. dr hab. Mirosław Golon (Instytut Pamięci Narodowej/Uniwersytet Mikołaja Kopernika/Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej), dr hab. Sylwia Grochowina (UMK/FGEZ), prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK/FGEZ), Dorota Kromp (FGEZ/UMK), dr Katarzyna Minczykowska (FGEZ), prof. dr hab. Stanisław Roszak (UMK), prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (UMK) i Dorota Zawacka-Wakarecy (Prezes Zarządu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej).

 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:
DOFINASOWANIE:

"EMISARIUSZKA"

Dzięki środkom, które Fundacja pozyskała od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gminy Miasta Toruń i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku udało się wyprodukować teaser pt. "Emisariuszka", poświęcony gen. Elżbiecie Zawackiej. Chcąc jednak realizować cele statutowe Fundacji pragniemy wyprodukować pełnometrażowy film fabularny o tej jedynej kobiecie cichociemnej. Do tego potrzebne są pieniądze, a dokładnie 8 mln zł. ROZPOCZYNAMY ZATEM AKCJĘ GROMADZENIA ŚRODKÓW! Pomóż i Ty!

 

Numer wydzielonego na produkcję filmu konta (e-ban: PL): 27 1090 1506 0000 0001 3606 6151 

Swift code: PPL PP | Tytuł wpłaty nie jest konieczny, ponieważ konto jest wydzielone, ale można też w tytule wpisać: FILM 

 

Link do teaser'a [licencja dot. teasera: CC BY-NC-ND]: www.youtube.com/watch?v=1cgJnASrW80&feature=share (pobierz bezpłatnie i włącz się w akcję gromadzenia środków na pełnometrażowy film o gen. Elżbiecie Zawackiej). 

Stan konta filmowego na dzień 17.10.2018 r.: 745,04 PL, 52 euro (ok. 216,32 PL), łącznie: 961,36 PL
BRAKUJE: 7 999 038,64  PL

 

 

Uwaga: "Emisariuszka" to tytuł teasera, nie filmu pełnometrażowego - ten jeszcze nie ma tytułu. Nie wykluczone, że będzie taki sam, chociażby dlatego, że łatwiej przetłumaczlny niż "cichociemna" - a na przedstawieniu "Zo" również obcojęzycznym odbiorcom Fundacji zależy. Fundacja jednak jest otwarta na propozycje scenarzystów, dla których właśnie przygotowujemy konkurs na scenariusz, po którego wyborze rozpoczną się rozmowy dotyczące reżyserii i obsady. Tymczasem jedno jest pewne filmy historyczne nie są tanie, wg szacunków Fundacji i współpracujących z nią producentów wykonawczych na wyprodukowanie filmu o jedynej emisariuszce i cichociemnej potrzebnych jest minimum 8 mln zł. Zdjęcia przynajmniej w kilku krajach europejskich (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Hiszpania, Anglia), przejście przez Pireneje, szkolenie spadochronowe i skok cichociemnej do okupowanej Polski oraz wojenne charakteryzacje, scenografia, efekty specjalne (powstanie warszawskie) to niemały koszt. Przykładowe budżety polskich filmów historycznych można zobaczyć tu: Państwowy Instytut Sztuki Filmowej

 

 /Kontakt ws projektu: kmt[at]zawacka.pl/

 

 

  

Zadanie "Emisariuszka. Elżbieta Zawacka 'Zo'. Mała forma filmowa" zostało sfinansowane w ramach umowy 873/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku.


BEZPŁATNE PRELEKCJE I WARSZTATY

Fundacja gen. Elżbiety Zawackiej dzięki dofinasowaniu z Wojewódźtwa Kujawsko-Pomorskiego ma możliwość prowadzenia bezpłatnych prelekcji i warsztatów. Organizowane są w ramach zadania publicznego Prawdziwe historie. Prelekcje historyczne dla dzieci i młodzieży w 100 rocznicę odzyskania przez Polskie niepodległości (edycja 2018), nr umowy UM_KN-I.616.1.068.2018

Zapraszamy przedszola, szkoły, grupy zorganizowane, kluby historyczne do uczestniczenia w zajęciach. Prelekcje odbywają się zarówno w siedzibie Fundacji, a także w szkołach, klubach, miejscach kultury w zależności od prośby chętnych.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt !!!

Kontakt: sekretariat[at]zawacka.pl, temat: prelekcje lub tel. (056) 65-22-186

 

Propozycje tematów

 

W przypadku prelekcji z elementami warsztatowymi, czy warsztatów nalezy zarezerwować 1,5 godz. na jedne zajęcia.

 

 

                   

 

Zadanie: Prawdziwe historie. Prelekcje historyczne dla dzieci i młodzieży w 100 rocznicę odzyskania przez Polskie niepodległości (edycja 2018) została sfinansowana w ramach umowy nr UM_KN-I.616.1.068.2018 ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczonych na potrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej, promocje zasłużonych dla regionu wybitnych postaci i wydarzeń historycznych. 

Cichociemna. Wykłady na temat najnowszego stanu badań, dotyczącego jedynej kobiety cichociemnej - gen. Elżbiety Zawackiej

Prowadzący: Katarzyna Minczykowska - dr nauk humanistycznych w zakresie historii. W 1997 r. jako studentka III roku Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu została zatrudniona przez Elżbietę Zawacką w prowadzonej przez nią Fundacji "Archiwum i Muzeum Pomorskie AK" (od 2009 r. Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej), gdzie była dokumentalistką, kierownikiem działu: Archiwum Wojennej Służby Polek, kierownikiem całego archiwum, sekretarzem Zarządu i jego wiceprezesem. Jest autorką wystaw, autorką tekstów naukowych i popularnonaukoweych z zakresu wojennej służy Polek, redaktorem naukowym wielu książek, redaktorem naczelnym "Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej" i koordynatorem merytorycznym dziesiątek projektów Fundacji.

 

W 2014 r. wydała pierwszą naukową biografię gen. Elżbiety Zawackiej, pt. Cichociemna. Gen. Elżbieta Zawacka "Zo" (1909-2009), wyd. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej i Oficyna Wydawnicza "Rytm", za którą otrzymała Nagrodę Klio I stopnia w kategorii autorskiej (2015 r.). W maju 2017 r. K.M. złożyła rezygnację z wszystkich funkcji kierowniczych w Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, po to by podjąć się popularyzacji i upowszechniania wiedzy na temat jedynej kobiety cichociemnej i by móc prowadzić badania na temat Wydziału Łączności Zagranicznej KG ZWZ-AK, w którym służyła i gdzie zastępcą szefa (Emilii Malessy, "Marcysi") była gen. Elżbieta Zawacka.

 

Projekt zakłada wygłoszenie kilkudziesięciu otwartych wykładów w kraju (Bojanowo, Bydgoszcz, Gdańsk, Grudziądz, Lublin, Łódź, Poznań, Katowice, Kraków, Olsztyn, Sierpc, Tarnowskie Góry, Wrocław, Warszawa) i za granicą (Londyn, Paryż i Wiedeń), poświęconych najnowszym badaniom naukowym na temat życia i działalności gen. Elżbiety Zawackiej. Wykłady kierowane są do młodzieży studenckiej i osób dorosłych.

 

Czas trwania jednego wykładu: 1,5 godz. Dla instytucji z ww miastach wykłady są bezpłatne. Wystarczy złożyć zamówienie pod adresem: kmt[at]zawacka.pl `

 

W przypadku chęci zamówienia prelekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej w innych miejscowościach niż ww, należy złożyć zamówienie pod adresem: sekretariat[at]zawacka.pl Prelekcje te są odpłatne, zob. niżej. 

 

 

 

Zadanie "Cichociemna. Wykłady na temat najnowszego stanu badań, dotyczącego jedynej kobiety cichociemnej - gen. Elżbiety Zawackiej" finansowane w ramach umowy 873/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


ZBIORY FUNDACJI W SIECI

 

Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dofinansowało projekt "Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek on-line" (kierownik naukowy: prof. Jan Sziling, koordynator: dr Katarzyna Minczykowska) realizowany w latach 2012-2017 oraz dzięki Gminie Miasta Toruń, która dofinansowywała przygotowywanie zbiorów do digitalizacji (poprządkowanie i opracowywanie, projekt: "Uchronić od zapomnienia") znaczną część zbiorów Fundacji można przeglądać on-line w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowejktórej Fundacja jest partnerem.

 

 

 


NASI RECENZENCI

 

Prace publikowane przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej recenzują: prof. dr hab. Grzegorz Berendt (IPN/UG), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (UG/Instytut Kaszubski), prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (UG/Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie), prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG/Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie), prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK/IPN Gdańsk), dr hab. Sylwia Grochowina (UMK), prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK), prof. dr hab. Waldemar Rezmer (UMK), prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (PAN) i prof. dr hab. Jan Sziling (FGEZ).

 

 

 


AKTUALNIE FUNDACJA REALIZUJE PROJEKTY:

  

"Uchronić od zapomnienia. Edycja 2018-2020" (koordynacja: Dorota Zawacka-Wakarecy),

 

"Cichociemna. Wykłady na temat najnowszego stanu badań, dotyczącego jedynej kobiety cichociemnej - gen. Elżbiety Zawackiej" (koordynacja: dr Katarzyna Minczykowska, Marcelina Dąbrowska; dotacja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program: Działalność Upowszechniająca Naukę, umowa 873/DUN-P/2017),

 

"Cichociemna. Wystawa poświęcona gen. Elżbiecie Zawackiej >Zo<" (koordynacja: dr Katarzyna Minczykowska, Marcelina Dąbrowska; dotacja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program: Działalność Upowszechniająca Naukę, umowa 873/DUN-P/2017),

 

Ponadto w przygotowaniu do wydania są:
"Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej", R. XXVI: 2018 (68)

 

oraz książki:
Represje komunistyczne wobec Polek zaangażowanych w działalność niepodległościową w latach 1939-1945. Materiały XXIII sesji Fundacji, Toruń 2013, pod red. S. Grochowiny (ukończenie druku: 2018 r.)

 

25 lat niezależnych badań nad konspiracją niepodległościową. Materiały z I Kongresu Historyków Konspiracji niepodległościowej, Toruń 2015, pod red. J. Marszalca, przy współp. K. Minczykowskiej (ukończenie druku: 2018 r.)

 

Cichociemni. Historie bohaterów. Materiały XXVI sesji Fundacji, Toruń 2016, pod red. K. Minczykowskiej (ukończenie druku: 2018 r.)