Prośba o podarowanie 1,5% podatku

 

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej jako organizacja pożytku publicznego prosi o podarowanie 1,5% podatku.

Wspólnie upamiętnijmy Wojskową Służbę Kobiet i Konspirację Pomorską.

Od ponad 30 lat Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej gromadzi materiały dotyczące działalności Polek na frontach II wojny światowej oraz zajmuje się udokumentowaniem działalności Armii Krajowej na Pomorzu.

Za zgromadzone środki jesteśmy w stanie kontynuować naszą działalność. Każda suma jest dla nas ważna, nawet przysłowiowa złotówka wpłacona przez wiele osób pozwoli nam kontynuować naszą pracę i docierać z szeroką ofertą edukacyjną przede wszystkim do młodzieży. Dzięki Państwa wsparciu coraz więcej młodych ludzi będzie mogło w atrakcyjny sposób poznać dzieje naszego kraju i historię swoich przodków dzięki warsztatom i spacerom historycznym.

Pragniemy również kontynuować działalność wydawniczą. Mamy planach przygotowanie wystaw dotyczących Wojskowej Służby Kobiet oraz konspiracji pomorskiej, które będą dostępne też online. Naszym marzeniem jest zrealizowanie filmu poświęconego gen. Elżbiecie Zawackiej oraz bohaterom Armii Krajowej na Pomorzu.

Prosimy Państwa o dołożenie cegiełki do urzeczywistnienia planów.

 

 


19 marca przypada 115. rocznica urodzin GEN. PROF. DR HAB. ELŻBIETY ZAWACKIEJ „ZELMA”, „SULICA”, „ZO” (1909-2009)

Żołnierz KG ZWZ-AK, powstańczyni warszawska,  emisariuszka Komendanta Głównego ZWZ do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, jedyna kobieta wśrod 316. cichociemnych, więzień okresu stalinowskiego, wybitny andragog, wieloletni społecznik, inicjatorka powstania Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” (od marca 2009 r. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej).

Z okazji 115. rocznicy urodzin gen. Elżbiety Zawackiej we wtorek 19 marca o godz. 8:30 wraz z Władzami Miasta, wojskiem i uczniami szkół zostaną złożone kwiaty na Jej grobie, na cmentarzu św. Jerzego. Tego samego dnia o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość nadania imienia Gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej Szkole Podstawowej w Rzęczkowie (gmina Zławieś Wielka).

Osoby chcące lepiej poznać życie i działalność gen. Elżbiety Zawackiej zapraszamy również do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, przy ul. Gagarina 13, gdzie od 14 marca do 14 kwietnia będzie dostępna wystawa poświęcona gen. Zawackiej.

 


Konkurs „Oni tworzyli naszą historię” – wyniki

W dniu 27 lutego 2024 roku w siedzibie Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu obradowała kapituła XV edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”.

 

Celem obrad było wyłonienie autorów najlepszych prac, którym zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

 

Skład kapituły:

 • prof. dr hab. Wojciech Polak – Przewodniczący Kapituły, przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Kamila Łajczak – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • Andrzej Drozdowski – przedstawiciel Departamentu Edukacji;
 • Danuta Brzózka–Ciechanowska – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;
 • Ewa Ignaszak – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;
 • Anna Mikulska – przedstawiciel Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej;
 • dr Ewa Gawrońska – przedstawiciel Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej;
 • Violetta Zielezińska–Kiszka – przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
 • Izabela Milewska-Warta – przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
 • prof. dr hab. Sylwia Galij–Skarbińska – przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • prof. dr hab. Teresa Maresz – przedstawiciel Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • prof. dr hab. Zdzisław Biegański – przedstawiciel Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • Mirosław Basiewicz – przedstawiciel Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Lista nagrodzonych w kategorii uczniowie klas VII oraz VIII szkół podstawowych:

 

I miejsce: Urszula Simińska

tytuł pracy: „Z modlitwą przez wojenne fronty

opiekun: Katarzyna Sopolińska

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu
ul. Jana Sobieskiego 5/7
88-100 Inowrocław

II miejsce: Michał Kiciński

tytuł pracy: „O moim dziadku, czyli historia bohatera zapisana w sercach najbliższych

opiekun: Beata Wyborska

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Bądkowie
ul. Włocławska 13
87-704 Bądkowo

 

III miejsce: Norbert Gołębiewski

tytuł pracy: „Jak pradziadek Edward został strażakiem. Historia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzycach

opiekun: Elżbieta Małecka
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Wybickiego
ul. Szkolna 6
87-700 Aleksandrów Kujawski

Lista nagrodzonych w kategorii uczniowie liceów, techników oraz szkół branżowych:


I miejsce: Julia Białkowska

tytuł pracy: „Prawda niezatarta przez czas. Wspomnienia wojenne Pani Teresy Kochańskiej z domu Laskowskiej

opiekun: Grzegorz Banaś

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 35
87-200 Wąbrzeźno

II miejsce: Miłosz Daczkowski

tytuł pracy: „My wszyscy z niego. Opowieść o Marianie Szczerbie

opiekun: Małgorzata Kowalczyk
V Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
ul. Szarych Szeregów 4 A
85-858 Bydgoszcz

III miejsce: Natalia Majewska

tytuł pracy: „Rodzina Lulińskich z Józefkowa

opiekun: Anna Łuszczak

Zespół Szkół w Dobrzejewicach
Dobrzejewice 57 B
89-123 Dobrzejewice

 


Mirosław Basiewicz
Departament Edukacji


Zapraszamy do udziału w konkursie „Oni tworzyli naszą historię”


Jeśli jesteś uczniem klasy VII, VIII klasy szkoły podstawowej lub uczniem liceum, technikum lub szkoły branżowej z województwa kujawsko-pomorskiego, to zapraszamy Cię do wzięcia udziału w szesnastej edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”. Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu.

Główną ideą konkursu jest upamiętnienie jedynej kobiety wśród legendarnych „cichociemnych” gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej i zarażenie młodych ludzi jej największą pasją: dokumentowaniem historii, w tym m.in. dziejów lokalnych na podstawie wspomnień świadków, a także zdjęć i pamiątek z rodzinnych archiwów, jak również popularyzowanie regionalnej edukacji historycznej i obywatelskiej.

Ponadto celami konkursu są:

 • rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią swojej małej ojczyzny, regionu i Polski,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • zachęcenie nauczycieli i wychowawców do krzewienia wiedzy o historii regionu,
 • kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich,
 • wzmacnianie poczucia lokalnej oraz regionalnej tożsamości,
 • wzmocnienie więzi międzypokoleniowych,
 • promocja województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczniowie powinni przesłać organizatorowi indywidualnie przygotowane, niepublikowane wcześniej prace pisemne, objęte opieką nauczyciela, poświęcone jednemu z siedmiu poniższych wybranych tematów:

 • „O ludziach”,
 • „O wydarzeniach”,
 • „Album rodzinny”,
 • „Oblicza codzienności”,
 • „Udział i rola mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego we współczesnych wydarzeniach”,
 • „Pomoc Żydom udzielana przez Polaków podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej”,
 • „Moja szkoła i nauczyciele mojej szkoły”.

Nadesłane prace będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie liceów, techników i szkół branżowych. Prace mogą przedstawiać losy nieznanych bohaterów oraz wspomnienia uczestników i świadków ważnych wydarzeń w najnowszych dziejach Polski, zwłaszcza naszego regionu. 

Ponadto prace w kategorii „Oblicza codzienności” powinny zawierać treści związane z osobami, środowiskami i wydarzeniami na tle życia codziennego, zawodowego, aktywności społecznej oraz politycznej. Mogą to być biografie urzędników, działaczy społecznych, politycznych, księży, rzemieślników, nauczycieli, żołnierzy, itp. Prace dotyczyć mogą także rozmaitych środowisk, stowarzyszeń, organizacji, parafii itp.

Dla laureatów konkursu, zgodnie z jego zapisami, w obu kategoriach przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody: pierwsze miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1 700 zł, za drugie miejsce – 1 300 zł, miejsce trzecie – 900 zł.

Nagrody trafią także do nauczycieli – opiekunów autorów zwycięskich prac w obu kategoriach.


Termin nadsyłania prac mija 16 stycznia 2024 r., natomiast ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 1 marca 2024 r.


Prace należy przesyłać na adres:

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej,
ul. gen. Jana H. Dąbrowskiego 4;
87 – 100 Toruń

 

z dopiskiem „Oni tworzyli naszą historię”

 

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do sekretariatu Biblioteki (p. 22 – II piętro).

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Edukacji pod nr telefonu: (0 56) 62 15 829.

 


Do pobrania:

Departament EdukacjiSerdecznie zapraszamy na obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, które odbędą się dnia 27 września 2023 roku. Uroczystość patriotyczna, połączona ze złożeniem kwiatów w asyście wojskowej, odbędzie się o godz. 10 pod obeliskiem poświęconym „Komendantom Okręgu Pomorskiego ZWZ–AK” na pl. św. Katarzyny w Toruniu. Okolicznościowa msza święta odbędzie się w Kościele garnizonowym pw. św. Katarzyny o godz. 17.

 


Serdecznie zapraszamy na obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbędą się 1 sierpnia 2023 r. o godz 17. w Toruniu, pod obeliskiem Żołnierzom Armii Krajowej, położonym w Parku 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski, w bezpośrednim sąsiedztwie pl. Rapackiego.

 

Zapraszamy rownież do lektury najnowszego numeru „Gazety Powstańczej”, poświęconego pamiątkom z Powstania Warszawskiego w zbiorach Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Gazeta jest dostępna do pobrania tutaj. Wersja papierowa będzie kolportowana podczas uroczystości pod obeliskiem.

 


Zapraszamy od odwiedzenia i subskrybowania naszego kanału w serwisie YouTube, gdzie znajdą Państwo m.in.:

wspomnienia o Elżbiecie Zawackiej;

wywiady z kombatantami;

teaser "Emisariuszka", poświęcony gen. Elżbiecie ZawackiejZapraszamy Państwa do Memoriału Generał Marii Wittek. Wzajemnie upamiętnijmy Wojskową Służbę Polek i ich zasługi na kartach historii!

 

 

Nasze mamy, babcie (i ich babcie), ciocie, dalekie kuzynki i sąsiadki zasługują na to!

 

 

 

 

 


Wirtualny spacer po Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

 

 

Każdy kto nie miał jeszcze okazji wejść i zwiedzić Fundacji może to zrobić od teraz on-line.
Wystarczy kliknąć w link poniżej, który przeniesie Cię na ul. Podmurną 93 w  Toruniu gdzie mieści się nasze Archiwum ;) 
 
 => https://zwiedzanie.zawacka.pl/ <=
Miłego zwiedzania!
 
 

 

W waszej rodzinie lub bliskim otoczeniu były kobiety,
które brały udział w pierwszej lub drugiej wojnie światowej?
Walczyły na froncie, były w konspiracji ?
Chciałbyś upamiętnić ich działalność?

  

Pomóż nam zapisać kartę zasług Polek w historii ! Możesz to zrobić przekazując dokumenty lub ich kopie (m.in.: relacje, zaświadczenia, korespondencje, fotografie) dotyczące ich działalności na adres Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, ul. Podmurna 93, 87-100 Toruń lub e-mail: wsk@zawacka.pl. Masz pytanie zadzwoń: 56 65 22 186

 

W ramach projektu pn. Nasze matki, babki, siostry... zapomniane bobaterki w walce o niepodległość Polski na frontach I i II wojny światowej finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zostało zgromadzonych i opracowanych w latach 2019-2020, ponad 400 teczek osobowych. Lista nazwisk znajduję się w załączniku: Lista pozyskanych teczek osobowych kobiet w latach 2019-2020

 

Teczki są dostępne w archiwum Fundacji i częściowo (w liczbie 200) na Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej pod linkiem poniżej:

https://kpbc.umk.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=130

 

                                  

 

Projekt Nasze matki, babki, siostry.... zapomniane bohaterki walk o niepodległość Polski na frontach I i II wojny światowej ma na celu pozyskanie materiałów archiwalnych (w tym wywiadów) o Polkach , które były zaangażowane zarówno w działalność zbrojną, konspiracyjną, niosły pomoc rannym jako sanitariuszki czy narażały swoje życie podczas tajnego nauczania dzieci.

Wiemy, że takich Polek było ok. 100 000 tys. Liczba ta obejmuje 16 000 członkiń regularnych oddziałów wojskowych (7000 w PSZ i 9000 w formacjach LWP) oraz 85 000 członkiń organizacji konspiracyjnych ( 50 tys. w AK, 20 tys. w BCH, LZK, ZK, 10 tys. w NSZ i 5 tys. w innych ugrupowaniach)

Fundacja  gen. Elżbiety Zawackiej jest najstarszym archiwum społecznym w Polsce, które od 30 lat zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych dotyczących konspiracji na Pomorzu oraz Wojennej Służby Polek. Poprzez tę inicjatywę chcemy wpłynąć na rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej naszego społeczeństwa przypominając,  że z historii jednostek, w tym z losów naszych przodkiń, składają się dzieje narodu Polskiego. Rola kobiet w głównym nurcie historii jest, niestety marginalizowana. Często same kombatantki i ich rodziny ulegają temu błędnemu przekonaniu, uważając swoje wspomnienia czy przeżycia za zbyt mało wartościowe, by o nich mówić. Należy to zmienić i w myśl gen. Elżbiety Zawackiej: że „Bez kobiet nie byłoby konspiracji”, pamiętać, ze „Naród nie może zgubić żadnego pokolenia”. Mamy obowiązek uzmysłowić społeczeństwu, że polki na frontach I i II wojny światowej z wielkim zaangażowaniem walczyły o Niepodległość . Informacje o tym powinny zostać zachowane w pamięci pokoleń; należy się nimi dzielić i je upowszechniać. Pozyskane materiały zostaną opracowane i udostępnione użytkownikom w formie teczek osobowych w archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskim Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek. Część materiałów archiwalnych (200 teczek osobowych) zostanie zdigitalizowana i umieszczona na stronie Kujawsko -Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Projekt

Schemat Relacji Wojskowej Slużby Polek wzór do pobrania 

Projekt pn. Nasze matki, babki, siostry… zapomniane bohaterki w walce o niepodległość Polski na frontach I i II wojny światowej realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Narodowego Insytutu Wolności w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 
  

 


"BOHATEROWIE"

 

Gdyby nie oni… Gdyby ich nie było… Jak dziś byśmy żyli i gdzie byłby nasz dom? W jakim języku byśmy się porozumiewali? A może w ogóle by nas nie było?... Nieczęsto zadajemy sobie takie pytania, jednak zawsze wtedy, kiedy poznajemy życie i dzieło tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Chcemy Państwu pokazać tych ludzi, chcemy móc o nich opowiedzieć i pokazać nie tylko ich czyn i chwałę, ale także zwykłe strony ich życia. Czy się bali? Czy mieli chwile zwątpienia? Czy kogoś kochali?

O tym opowiemy w cyklu „Bohaterowie”.

W każdą sobotę poznają Państwo wyjątkową postać.

Jej sylwetkę prezentujemy w audycjach:
 • „Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PiK”, od 06:00 do 08:00
 • „Wsłuchaj się w region”, od 10.00 do 12.00
 • „Czatuj”, od 14.00 do 15.00
Raz w miesiącu, w niedzielnej audycji „Ziarna losu" o godz. 16.00, zachęcamy do wysłuchania reportażu dokumentującego tragiczne losy wojennych bohaterów.
Zadanie „Bohaterowie” realizowane jest przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej oraz Polskie Radio PiK i finansowane w ramach umowy 796/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

 

Zapraszamy na nową wystawę Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

 

Przysposobienie Wojskowe Kobiet
Zapomniana służba dla Ojczyzny

 

Wystawa "Przysposobienie Wojskowe Kobiet. Zapomniana służba dla Ojczyzny" ma za zadanie przybliżyć i odkryć przed Państwem organizacje Przysposobienia Wojskowe Kobiet (PWK) - to organizacja istniejąca w okresie międzywojennym. Jej początki sięgają 1922 r. Powstała z inicjatywy kobiet, które brały udział w I wojnie światowej walcząc o niepodległość Polski w Legionach Polskich, Polskiej Organizacji Wojskowej, Ochotniczej Legii Kobiet. Były przekonane, że tylko zorganizowane i dobrze fachowo wyszkolone siły mogą oddać istotne usługi Państwu. Chciały być przygotowane na wypadek wezwania do udziału w obronie ojczyzny. PWK w przededniu II wojny światowej miało w swych szeregach ponad 47 tys. członkiń. Bardzo wiele z nich uczestniczyło w kampanii wrześniowej i masowo wstąpiły do służby w konspiracji. Wystawa dofinansowana przez Muzeum Historii Polski w ramach projektu Patriotyzm Jutra. WSTĘP WOLNY! Wystawa czynna do 31.01.2019 r.


FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ Z NAGRODĄ  BOHATERON 2019!

Srebrny BohaterON 2019 w kategorii organizacja non-profit i złoty BohaterON publiczności w kategorii organizacja non-profit trafił w ręce  Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej!!! Dziękujemy wszystkim, którzy oddali na Nas swój głos!! Jesteśmy wzruszone i wzruszeni. 


 

!!! Informujemy, że Komisja Konkursowa wyłoniła laureata konkursu na stypendium scenariuszowe napisania pełnego scenariusza do pełnometrażowego filmu o gen. Elżbiecie Zawackiej. Został nim Pan Maciej Słowiński autor treatmentu nr 16: "Zo. Historia niezwykła". Gratulujemy!

 

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej z dniem 1 marca ogłasza Konkurs
na stypendium scenariuszowe do pełnometrażowego filmu fabularnego o gen. Elżbiecie Zawackiej

 

Elżbieta Zawacka, żołnierz Armii Krajowej, kurierka Polskiego Państwa Podziemnego, emisariuszka do Naczelnego Wodza w Londynie, jedyna kobieta Cichociemna, uczestniczka Powstania Warszawskiego, więzień polityczny okresu stalinowskiego, dama Krzyża Wojennego Virtuti Millitari, Orderu Orła Białego, Generał Brygady Wojska Polskiego, Kustosz Pamięci Narodowej, pedagog, Honorowa Obywatelka Torunia, założycielka Fundacji Archiwum i Muzeum Armii Krajowej na Pomorzu oraz Wojskowej Służby Polek. Historia Elżbiety Zawackiej, Jej służba dla Polski wciąż jest mało znana, dlatego też wielkim marzeniem Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej jest stworzenie pełnometrażowego film fabularnego ukazującego dokonania tej niezwykłej Polki.

Zapraszamy do udziału w konkursie i nadsyłania „zarysów scenariusza” (treatment) do dnia 30 czerwca do godziny 16:00. Tekst o objętości max do 10 tys. znaków ze spacjami w formie pliku pdf. należy przesyłać na adres mailowy: filmozo@zawacka.pl. Z laureatem wyłonionym przez Komisję Konkursową zostanie podpisana roczna umowa stypendialna o wartości 60 tys. zł na napisanie scenariusza do filmu fabularnego na podstawie biografii gen. Elżbiety Zawackiej.

Stypendium ufundował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki 

Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (historyk), Jan Kwieciński (reżyser filmowy), dr Katarzyna Miczykowska (historyk, biografka Generał Elżbiety Zawackiej), Maciej Pieprzyca (reżyser filmowo-telewizyjny), Michał Rosa (scenarzysta), Alicja Schatton (reżyserka, producentka filmowa), Piotr Wojtowicz (operator filmowy), Artur Żmijewski (aktor), Bartłomiej Żmuda (reżyser filmowy), Jan Wyrowiński (Przewodniczący Rady Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej), Dorota Zawacka-Wakarecy (Prezes Zarządu Fundacji General Elżbiety Zawackiej), Edyta Macieja-Morzuch (Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Zapraszamy do obejrzenia teasera "Emisariuszka" Elżbieta Zawacka "Zo" 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
mgr Dorota Zawacka-Wakarecy

 

Załączniki do pobrania:

Regulamin konkursu 

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Powołanie Komisji Konkursowej

Załącznik nr 3 Zasady pracy Komisji Konkursowej

Załącznik nr 4 Karta Oceny 

Załącznik nr 5 Umowa Stypendialna

Plakat konkursu na scenariusz 

Plakat konkursu na scenariusz (pdf)

 

                                                Organizator                                                                              Partner

                                     

 


"EMISARIUSZKA"

Dzięki środkom, które Fundacja pozyskała od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gminy Miasta Toruń i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku udało się wyprodukować teaser pt. "Emisariuszka", poświęcony gen. Elżbiecie Zawackiej. Chcąc jednak realizować cele statutowe Fundacji pragniemy wyprodukować pełnometrażowy film fabularny o tej jedynej kobiecie cichociemnej. Do tego potrzebne są pieniądze, a dokładnie 8 mln zł. ROZPOCZYNAMY ZATEM AKCJĘ GROMADZENIA ŚRODKÓW! Pomóż i Ty!

 

Numer wydzielonego na produkcję filmu konta (e-ban: PL): 27 1090 1506 0000 0001 3606 6151 

Swift code: PPL PP | Tytuł wpłaty nie jest konieczny, ponieważ konto jest wydzielone, ale można też w tytule wpisać: FILM 

 

Link do teaser'a [licencja dot. teasera: CC BY-NC-ND]: www.youtube.com/watch?v=1cgJnASrW80&feature=share (pobierz bezpłatnie i włącz się w akcję gromadzenia środków na pełnometrażowy film o gen. Elżbiecie Zawackiej). 

Stan konta filmowego na dzień 17.10.2018 r.: 845,04 PL, 52 euro (ok. 216,32 PL), łącznie: 1061,36 PL
BRAKUJE: 7 998 938,64  PL

 

 

Uwaga: "Emisariuszka" to tytuł teasera, nie filmu pełnometrażowego - ten jeszcze nie ma tytułu. Nie wykluczone, że będzie taki sam, chociażby dlatego, że łatwiej przetłumaczlny niż "cichociemna" - a na przedstawieniu "Zo" również obcojęzycznym odbiorcom Fundacji zależy. Fundacja jednak jest otwarta na propozycje scenarzystów, dla których właśnie przygotowujemy konkurs na scenariusz, po którego wyborze rozpoczną się rozmowy dotyczące reżyserii i obsady. Tymczasem jedno jest pewne filmy historyczne nie są tanie, wg szacunków Fundacji i współpracujących z nią producentów wykonawczych na wyprodukowanie filmu o jedynej emisariuszce i cichociemnej potrzebnych jest minimum 8 mln zł. Zdjęcia przynajmniej w kilku krajach europejskich (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Hiszpania, Anglia), przejście przez Pireneje, szkolenie spadochronowe i skok cichociemnej do okupowanej Polski oraz wojenne charakteryzacje, scenografia, efekty specjalne (powstanie warszawskie) to niemały koszt. Przykładowe budżety polskich filmów historycznych można zobaczyć tu: Państwowy Instytut Sztuki Filmowej

 

 /Kontakt ws projektu: kmt[at]zawacka.pl/

 

 

  

Zadanie "Emisariuszka. Elżbieta Zawacka 'Zo'. Mała forma filmowa" zostało sfinansowane w ramach umowy 873/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku.


ZBIORY FUNDACJI W SIECI

 

Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dofinansowało projekt "Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek on-line" (kierownik naukowy: prof. Jan Sziling, koordynator: dr Katarzyna Minczykowska) realizowany w latach 2012-2017 oraz dzięki Gminie Miasta Toruń, która dofinansowywała przygotowywanie zbiorów do digitalizacji (poprządkowanie i opracowywanie, projekt: "Uchronić od zapomnienia") znaczną część zbiorów Fundacji można przeglądać on-line w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowejktórej Fundacja jest partnerem.

 

 

 


NASI RECENZENCI

 

Prace publikowane przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej recenzują: prof. dr hab. Grzegorz Berendt (IPN/UG), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (UG/Instytut Kaszubski), prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (UG/Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie), prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG/Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie), prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK/IPN Gdańsk), dr hab. Sylwia Grochowina (UMK), prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK), prof. dr hab. Waldemar Rezmer (UMK), prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (PAN) i prof. dr hab. Jan Sziling (FGEZ).