Organizacja: struktura, władze, działy

ORGANY FUNDACJI:
Rada Fundacji

Komisja Rewizyjna
Zarząd
Komitet Redakcyjny

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Kancelaria

Archiwum (prace archiwum nadzoruje jego kierownik)
Dział: Archiwum Pomorskie
Dział: Archiwum Wojennej Służby Kobiet
Dział: Archiwum Wydziału Łączności Zagranicznej KG AK krypt. "Zagroda"
Biblioteka

Muzeum Wojennej Służby Polek

Memoriał Generał Marii Wittek (prace Memoriału nadzoruje trzyosobowy Zarząd)

 

RADA FUNDACJI

Jan Wyrowiński (Toruń) - przewodniczący
prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Gdańsk)
prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (Gdańsk)
prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (Gdańsk)
prof. dr hab. Mirosław Golon (Toruń-Gdańsk)
dr hab. Sylwia Grochowina, prof. UMK (Toruń)
prof. dr hab. Andrzej Kola (Toruń)
dr Janusz Marszalec (Gdańsk)
dr Katarzyna Minczykowska (Toruń)
prof. dr hab. Przemysław Olstowski
dr Marcin Owsiński (Sztutowo)
prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Toruń)

 

KOMISJA REWIZYJNA

Anna Kłobukowska (Toruń) - przewdonicząca
Maria Ciesielska (Toruń)
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Toruń)

 

ZARZĄD FUNDACJI

Dorota Zawacka-Wakarecy - prezes, e-mail: dzw@zawacka.pl
Kompetencje:
- sprawy finansowe;
- sprawozdawczość zarządu przed Radą Fundacji oraz do MPiPS, US
- zgody na wypożyczenia wystaw;
- patronaty;
- reprezentacja fundacji na zewnątrz.

 

Dorota Kromp - sekretarz, e-mail: dk@zawacka.pl
Kompetencje:
- zgody na udostępnianie akt;
- zgody na wypożyczenia wystaw.

 

DZIAŁ: ARCHIWUM POMORSKIE (środa-czwartek 9.00-13.00):

Elżbieta Skerska (dokumentalistka, redaktor Słownika Biograficznego Konspiracji Pomorskiej)
Kompetencje:
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów;
- kwerendy

Maria Ciesielska (wolontariat)
Kompetencje:
- opracowywanie zbiorów


DZIAŁ: ARCHIWUM WOJENNEJ SŁUŻBY POLEK (środa-czwartek 10.00-14.00): 
Anna Mikulska
Kompetencje:
- gromadzenie, udostępnianie i opracowywanie zbiorów;
- oprowadzanie po wystawie stałej;
- prelekcje

Anna Rojewska
Kompetencje:
- gromadzenie, udostępnianie i opracowywanie zbiorów;
- oprowadzanie po wystawie stałej;
- prelekcje

Barbara Rojek
Kompetencje:
- gromadzenie i opracowywanie zbiorów

 

Ewa Gawrońska (wolontariat)
Komptencje:
- gromadzenie i opracowywanie zbiorów

 
DZIAŁ: MUZEALIA (środa-czwartek 8.00-14.00)
Anna Mikulska
Kompetencje:
- wypożyczenia zbiorów (w tym wystaw)
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów

Anna Rojewska
Kompetencje:
- gromadzenie muzealiów


KANCELARIA:

Natalia Łata,
środa-czwartek, 9.00-14.00, e-mail: sekretariat@zawacka.pl

Kompetencje:

Agnieszka Łuczywek-Warszewska 

e-mail: alw@zawacka.pl

Kompetencje:

 

KSIĘGOWOŚĆ (zewnętrzne biuro rachukowe Dylewska&Zarzyńska-Pietrzak, Toruń, ul. Broniewskiego 55/2):

Katarzyna Dylewska (ZUS, US)
Elżbieta Zarzyńska-Pietrzak (finanse i rachunkowość)