Projekt dofinansowany z budżetu państwa


Dzięki wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu: Wyposażenie i upowszechnienie „Archiwum Pamięci” – dzieła życia Elżbiety Zawackiej „Zo”, realizowanego w okresie od 24 października do 31 grudnia 2023 roku, Fundacja otrzymała dofinansowanie na: zakup nowego wyposażenia i sprzętu, przeprowadzenie bezpłatnych prelekcji w siedzibie Fundacji i na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pozyskanie, opracowanie i zdigitalizowanie materiałów archiwalnych w ramach nowych teczek osobowych oraz istniejących teczek osobowych w Archiwum Pomorskim i Wojskowej Służbie Kobiet.


Bezpośrednimi efektami realizacji projektu będą: wyposażenie Fundacji w pięć gablot i witryny muzealnej, wyposażenie Fundacji w sprzęt komputerowy, trójjęzyczna wystawa o gen. Elżbiecie Zawackiej w formie roll-upów, przeprowadzenie czternastu prelekcji, warsztatów i prezentacji historycznych w siedzibie Fundacji oraz trzech wyżej wymienionych zajęć w formie wyjazdowej, pozyskanie, opracowanie i digitalizacja 25 nowych teczek osobowych.