Projekty

Projekty realizowane przez Fundacje Generał Elżbiety Zawackiej w 2020 r.:

 

1. "Nasze matki, babki, siostry... zapomniane bohaterki w walce o niepodległość Polski na frontach I i II wojny światowej"

(koordynacja: mgr Natalia Łata, mgr Agnieszka Łuczywek-Warszewska)

 

 

 

 

 

       

          Zadanie dofinasowane z: Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata  2014 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. "Tu żyję, tu pamiętam! Warsztaty, prelekcje i spacery historyczne w rocznicę odzyskania niepodległości"

(koordynacja: mgr Agnieszka Łuczywek-Warszewska, mgr Natalia Łata)

 

           Fundacja oferuje bezpłatne warsztaty, prelekcje oraz spacery historyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, w tym:

 

 

         Czas oraz termin każdorazowo można ustalić indywidualnie od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 - 14:00 w Fundacji, telefonicznie: (056) 65-22-186 lub                                                                                                   e-mailowo: sekretariat@zawacka.pl, alw@zawacka.pl

 

         Więcej informacji na https://zawacka.pl/prelekcje

 

         Zadanie dofinasowane z: Gminy Miasta Toruń oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

                        

 

 

 

3. "Uchronić od zapomnienia. Edycja 2018-2020"

(koordynacja: mgr Dorota Zawacka-Wakarecy, mgr Natalia Łata)

 

 

 

 

Szanujmy działo naszych przodków! Nie pozwólmy aby o nich zapomniano.

 

 

        Zadanie dofinasowane z: Gminy Miasta Toruń

 

 

 

 

4. II KONGRES HISTORYKÓW KONSPIRACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ "Odwaga i odpowiedzialność.
Konspiracja niepodległościowa w Europie 1939–1945. Organizacja, ludzie, formy i metody walki"

(koordynacja: dr Katarzyna Minczykowska)

 

 

 

         

 

          Szczegółowe informacje: https://zawacka.pl/kongres

 

          Zadanie dofinasowane z: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

 

 

 

 

 

5. "Bohaterowie"

(koordynacja: dr Katarzyna Minczykowska)

 

 

       Szczegółowe informacje: https://zawacka.pl/bohaterowie

 

       Zadanie dofinasowane z: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego