Projekty

 

Projekty realizowane przez Fundacje Generał Elżbiety Zawackiej w 2024 roku:

 

 

1. „Testament Pani Generał... wspólnie upamiętnijmy historię bohaterek i bohaterów II wojny światowej”

 (koordynacja: mgr Piotr Mucha)

 

Założeniem projektu jest pozyskanie nowych materiałów archiwalnych do Archiwum Wojskowej Służby Polek i opracowanie na ich podstawie teczek osobowych. Na podstawie pozyskanych materiałów stworzymy baze danych dostępną na zawacka.pl. 50 teczek zostanie poddanych procesowi digitalizacji i umieszczonych na Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. W celu promocji działalności Fundacji, naszych zbiorów archiwalnych i muzealnych dotyczących min. bohaterek i bohaterów konspiracji pomorskiej, wojskowej służby polek i postaci Generał Elżbiety Zawackiej planujemy przygotowanie 30 bezpłatnych prelekcji dla dzieci, młodzieży, seniorów. 

     
       Zadanie dofinasowane ze środków Gminy Miasta Toruń www.torun.pl

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

2. „Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej nr 73, Rocznik XXXV: 2023"

 (koordynacja: mgr Piotr Mucha)

 

Zadanie zakłada wydanie drukiem oraz w wersji elektronicznej dostępnej na zawacka.pl Rocznika XXIV 2022 „Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej”, ukazującego się drukiem nieprzerwanie od 1987 r.

Rocznik XXV 2023 „Biuletynu” będzie kontynuował tradycję poprzednich numerów, zawierając: przyczynki historyczne, źródła, biogramy żołnierzy Armii Krajowej bądź postaci związanych z pomorskimi organizacjami konspiracyjnymi, źródła, informacje o nowościach wydawniczych, kronikę wydarzeń Fundacji Generał Elzbiety Zawackiej i sprawozdanie z jej działalności.

Kolejny numer „Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej” będzie poświęcony zmarłemu 10 kwietnia 2023 r. prof. dr hab. Janowi Szilingowi, wybitnemu historykowi, badaczowi historii XX wieku. Badania prof. Szilinga obejmowały m.in. historię okupacji hitlerowskiej, kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, mniejszości etnicznych. Większość badań obejmowała teren Pomorza i Kujaw.

 

 
       Zadanie dofinasowane ze środków Gminy Miasta Toruń www.torun.pl
 

 

                                                                                              

 

 

 

 

3. „Oni tworzyli naszą historię”

 (koordynacja: mgr Piotr Mucha)

 

Założeniem projektu jest pozyskanie nowych materiałów archiwalnych do Archiwum Wojskowej Służby Polek i opracowanie na ich podstawie teczek osobowych. Napodstawie pozyskanych materiałów stwożymy baze danych dostępną na zawacka.pl. 30 teczek zostanie poddanych procesowi digitalizacji i umieszczonych na Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. W celu promocji działalności Fundacji, naszych zbiorów archiwalnych i muzealnych dotyczących min. bohaterek i bohaterów konspiracji pomorskiej, wojskowej służby polek i postaci Generał Elżbiety Zawackiej planujemy przygotowanie 30 bezpłatnych prelekcji dla dzieci, młodzieży, seniorów w siedzibie Fundacji oraz trzech prelekcji wyjazdowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

Zadanie dofinasowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekty realizowane przez Fundacje Generał Elżbiety Zawackiej w 2023 r.:

 

 

1. "Testament Pani Generał... wspólnie upamiętnijmy historię bohaterek i bohaterów II wojny światowej"

(koordynacja: mgr Agnieszka Łuczywek-Warszewska, mgr Piotr Mucha)

 

Założeniem projektu jest pozyskanie nowych materiałów archiwalnych do Archiwum Wojskowej Służby Polek i opracowanie na ich podstawie teczek osobowych. Napodstawie pozyskanych materiałów stworzymy baze danych dostępną na zawacka.pl. 50 teczek zostanie poddanych procesowi digitalizacji i umieszczonych na Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. W celu promocji działalności Fundacji, naszych zbiorów archiwalnych i muzealnych dotyczących min. bohaterek i bohaterów konspiracji pomorskiej, wojskowej służby polek i postaci Generał Elżbiety Zawackiej planujemy przygotowanie 30 bezpłatnych prelekcji dla dzieci, młodzieży, seniorów. 

     
       Zadanie dofinasowane z: Gminy Miasta Toruń www.torun.pl www.visittorun.pl 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

2. "Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej nr 72, Rocznik XXXIV: 2022

                                (koordynacja: mgr Agnieszka Łuczywek-Warszewska)

 

Zadanie zakłada wydanie drukiem oraz w wersji elektronicznej dostępnej na zawacka.pl Rocznika XXIV 2022 „Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej”, ukazującego się drukiem nieprzerwanie od 1987 r.

Rocznik XXIV 2022 „Biuletynu” będzie kontynuował tradycję poprzednich numerów, zawierając: przyczynki historyczne, źródła, biogramy żołnierzy Armii Krajowej bądź postaci związanych z pomorskimi organizacjami konspiracyjnymi, źródła, informacje o nowościach wydawniczych, kronikę wydarzeń Fundacji Generał Elzbiety Zawackiej i sprawozdanie z jej działalności. Kolejny numer „Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej” poświęcony będzie zmarłemu 24 maja 2022 r. prof. dr hab. Stanisławowi Salmonowiczowi, wieloletniemu współpracownikowi Generał Elżbiety Zawackiej, z którą po wprowadzeniu stanu wojennego znalazł się w gronie wykładowców podziemnej Wszechnicy Związkowej Solidarności. Był współzałożycielem obok Elżbiety Zawackiej Fundacji "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej" czyli obecnej Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej i pierwszym przewodniczącym rady Fundacji. Wraz z Elżbietą Zawacką i i prof. dr hab. Andrzejem Tomczakiem dali początek serii wydawniczej: „Biblioteka Fundacji Archiwum Pomorskie AK”. Pod koniec lat 80. za sprawą Zawackiej prof. Salmonowicz wraz z profesorami Janem Łopuskim i Andrzejem Tomczakiem był autorem apelu dotyczącego potrzeby powołania Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. Apel zapoczątkował działania, które przy dużym zaangażowaniu Profesora doprowadziły do powołania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

     
  Zadanie dofinasowane z: Gminy Miasta Toruń www.torun.pl www.visittorun.pl 

 

                                                                                              

 

 

 

 

3. "Oni tworzyli naszą historię "

 (koordynacja: mgr Agnieszka Łuczywek-Warszewska, mgr Piotr Mucha)

 

Założeniem projektu jest pozyskanie nowych materiałów archiwalnych do Archiwum Wojskowej Służby Polek i opracowanie na ich podstawie teczek osobowych. Napodstawie pozyskanych materiałów stwożymy baze danych dostępną na zawacka.pl. 30 teczek zostanie poddanych procesowi digitalizacji i umieszczonych na Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. W celu promocji działalności Fundacji, naszych zbiorów archiwalnych i muzealnych dotyczących min. bohaterek i bohaterów konspiracji pomorskiej, wojskowej służby polek i postaci Generał Elżbiety Zawackiej planujemy przygotowanie 20 bezpłatnych prelekcji dla dzieci, młodzieży, seniorów. 

 

 

Zadanie dofinasowane z: środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Projekty realizowane przez Fundacje Generał Elżbiety Zawackiej w 2022 r.:

 

 

1. "Testamnet Pani Generał... wspólnie upamiętnijmy historię bohaterek i bohaterów II wojny światowej"

(koordynacja: mgr Agnieszka Łuczywek-Warszewska)

 

 • Założeniem projektu jest pozyskanie nowych materiałów archiwalnych i opracowanie na ich podstawie teczek osobowych. W celu promocji zadania i postaci Generał Elżbiety Zawackiej planujemy przygotowanie 5 zajęć dotyczących działalności Pani Profesor oraz krótkiego filmiku pn. "gen. Elżbieta Zawacka w Toruniu". Będzie on zachęcał do odwiedzenia zarówno Fundacji oraz miejsc związanych z postacią m.in.: budynku, w którym mieszkała, muralu czy mostu im. Generał Elżbiety Zawackiej. 
     
  Zadanie dofinasowane z: Gminy Miasta Toruń

 

                                                                                                 

 

                                        

 

 2. "Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej nr 71, Rocznik XXXIII: 2021"

 (koordynacja: mgr Agnieszka Łuczywek-Warszewska)

 

 • Zadanie zakłada wydanie drukiem oraz w wersji elektronicznej Rocznika XXIII 2021 „Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej”, ukazującego się nieprzerwanie od 1987 r. Rocznik XXIII 2021 „Biuletynu” będzie kontynuował tradycję poprzednich numerów, zawierając: przyczynki historyczne, źródła, biogramy żołnierzy Armii Krajowej bądź postaci związanych z pomorskimi organizacjami konspiracyjnymi, źródła, informacje o nowościach wydawniczych, kronikę wydarzeń Fundacji Generał Elzbiety Zawackiej i sprawozdanie z jej działalności. 
     
  Zadanie dofinasowane z: Gminy Miasta Toruń

 

                                                                                               

 

 

3. "Miejsca pamięci, wydarzenia, bohaterowie, którym zawdzięczamy Niepodległość Polski!" - Prelekcje, warsztaty i spacery historyczne  

 

(koordynacja: mgr Natalia Łata)

 

 • Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów, prezentacji, prelekcji w formie tradycyjnych zajęć bezpośrednio z prelegentem lub w formie on-line za pomocą komunikatorów Internetowych. Zajęcia kierowane są do wszystkich grup wiekowych tzn. dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. Na rok 2022 zaplanowano przeprowadzenie łącznie 20 takich zajęć oraz 2 spacerów po Starym i Nowym Mieście o tematyce historycznej dotyczących sylwetek zasłużonych bohaterów i bohaterek, ważnych wydarzeń i miejsc pamięci.
     
  Zadanie dofinasowane z: Powiat Toruński 

                                                           

 


 

Projekty realizowane przez Fundacje Generał Elżbiety Zawackiej w 2020 r.:

 

 

1. "Nasze matki, babki, siostry... zapomniane bohaterki w walce o niepodległość Polski na frontach I i II wojny światowej"

(koordynacja: mgr Natalia Łata, mgr Agnieszka Łuczywek-Warszewska)

 

 • Celem projektu Nasze matki, babki, siostry.... zapomniane bohaterki walk o niepodległość Polski na frontach I i II wojny światowej jest pozyskanie materiałów archiwalnych (w tym wywiadów) o Polkach, które były zaangażowane zarówno w działalność frontową, konspiracyjną, niosły pomoc rannym jako sanitariuszki czy narażały swoje życie podczas tajnego nauczania dzieci. Wiemy, że takich Polek było ok. 100 000 tys. Liczba ta obejmuje 16 000 członkiń regularnych oddziałów wojskowych (7000 w PSZ i 9000 w formacjach LWP) oraz 85 000 członkiń organizacji konspiracyjnych (50 tys. w AK, 20 tys. w BCH, LZK, ZK, 10 tys. w NSZ i 5 tys. w innych ugrupowaniach). 

 

 • Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej od 30 lat dokumentuje i upowszechnia  wiedzę o Wojennej Służbie Polek. Poprzez tę inicjatywę chcemy wpłynąć na rozwój świadomości narodowej naszego społeczeństwa przypominając, że z historii jednostek, w tym z losów naszych przodkiń, składają się dzieje narodu Polskiego. Rola kobiet w głównym nurcie historii jest  marginalizowana. Często same kombatantki i ich rodziny ulegają temu błędnemu przekonaniu, uważając te wspomnienia czy przeżycia za zbyt mało wartościowe, by o nich mówić. Należy to zmienić i w myśl gen. Elżbiety Zawackiej pamiętać, że „Bez kobiet nie byłoby konspiracji”, a „Naród nie może zgubić żadnego pokolenia”. Polki na frontach I i II wojny światowej z wielkim zaangażowaniem walczyły o Niepodległość. Informacje o tym powinny zostać zachowane w pamięci pokoleń. Pozyskane materiały zostaną opracowane i udostępnione użytkownikom w formie teczek osobowych w archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej oraz zdigitalizowane i umieszczona na stronie Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowe

 

 

 • Pomóż nam zapisać kartę zasług Polek w historii! Możesz to zrobić przekazując dokumenty lub ich kopie (m.in.: relacje, zaświadczenia, korespondencje, fotografie) dotyczące ich działalności na adres Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, ul. Podmurna 93, 87-100 Toruń lub e-mail: wsk@zawacka.pl 
  Masz pytania? Zadzwoń: (56) 65 18 122. 

 

 • Zastanawiasz się jak zbudować schemat releacji? Pomożemy. Ściągnij przygotowany przez nas -> Schemat relacji

       

          Zadanie dofinasowane z: Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata  2014 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. "Tu żyję, tu pamiętam! Warsztaty, prelekcje i spacery historyczne w rocznicę odzyskania niepodległości"

(koordynacja: mgr Agnieszka Łuczywek-Warszewska, mgr Natalia Łata)

 

Fundacja oferuje bezpłatne warsztaty, prelekcje oraz spacery historyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, w tym:

 

 • Zajęcia warsztatowe, prezentacje, prelekcje historyczne dla młodszy i starszych uczestników na terenie Torunia;
 • Zajęcia warsztatowe, prezentacje, prelekcje historyczne dla młodszy i starszych z niepełnosprawnością ruchową/intelektualną na terenie Torunia;
 • Prelekcje i warsztaty historyczne na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego;
 • Prelekcje i warsztaty historyczne na terenie m.in.: woj. Pomorskiego i Wielkopolskiego oraz Śląskiego, Mazowieckiego, Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego;
 • Spacery historyczne pt. "Walka o niepodległość w cieniu toruńskich kamienic-spacery śladami działań niepodległościowych na toruńskim Starym i Nowym mieście w latach 1919-1945".

 

         Czas oraz termin każdorazowo można ustalić indywidualnie od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 - 14:00 w Fundacji, telefonicznie: (056) 65-22-186 lub e-mailowo: sekretariat@zawacka.pl, alw@zawacka.pl

 

         Więcej informacji na https://zawacka.pl/prelekcje

 

         Zadanie dofinasowane z: Gminy Miasta Toruń oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

                    

 

 

 

3. "Uchronić od zapomnienia. Edycja 2018-2020"

(koordynacja: mgr Dorota Zawacka-Wakarecy, mgr Natalia Łata)

 

 

 • Projekt Uchronić od zapomnienia – edycja 2018-2020, to zadanie będące kontynuacją już blisko 30-letnich działań Fundacji w kierunku gromadzenia, opracowywania, przechowywania oraz udostępniania materiałów upamiętniających działalność niepodległościową Polaków. Edycja 2018-2020 zakłada działania, których celem jest zgromadzenie jak największej liczby materiałów relacyjnych, fotograficznych, dokumentów oraz eksponatów muzealnych od osób prywatnych, kombatantów i ich rodzin. Materiały te są dowodem na działalność niepodległościową Polaków w całym XX wieku. Ponadto założeniem Fundacji jest też prowadzenie kampanii społecznych w celu pozyskania jak największej liczby materiałów, które będą udostępnianie torunianom, turystom przybywającym do Torunia, w siedzibie oraz online na KPBC, a docelowo w powstającej placówce: "Baza 'Zo' - Fort Jakuba. Centrum Historyczne im. gen. Elżbiety Zawackiej (zob. https://nowosci.com.pl/fort-swietego-jakuba-baza-general-zo/ar/11951810).

 

 • Osoby prywatne oraz instytucje mogą kontaktować się z Fundacją w celu przekazania materiałów o działaności niepodległościowej Polaków na adres e-mailowy: sekretariat@zawacka.pl lub telefonicznie: (056) 65-22-186. 

 

Szanujmy działo naszych przodków! Nie pozwólmy aby o nich zapomniano.

 

 

        Zadanie dofinasowane z: Gminy Miasta Toruń

                                                                                        

 

 

 

4. II KONGRES HISTORYKÓW KONSPIRACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ "Odwaga i odpowiedzialność.
Konspiracja niepodległościowa w Europie 1939–1945. Organizacja, ludzie, formy i metody walki"

(koordynacja: dr Katarzyna Minczykowska)

 

 

 

         

 

          Szczegółowe informacje: https://zawacka.pl/kongres

 

          Zadanie dofinasowane z: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

 

 

 

 

 

5. "Bohaterowie"

(koordynacja: dr Katarzyna Minczykowska)

 

 

       Szczegółowe informacje: https://zawacka.pl/bohaterowie

 

       Zadanie dofinasowane z: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego