II KONGRES HISTORYKÓW KONSPIRACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ

 

"Odwaga i odpowiedzialność.
Konspiracja niepodległościowa w Europie 1939–1945. Organizacja, ludzie, formy i metody walki"

 

Toruń, 26-27 listopada 2020 r.

(Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1)

 

 

 

 

 

  REJESTRACJA NA KONGRES

 Uwaga! Z uwagi na pandemię koronawirusa zdecydowaliśmy się na przedsłużenie terminu nadsyłanie tematów wystąpień do 31 maja 2020 r.

 

Już po raz trzydziesty, dla uczczenia Święta Niepodległości, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej organizuje konferencję naukową. W roku 2020 szczególną, ponieważ XXX w 30-lecie założenia, z inicjatywy gen. Elżbiety Zawackiej, Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, której Rada, po śmierci Pani Generał, nadała nazwę: „Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej”. Rocznicę tę Rada Fundacji postanowiła uczcić II Kongresem historyków konspiracji niepodległościowej, współorganizowanym z Instytutem Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i samym Wydziałem Nauk Historycznych UMK oraz z Instytutem Pamięci Narodowej. Jednogłośnie też Rada Fundacji zdecydowała, że tematem przewodnim Kongresu będzie: „Odwaga i odpowiedzialność. Konspiracja niepodległościowa w Europie 1939–1945. Organizacja, ludzie, formy i metody walki”.

 

Kongres odbędzie się 26–27.11.2020 r. w Toruniu (Collegium Humanisticum UMK, ul. Bojarskiego 1) i będzie składał się z kilku równolegle trwających części: konferencji naukowej, warsztatów historycznych, wystaw tematycznych. Całość zostanie uświetniona koncertem oraz uroczysta kolacją w dniu 26.11.2020 r.

 

PRELEGENCI: HISTORYCY/MUZEALNICY/EDUKATORZY:

Zwracamy się zatem do zawodowych historyków/muzealników/edukatorów z prośbą o czynny udział w Kongresie, który odbędzie się w dniach 26–27.11.2020 r. w Toruniu (Collegium Humanisticum UMK, ul. Bojarskiego 1).

 

Tematy proponowanych przez Państwa wystąpień i warsztatów prosimy zgłaszać do 31 maja 2020 r. za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: www.zawacka.pl/kongres

 

Kongres będzie składał się z części wykładowych, warsztatowych i prezentacji wystaw historycznych. Tematy referatów powinny mieścić się w szerokopojętym temacie głównym Kongresu („Odwaga i odpowiedzialność. Konspiracja niepodległościowa w Europie 1939–1945. Organizacja, ludzie, formy i metody walki”), ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
1) Ruch oporu czy konspiracja niepodległościowa? Różne definicje i zakresy oporu w okupowanej Europie;
2) Systemy czy system okupacyjny w podbitej Europie;
3) Studia porównawcze ruchów oporu w okupowanej Europie;
4) Partyzantka w okupowanej Europie;
5) Zrywy powstańcze w Europie;
6) Polskie Państwo Podziemne - polityka, administracja, wojsko;
7) Spory wokół bilansu oporu;
8) Polityka, idee, walka;
9) Formy i metody oporu;
10) Postawy społeczne wobec konspiracji;
11) Biografie.

 

Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 30 min., komunikatu – 20 min., zaś zajęcia warsztatowe nie powinny trwać dłużej niż 60 min.

 

Streszczenie referatu/komunikatu czy informację nt. warsztatu (1000 znaków ze spacjami) oraz jednozdaniową informację na swój temat (+zdjęcie w formacie .jpg) prosimy zamieścić w zgłoszeniu rejestracyjnym (będziemy przygotowywali dla gości Kongresu materiały konferencyjne w formie folderu).

 

Warsztaty będą kierowane do dzieci i młodzieży. Tematy warsztatów muszą mieścić się w temacie głównym Kongresu.

 

Prosimy zatem o zgłaszanie za pomocą formularza rejestracyjnego tematów z określeniem charakteru wystąpienia.

 

Wystąpienia prelegentów i edukaterów będą honorowane, oferujemy też nocleg (za symboliczną opłatą) i wyżywienie. Zapewniamy także publikację tekstów nadesłanych i zakwalifikowanych do druku przez Komitet Redakcyjny Biblioteki Fundacji w ramach przygotowywanych materiałów pokonferencyjnych (z uwzględnieniem procedur recenzowania). Tekst o objętości do 60 000 znaków ze spacjami należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2020 r. ZGŁOŚ REFERAT/WARSZTAT

 

GOŚCIE KONGRESU:

Na II Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziejami walk niepodległościowych w Europie w latach 1939-1945: historyków, muzealników, edukatorów, nauczycieli, uczniów i studentów. Na Kongresie każdy będzie mógł znaleźć coś interesującego dla siebie tak pod względem naukowym, jak i edukacyjnym. Szczegółowy program zostanie opublikowany we wrześniu 2020 r. Już teraz jednak warto zarejestrować się jako gość rezerwując miejsce noclegowe, jeżeli takiego potrzebujecie.

 

OPŁATY:

W przypadku gości i prelegentów, korzystających z noclegów (Hotel Mercury, ul. Krasińskiego 1) organizator pobiera opłatę konferencyjną w wysokości 40 zł/osoby niezależnie od liczby noclegów (od 1 do 3 nocy).

 

Od gości i prelegentów niekorzystających z noclegów organizator nie pobiera opłat konferencyjnych. ZAREJESTRUJ SIĘ NA KONGRES

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU:
prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (Uniwersytet Gdański/Muzeum Stutthof w Sztutowie/FGEZ),
prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG/Muzeum Stutthof w Sztutowie/FGEZ),
prof. dr hab. Mirosław Golon (Instytut Pamięci Narodowej/Uniwersytet Mikołaja Kopernika/Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej),
prof. dr hab. Sylwia Grochowina (UMK/FGEZ),
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK/FGEZ),
Dorota Kromp (FGEZ/UMK),
Eugenia Maresch (Prezes Zarządu SPP w Londynie),
dr Janusz Marszalec (Muzeum Miasta Gdańska/FGEZ),
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (UMK),
dr Katarzyna Minczykowska (FGEZ),
prof. dr hab. Przemysław Olstowski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk/FGEZ),
dr Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof w Sztutowie/FGEZ),
prof. dr hab. Stanisław Roszak (UMK),
Dorota Zawacka-Wakarecy (Prezes Zarządu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej).

KOORDYNATOR NAUKOWY:
dr Katarzyna Minczykowska (koordynacja sprawami merytorycznymi: zgłoszenia prelegentów/edukatorów/wystaw;
kontakt ze współorganizatorami i komitetem organizacyjnym), kmt[at]zawacka.pl

 

KOORDYNATOR ADMINISTRACYJNY:
Dorota Zawacka-Wakarecy (finanse)
dzw[at]zawacka.pl

 

SEKRETARIAT:
Natalia Łata (umowy autorskie)
Agnieszka Łuczywek-Warszewska (hotele)
+48 56 65 22 185, kongres[at]zawacka.pl

OBSŁUGA INFORMATYCZNA:  
Rafał Mikulski, r_mik[at]wp.pl

 

 

ORGANIZATORZY:


    
  

 

 

DOFINANSOWANIE: 

 

Zadanie: „II Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej jest finansowane w ramach umowy 796/P-DUN/2019
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę