II KONGRES HISTORYKÓW KONSPIRACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ

 

"Odwaga i odpowiedzialność.
Konspiracja niepodległościowa w Europie 1939–1945. Organizacja, ludzie, formy i metody walki"

 (Toruń, ul. Bojarskiego 1, Collegium Humanisticum)

 

  

 Z uwagi na stan epidemii 

II Kongres historyków konspiracji niepodległościowej zostaje odwołany

 

Już po raz trzydziesty, dla uczczenia Święta Niepodległości, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej organizuje konferencję naukową. W roku 2020 szczególną, ponieważ XXX w 30-lecie założenia, z inicjatywy gen. Elżbiety Zawackiej, Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, której Rada, po śmierci Pani Generał, nadała nazwę: „Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej”. Rocznicę tę Rada Fundacji postanowiła uczcić II Kongresem historyków konspiracji niepodległościowej, współorganizowanym z Instytutem Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i samym Wydziałem Nauk Historycznych UMK oraz z Instytutem Pamięci Narodowej. Jednogłośnie też Rada Fundacji zdecydowała, że tematem przewodnim Kongresu będzie: „Odwaga i odpowiedzialność. Konspiracja niepodległościowa w Europie 1939–1945. Organizacja, ludzie, formy i metody walki”.

 

Kongres odbędzie się w listopadzie 2021 r. w Toruniu (Collegium Humanisticum UMK, ul. Bojarskiego 1) i będzie składał się z kilku równolegle trwających części: konferencji naukowej, warsztatów historycznych, wystaw tematycznych. Całość zostanie uświetniona koncertem oraz uroczysta kolacją.

 

Kongres będzie składał się z części wykładowych, warsztatowych i prezentacji wystaw historycznych. Tematy referatów będą mieścić się w szerokopojętym temacie głównym Kongresu („Odwaga i odpowiedzialność. Konspiracja niepodległościowa w Europie 1939–1945. Organizacja, ludzie, formy i metody walki”), ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
1) Ruch oporu czy konspiracja niepodległościowa? Różne definicje i zakresy oporu w okupowanej Europie;
2) Systemy czy system okupacyjny w podbitej Europie;
3) Studia porównawcze ruchów oporu w okupowanej Europie;
4) Partyzantka w okupowanej Europie;
5) Zrywy powstańcze w Europie;
6) Polskie Państwo Podziemne - polityka, administracja, wojsko;
7) Spory wokół bilansu oporu;
8) Polityka, idee, walka;
9) Formy i metody oporu;
10) Postawy społeczne wobec konspiracji;
11) Biografie.

 

Czas wygłaszania referatu nie przekroczy 30 min., komunikatu – 20 min., zaś zajęcia warsztatowe nie powinny trwać dłużej niż 60 min.

 

Warsztaty będą kierowane do dzieci i młodzieży. Tematy warsztatów muszą mieścić się w temacie głównym Kongresu.

 

 

GOŚCIE KONGRESU:

Na II Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziejami walk niepodległościowych w Europie w latach 1939-1945: historyków, muzealników, edukatorów, nauczycieli, uczniów i studentów. Na Kongresie każdy będzie mógł znaleźć coś interesującego dla siebie tak pod względem naukowym, jak i edukacyjnym. Szczegółowy program zostanie opublikowany we wrześniu 2020 r. Już teraz jednak warto zarejestrować się jako gość rezerwując miejsce noclegowe, jeżeli takiego potrzebujecie.

 

OPŁATY:

W przypadku gości i prelegentów, korzystających z noclegów (Hotel Mercury, ul. Krasińskiego 1) organizator pobiera opłatę konferencyjną w wysokości 40 zł/osoby niezależnie od liczby noclegów (od 1 do 3 nocy).

 

Od gości i prelegentów niekorzystających z noclegów organizator nie pobiera opłat konferencyjnych. 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU:
prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (Uniwersytet Gdański/Muzeum Stutthof w Sztutowie/FGEZ),
prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG/Muzeum Stutthof w Sztutowie/FGEZ),
prof. dr hab. Mirosław Golon (Instytut Pamięci Narodowej/Uniwersytet Mikołaja Kopernika/Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej),
prof. dr hab. Sylwia Grochowina (UMK/FGEZ),
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK/FGEZ),
Dorota Kromp (FGEZ/UMK),
Eugenia Maresch (Prezes Zarządu SPP w Londynie),
dr Janusz Marszalec (Muzeum Miasta Gdańska/FGEZ),
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (UMK),
dr Katarzyna Minczykowska (FGEZ),
prof. dr hab. Przemysław Olstowski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk/FGEZ),
dr Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof w Sztutowie/FGEZ),
prof. dr hab. Stanisław Roszak (UMK),
Dorota Zawacka-Wakarecy (Prezes Zarządu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej).

KOORDYNATOR NAUKOWY:
dr Katarzyna Minczykowska (koordynacja sprawami merytorycznymi: zgłoszenia prelegentów/edukatorów/wystaw;
kontakt ze współorganizatorami i komitetem organizacyjnym), kmt[at]zawacka.pl

 

KOORDYNATOR ADMINISTRACYJNY:
Dorota Zawacka-Wakarecy (finanse)
dzw[at]zawacka.pl

 

SEKRETARIAT:
Natalia Łata (umowy autorskie)
Agnieszka Łuczywek-Warszewska (hotele)
+48 56 65 22 185, kongres[at]zawacka.pl

OBSŁUGA INFORMATYCZNA:  
Rafał Mikulski, r_mik[at]wp.pl

 

 

ORGANIZATORZY:


    
  

 

 

DOFINANSOWANIE: 

 

Zadanie: „II Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej jest finansowane w ramach umowy 796/P-DUN/2019
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę