Wydawnictwa

Wydawnictwo Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

 

 Wydawnictwo Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej znajduje się na liście punktowanych wydawnictw publikujących recenowane monografie naukowe (80 pkt)

   Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

 

       Wydawnictwo przyjmuje do wydania publikacje poświęcone tematyce:

 

  W ramach Biblioteki Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej od 1990 roku wydawane są cztery serie wydawnicze: pierwsza to tzw. "seria słownikowa", w ramach której ukazuje się Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939-1945; druga seria to wspomniana już "seria sesyjna" dla uczczenia listopadowego Święta Niepodległości każdego roku Fundacja organizuje sesje naukowe i popularnonaukowe poświęcone Konspiracji Pomorskiej, Wojskowej Służbie Polek oraz Wydziału Łączności Zagranicznej KG AK. Plonem każdej sesji jest książka zawierająca zaprezentowane na niej materiały; trzecia to pozycje dotyczące Wojennej Służby Kobiet, które są wydawane pod wspólnym tytułem Służba Polek na frontach II wojny światowej (pierwsze trzy tomy są jednocześnie materiałami sesji na tenże temat) i czwarta, ostatnia seria to opracowania monograficzne z zakresu dziejów konspiracji na Pomorzu. Dotychczas wydaliśmy 52 pozycje książkowe. Nad działalnością wydawniczą czuwa Komitet Redakcyjny.  

  KOMITET REDAKCYJNY: redaktor naczelny prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (Gdańsk), prof. dr. hab. Andrzej Gąsiorowski, dr hab. Sylwia Grochowina, dr Katarzyna Minczykowska-Targowska, dr Janusz Marszalec, Dorota Zawacka-Wakarecy

 Sekretarz redakcji: Agnieszka Łuczywek-Warszewska sekretariat@zawacka.pl

  ADRES REDAKCJI: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, 87-100 Toruń, ul. Podmurna 93, tel.: 56 65 22 186, mail: sekretariat@zawacka.pl

 RECENZENCI ZEWNĘTRZNI: prof. dr hab. Grzegorz Berendt (IPN/UG), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (UG/Instytut Kaszubski),  prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG), prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK), prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK), prof. dr hab. Waldemar Rezmer (UMK) i prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (PAN).

 

 

  Procedura Wydawnicza Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

 

    Wydawnictwo przyjmuje do wydania publikacje poświęcone tematyce:

 

   Pierwszym etapem współpracy jest zgłoszenie tytułu do wydania i uzyskanie pozytywnej wewnętrznej recenzji/opinii wydawniczej Komitetu Redakcyjnego.

 

   Wszystkie publikacje naukowe poddawane są także procedurze zewnętrznej  recenzji naukowej. Szczegółowe zasady recenzji publikacji znajdują się tutaj Procedura Recenzji

 

  Pozytywna recenzja jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych, w skład których wchodzą: 

  1. Opracowanie redakcyjne
  2. Profesjonalny skład i łamanie
  3. Korekta językowa
  4. Korekta techniczna
  5. Projekt okładki
  6. Druk

  Gotowe maszynopisy propozycji wydawniczych prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zawacka.pl 

 

 Do pobrania:

 

   INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWYWANIA TEKSTÓW DLA FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TORUNIU

 

   Oswiadczenie Autora