Wydawnictwa

Wydawnictwo Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

 

Wydawnictwo przyjmuje do wydania publikacje poświęcone tematyce:

 

 W ramach Biblioteki Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej od 1990 roku wydawane są cztery serie wydawnicze: pierwsza to tzw. "seria słownikowa", w ramach której ukazuje się       Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939-1945; druga seria to wspomniana już "seria sesyjna" dla uczczenia listopadowego Święta Niepodległości każdego roku Fundacjaorganizuje sesje naukowe i popularnonaukowe poświęcone Konspiracji Pomorskiej, Wojskowej Służbie Polek oraz Wydziału Łączności Zagranicznej KG AK. Plonem każdej sesji   jest książka zawierająca zaprezentowane na niej materiały; trzecia to pozycje dotyczące Wojennej Służby Kobiet, które są wydawane pod wspólnym tytułem Służba Polek na   frontach II wojny światowej (pierwsze trzy tomy są jednocześnie materiałami sesji na tenże temat) i czwarta, ostatnia seria to opracowania monograficzne z zakresu dziejów   konspiracji na Pomorzu. Dotychczas wydaliśmy 52 pozycje książkowe. Nad działalnością wydawniczą czuwa Komitet Redakcyjny.  

 KOMITET REDAKCYJNY: redaktor naczelny prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (Gdańsk), prof. dr. hab. Andrzej Gąsiorowski, dr hab. Sylwia Grochowina, dr Katarzyna   Minczykowska-Targowska, dr. Janusz Marszalec,  Dorota Zawacka-Wakarecy

Sekretarz redakcji: Agnieszka Łuczywek-Warszewska sekretariat@zawacka.pl

 ADRES REDAKCJI: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, 87-100 Toruń, ul. Podmurna 93, tel.: 56 65 22 186, mail: sekretariat@zawacka.pl

 RECENZENCI ZEWNĘTRZNI: prof. dr hab. Grzegorz Berendt (IPN/UG), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (UG/Instytut Kaszubski),  prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG), prof.   dr hab. Mirosław Golon (UMK), prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK), prof. dr hab. Waldemar Rezmer (UMK) i prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (PAN).

 

 Procedura Wydawnicza Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

 

 Wydawnictwo przyjmuje do wydania publikacje poświęcone tematyce:

 

 Pierwszym etapem współpracy jest zgłoszenie tytułu do wydania i uzyskanie pozytywnej wewnętrznej recenzji/opinii wydawniczej Komitetu Redakcyjnego.

 

Wszystkie publikacje naukowe poddawane są także procedurze zewnętrznej  recenzji naukowej. Szczegółowe zasady recenzji publikacji znajdują się tutaj Procedura Recenzji

 

Pozytywna recenzja jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych, w skład których wchodzą: 

  1. Opracowanie redakcyjne
  2. Profesjonalny skład i łamanie
  3. Korekta językowa
  4. Korekta techniczna
  5. Projekt okładki
  6. Druk

Gotowe maszynopisy propozycji wydawniczych prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zawacka.pl 

 

Do pobrania:

 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWYWANIA TEKSTÓW DLA FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TORUNIU

 

Oswiadczenie Autora