Sprawozdania

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 r.

Bilans z działalności Fundacji za 2015 r.

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 r.

Bilans z działalności Fundacji za 2016 r.

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Bilans z działalności Fundacji za rok 2017

Rachunek zysków i strat za rok 2017

 

Sprawozdanie merytoryczny za rok 2018

Bilans z działalności Fundacji za rok 2018

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Bilans z działalności Fundacji za rok 2019

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020

Bilans z działalności Fundacji za rok 2020