Sprawozdania

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Bilans z działalności Fundacji za rok 2015 

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 

Bilans z działalności Fundacji za rok 2016 

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Bilans z działalności Fundacji za rok 2017

 

Sprawozdanie merytoryczny za rok 2018

Bilans z działalności Fundacji za rok 2018

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Bilans z działalności Fundacji za rok 2019

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020

Bilans z działalności Fundacji za rok 2020

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021

Bilans z działalności Fundacji za rok 2021

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022

Bilans z działalności Fundacji za rok 2022