Kontakt

 

KANCELARIA

 

Agnieszka Łuczywek-Warszewska
poniedziałek-piątek, 9.00-15.00, e-mail: sekretariat@zawacka.pl

Kompetencje:

 • umowy licencyjne;
 • umowy wypożyczenia wystaw, zbiorów;
 • koordynacja projektów; 
 • sprzedaż wydawnictw;
 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów;
 • prowadzenie prelekcji;
 • wolontariat/praktyki/staże;
 • oprowadzanie po wystawie stałej;
 • zamawianie prelekcji;
 • współpraca z księgarniami; 
 • współpraca ze szkołami i instytucjami im. gen. E. Zawackiej;

 


PREZES ZARZĄDU

Dorota Zawacka-Wakarecy,
e-mail: dzw@zawacka.pl
Kompetencje:
- sprawy finansowe;
- patronaty;
- reprezentacja fundacji na zewnątrz;
- sprawozdawczość zarządu przed Radą Fundacji oraz do MPiPS, US;
- zgody na udostępnianie akt;
- zgody na wypożyczenia wystaw.

 

WICEPREZES ZARZĄDU

 • vacat

 

SEKRETARZ ZARZĄDU

Dorota Kromp, e-mail: dk@zawacka.pl
Kompetencje:
- zgody na udostępnianie akt;
- zgody na wypożyczenia wystaw.


DZIAŁ ARCHIWUM POMORSKIE

 • Elżbieta Skerska (dokumentalistka, redaktor Słownika Biograficznego Konspiracji Pomorskiej)
  e-maila: es@zawacka.pl
  Kompetencje:
  - gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów;
  - kwerendy

 • Maria Ciesielska (wolontariat)
  Kompetencje:
  - opracowywanie zbiorów

 

DZIAŁ ARCHIWUM WOJENNEJ SŁUŻBY POLEK

 • Anna Mikulska
  Kompetencje:
  - gromadzenie, udostępnianie i opracowywanie zbiorów;
  - oprowadzanie po wystawie stałej;
  - prelekcje

 • Anna Rojewska
  Kompetencje:
  - gromadzenie, udostępnianie i opracowywanie zbiorów;
  - oprowadzanie po wystawie stałej;
  - prelekcje

 • Barbara Rojek
  - gromadzenie i opracowywanie zbiorów.

 

 • Ewa Gawrońska (wolontariat)
  Kompetencje:
  - gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
  - biblioteka.

 

DZIAŁ MUZEALIÓW

 • Anna Mikulska
  Kompetencje:
  - wypożyczenia zbiorów (w tym wystaw)
  - gromadzenie i opracowywanie zbiorów

 • Anna Rojewska
  Kompetencje:
  - gromadzenie muzealiów

 

KSIĘGOWOŚĆ (zewnętrzne biuro rachukowe Dylewska&Zarzyńska-Pietrzak, Toruń, ul. Batorego 11/1):

 • Katarzyna Dylewska (ZUS, US)
 • Elżbieta Zarzyńska-Pietrzak (finanse i rachunkowość)

 

UDOSTĘPNIANIE


LICENCJE NA ZDJĘCIA I KOPIE ZBIORÓW FUNDACJI
Chcąc wykorzystać zdjęcie czy też kopie materiałów ze zbiorów Fundacji należy zwrócić się z prośbą o licencję kierując maila na adres kancelarii Fundacji do Agnieszki Łuczywek-Warszewskiej sekretariat@zawacka.pl  


UDOSTĘPNIANIE DO CELÓW BADAWCZYCH ZBIORÓW AKTOWYCH I IKONOGRAFICZNYCH: zawsze nieodpłatne i tylko w pracowni naukowej Fundacji (na miejscu) po wcześniejszym umówieniu się e-mailowym sekretariat[at]zawacka.pl

Zbiory Fundacji są też udostępniane za pomocą www.kpbc.pl (zakładka: Archiwalia/Archiwum Zawackiej). Tu jednak są one niekompletne, proces dygitalizacji zbiorów fundacji wciąż bowiem trwa 


WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW FUNDACJI
Wypożyczanie zbiorów tylko międzyinstytucjonalne każdorazowo indywidualnie rozpatrywane przez Zarząd Fundacji (prezes zarządu: dzw@zawacka.pl)

WIĘCEJ O UDOSTĘPNIANIU I WYPOŻYCZANIU


ZWIEDZANIE WYSTAW:
możliwe też inne terminy po wcześniejszym umówieniu się e-mailowym sekretariat@zawacka.pl

KONTO


Santander Bank, Oddz. w Toruniu
nr r-ku (e-ban: PL): 82 1090 1506 0000 0000 5002 0244
Swift code: PPL PP, NIP 956 16 25 127