Kontakt

KANCELARIA:

 • Agnieszka Łuczywek-Warszewska
  e-mail: alw@zawacka.pl
  Kompetencje:
  - kontakt w sprawie prelekcje hisotrycznych
  - kontakt z księgarniami i sprzedaż wydawnictw  
  - oprowadzanie po wystawie stałej
 • Natalia Łata,
  e-mail: sekretariat@zawacka.pl
  Kompetencje:
  - kontakt w sprawie licencji na wykorzystanie kopii zbiorów fundacji
  - oprowadzanie po wystawie stałej.


PREZES ZARZĄDU:

 • Dorota Zawacka-Wakarecy, e-mail: dzw@zawacka.pl
  Kompetencje:
  - sprawy finansowe;
  - patronaty;
  - reprezentacja fundacji na zewnątrz;
  - sprawozdawczość zarządu przed Radą Fundacji oraz do MPiPS, US;
  - zgody na udostępnianie akt;
  - zgody na wypożyczenia wystaw.

WICEPREZES ZARZĄDU:

 • vacat

SEKRETARZ ZARZĄDU:

 • Dorota Kromp, e-mail: dk@zawacka.pl
  Kompetencje:
  - zgody na udostępnianie akt;
  - zgody na wypożyczenia wystaw.

  DZIAŁ ARCHIWUM POMORSKIE
 • Elżbieta Skerska (dokumentalistka, redaktor Słownika Biograficznego Konspiracji Pomorskiej)
  Kompetencje:
  - gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów;
  - kwerendy

 • Maria Ciesielska (wolontariat)
  Kompetencje: opracowywanie zbiorów


  DZIAŁ ARCHIWUM WOJENNEJ SŁUŻBY POLEK
  Anna Mikulska
  Kompetencje:
  - gromadzenie, udostępnianie i opracowywanie zbiorów;
  - oprowadzanie po wystawie stałej;
  - prelekcje

 • Anna Rojewska
  Kompetencje:
  - gromadzenie, udostępnianie i opracowywanie zbiorów;
  - oprowadzanie po wystawie stałej;
  - prelekcje

 • Barbara Rojek
  - gromadzenie i opracowywanie zbiorów.
   
  DZIAŁ MUZEALIÓW
 • Anna Mikulska
  Kompetencje:
  - wypożyczenia zbiorów (w tym wystaw)
  - gromadzenie i opracowywanie zbiorów

 • Anna Rojewska
  Kompetencje: gromadzenie muzealiów

  KSIĘGOWOŚĆ
  (zewnętrzne biuro rachukowe Dylewska&Zarzyńska-Pietrzak, Toruń, ul. Batorego 11/1):
 • Katarzyna Dylewska (ZUS, US)
 • Elżbieta Zarzyńska-Pietrzak (finanse i rachunkowość)

 

UDOSTĘPNIANIE


LICENCJE NA ZDJĘCIA I KOPIE ZBIORÓW FUNDACJI
Chcąc wykorzystać zdjęcie czy też kopie materiałów ze zbiorów Fundacji należy zwrócić się z prośbą o licencję kierując maila na adres kancelarii Fundacji do Natalii Łaty sekretariat@zawacka.pl  


UDOSTĘPNIANIE DO CELÓW BADAWCZYCH ZBIORÓW AKTOWYCH I IKONOGRAFICZNYCH: zawsze nieodpłatne i tylko w pracowni naukowej Fundacji (na miejscu) po wcześniejszym umówieniu się e-mailowym sekretariat[at]zawacka.pl

Zbiory Fundacji są też udostępniane za pomocą www.kpbc.pl (zakładka: Archiwalia/Archiwum Zawackiej). Tu jednak są one niekompletne, proces dygitalizacji zbiorów fundacji wciąż bowiem trwa, a zakończenie digitalizacji materiałów zgromadzonych przez fundację w latach 1990-2012 jest przewidziane na rok 2018.

WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW FUNDACJI
Wypożyczanie zbiorów tylko międzyinstytucjonalne każdorazowo indywidualnie rozpatrywane przez Zarząd Fundacji (prezes zarządu: dzw@zawacka.pl; sekretarz zarządu: dk@zawacka.pl) 

WIĘCEJ O UDOSTĘPNIANIU I WYPOŻYCZANIU


ZWIEDZANIE WYSTAW:
możliwe też inne terminy po wcześniejszym umówieniu się e-mailowym sekretariat@zawacka.pl

PRAKTYKI STUDENCKIE:
W ramach współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu Fundacja prowadzi praktyki studenckie. Studenci mogą je odbywać w Fundacji przez cały rok. Obowiązuje godzinowy system rozliczenia praktyk. Istnieje jednak możliwość indywidualnego dostosowania czasu pracy praktykanta. Student chcący odbyć praktyki w Fundacji winien zgłosić się osobiście w tej sprawie do Doroty Zawackiej-Wakarecy (Prezes Zarzadu, dzw@zawacka.pl). Przed rozpoczęciem praktyk należy dostarczyć skierowanie bądź umowę z uczelnią dot. odbywania praktyk oraz program praktyk. W trakcie odbywania praktyk student jest zobowiązany do prowadzenia karty praktykanta, która jest podstawą do rozliczenia praktyk w Fundacji.

KONTO


Santander Bank, Oddz. w Toruniu
nr r-ku (e-ban: PL): 82 1090 1506 0000 0000 5002 0244
Swift code: PPL PP, NIP 956 16 25 127