Akcja ,,Burza''
red. Katarzyna Minczykowska, Jan Sziling

ISBN: 978-83-88693-68-7

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW................................................................. 6

WSTĘP............................................................................................................................ 7

 

Marek Ney-Krwawicz (Polska Akademia Nauk, Warszawa)- 
Prace nad planami powstania powszechnego w Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej- Armii Krajowej w latach 1939- 1944.................................................................................................................................. 9

Waldemar Grabowski (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa)- Realizacja Akcji ,,Burza''. Wybrane zagadnienia...................................................................................................................... 43

Andrzej Gąsiorowski (Uniwersytet Gdański/ Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie) - Przygotowania organizacyjne do powstania powszechnego i ,,Burzy'' (w świetle dokumentów).................................................  53

Bogdan Chrzanowski (Uniwersytet Gdański/ Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie) - Akcja ,,Burza'' na Pomorzu i w Wielkopolsce................................................................................................................... 99

Alexandra Richie (Collegium Civitas, Warszawa)-
Warszawa 1944- tragiczne powstanie.................................................................... 121

 

INDEKS OSOBOWY..................................................................................................... 129

INDEKS GEOGRAFICZNY......................................................................................... 133

WYKAZ PUBLIKACJI WŁASNYCH FUNDACJI