DELEGATURA RZĄDU RP NA KRAJ NA POMORZU
Bogdan Chrzanowski

ISBN: 978-83-88693-25-0

ISSN: -

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WSTĘP..................................................................................................................11 

ROZDZIAŁ I 

GENEZA APARATU CYWILNEGO I ZAPLECZA FOLITYCZNEGO 

NA POMORZU 

 1. Myśl zachodnia na tle sytuacji społeczno-politycznej Ziem Zachodnich i Pomorza ..... 23 
 2. 2.Pomorze wlatach wojny i okupacji (aneksji) ................................................................... 27 
 3. 3.Działalnośćpartii politycznych na obszarach zachodnich ............................................. 32 

ROZDZIAŁ II 

POMORZE W PRACACH DELEGATURY RZĄDU RP NA KRAJ 

 1. Tworzenie podziemnego aparatu cywilno-politycznego w kraju.................................47
 2. 2.Departament Informacji i Prasy orazDepartament Spraw Wewnętrznych ................. 50 
 3. 3.Prace dokumentacyjne Sekcji Zachodniej DepartamentuInformacji i Prasy 

oraz Departamentu Spraw Wewnętrznych ....................................................................... 57 

 1. 4.Próbydotarcia do społeczeństwa Ziem Zachodnich i Pomorza .................................... 69 
 2. 5.Problematyka Ziem Zachodnich i Pomorzaw wydawnictwach Sekcji Zachodniej 

Departamentu Informacji i Prasy ...................................................................................... 71 

 1. 6.Pomorze w pracachposzczególnych departamentów Delegatury Rządu 

(w kontekście Ziem Zachodnich) ...................................................................................... 75 

 1. "PolskiZwiązek Zachodni w konspiracji" ........................................................................ 80 

ROZDZIAŁ III 

POMORSKA OKRĘGOWA DELEGATURA RZĄDU. 

KONCEPCJE ORGANIZACYJNE I ICH REALIZACJA 

 1. Delegatura Ziem Zachodnich i Biuro Zachodnie............................................................83 
 2. Początki OkręgowejDelegatury Rządu. Biuro (Urząd) Okręgowego Delegata w Warszawie ......................................................... ......................................... 87 
 1. 3.EkspozyturaUrzędu (Biura) Okręgowego Delegata w Toruniu .................................... 96 

ROZDZIAŁ IV 

POMORSKA OKRĘGOWA DELEGATURA RZĄDU. 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA. ZARYS STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 

 1. Organizacja organów bezpieczeństwa. Prawne aspekty zagadnienia.......................... 107 
 2. Struktura wewnętrzna i terytorialna .....................................................................112
 3. Organizacja Obwodów Wydziału Bezpieczeństwa ........................................................ 126
 4. Straż Samorządowa i Korpus Bezpieczeństwa................................................................133 
 5. Wywiad Polityczny ...............................................................................139

ROZDZIAŁ V 

POMORSKA OKRĘGOWA DELEGATURA RZĄDU. 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA. GŁOWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI 

 1. Łączność na linii Warszawa-Pomorze.................................................................... 143 
 2. Administracja Zastępcza...................................................................................................153 
 3. Relacjezpionem wojskowym Polskiego Państwa Podziemnego (Pomorskim 

Okręgiem Armii Krajowej) i organizacjami tworzącymi Polskę Podziemną na Pomorzu ......................................................................................................... 156 

 1. Sprawa Niemieckiej Listy Narodowej (Narodowościowej)..........................................165 
 2. 5.Konflikt Bolesława Lipskiego z Franciszkiem Rochowiakiem ..................................... 175 
 3. Aresztowania......................................................................................................181

ROZDZIAŁ VI 

KONCEPCJE PERSPEKTYWICZNE 

PRZYGOTOWYWANE NA OKRES POWOJENNY 

 1. Plany odbudowy gospodarki i życia publicznego...................................................... 185
 2. Sprawa granicy zachodniej ..................................................................203

ROZDZIAŁ VII 

DELEGATURA RZĄDU WOBEC NOWEJ SYTUACJI POLITYCZNEJ 

 1. Polskie Państwo Podziemne - między władzą legalną a władzą niemającą mandatu

społecznego ........................................................................................ 207 

 1. Działalność niepodległościowa cywilnych struktur w Poznaniu i na Pomorzu ........ 212
 2. Środowisko"Ojczyzny",Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Pracy ............... 212 
 3. Wydział Bezpieczeństwa Okręgowej Delegatury Rządu...........................................217 
 4. Dramatyczny obraz Pomorza w 1945 r. w dokumentach Delegatury Rządu............. 221

ROZDZIAŁ VIII 

EPILOG DZIAŁANIA OPERACYJNE ORGANÓW BEZPIECZĘŃSTWA 

PURLICZNEGO W ZWALCZANIU APARATU DELEGATURY RZĄDU 

 1. Rozpracowywanie środowiska "Ojczyzny" i niektórych departamentów

Delegatury ...............................................................................................231 

 1. 2.Działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego/Służby Bezpieczeństwa wobec

środowiska Okręgowej Delegatury .................................................................................. 233 

 1. Agentura Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy......233
 2. Przebieg akcji represyjnych ......................................239

ZAKOŃCZENIE...........................................................................................................269 

WYKAZ PRACOWNIKÓW OKRĘGOWEJ DELEGATURY RZĄDU RP NA KRAJ 

NA POMORZU ORAZ OSÓB POWIĄZANYCH Z APARATEM ODR ................. 275 

ANEKSY 

Aneks I. Protokół z rozmowy z p. Delegatem pomorskim w dn. 16.VIII.43 

dotyczący wytycznych i posunięć organizacyjnych w terenie .................................. 319 

Aneks II. Protokoły z rozmów odbytych w dn. 8/X i 14/X 1943 r. z p. Delegatem Okręgu Pomorskiego ..................................................................................................... 320 

Aneks III. Protokół konferencji przeprowadzonej przez p. Stenela i Świątka 

z Naczelnikiem Wydziału] Bezpieczeństwa] Województwa Pomorskiego 

w dn. l0 września 1943 r. . ...................................................................... 323 

Aneks IV. Załącznik do sprawozdania rocznego [za rok 1943- B. Ch.] Wydziału 

Bezpieczeństwa Centrali dotyczący podziału administracyjnego ............................... 324 

Aneks V. Rękopiśmienny meldunek Wydziału Bezpieczeństwa Okręgowej Delegatury 

Rządu przekazany do Departamentu Spraw Wewnętrznych w 1943 r ........................ 325 

Aneks VI. Meldunki Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu z 1945 r ....... 326 

BIBLIOGRAFIA SELEKTYWNA ..................................................................................... 341 

Wykaz ilustracji ....................................................................................... 371 

Wykaz skrót................................................................................................373 

Streszczenie .............................................................................................375 

Summary .......................................................................................................377 

Zusammenfassung ..............................................................................................379 

Indeks osobowy .................................................................................................. 383 

Indeks nazw geograficznych ....................................................................................... 403