POLSCY WIĘŹNIOWIE POLITYCZNI W OBOZIE STUTTHOF 1939-1945
Marcin Owsiński

ISBN: 83-88693-25-5

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WYKAZ SKRÓTÓW ... .... ....... ........... .... .. .. ........ .......... .... .... .... ............ .... ....... .. 7 

WSTĘP ............... ................. ...... ...... .. ..... ..... .. .......... ....................................... ..... 9 

ROZDZIAŁ l 

Pomorze Gdańskie w latach 1939-1945 ... ... ...... .. ..... .................. .......... .......... 15 

 1. Niemiecka polityka okupacyjna wOkręguRzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie .... ...... ....15 
 2. Organizacje konspiracyjne i ichdziałalność....................... ... .. ........ .. ...... 2S 

2.1. Organizacje konspiracyjne o zasięgu ogólnopolskim. Struktury 

pomorskie Polskiego Państwa Podziemnego ....................... ........ ... 26 

2.2. Organizacje regionalne .......... .... ................................. ................ ..... 33 

2.3. Organizacje lokalne ...... ...... ................ ........................ .................. .... 36 

 1. Administracja niemiecka w walce zkonspiracją pomorską................. .. .. 37 
 2. 4.Obóz koncentracyjnyStutthof .... ...... ........ .. ........ .... .......... ...... ......... ...... ... 42 

ROZDZIAŁ II 

Członkowie polskiej konspiracji w Stutthofie .................................... ......... 47 

 1. Więźniowiez organizacji konspiracyjnych o zasięgu ogólnopolskim. 

Struktury pomorskie Polskiego Państwa Podziemnego ........................... 50 

 1. 2.Więźniowiez regionalnych organizacji konspiracyjnych ................ .. ...... 69 
 2. Więźniowiez lokalnych organizacji konspiracyjnych ........................... .. 80 
 3. Osobywięzionew Stutthofie za współpracę z oddziałami partyzanckimi .. 82 

ROZDZIAŁ III 

Więźniowie spoza konspiracji osadzeni w obozie z powodów politycznych ..... 89 

 1. Charakterystyka ogólna................................................ .... ....... .. ... .. .......... 89 
 2. Genezaaresztowańi kierowania Polaków do obozu Stutthof. ........ .. ... .... 91 

2.1. Więźniowie aresztowani w okresie jesień 1939- jesień 1941 

w ramach "akcji oczyszczania" ........................... 91 

2.2. Więźniowie polityczni osadzeni w Stutthofie za wykroczenia w pracy ................ .....98 

2.3. Osoby więzione w obozie w charakterze zakładników .................. 102 

2.4. Polacy z Pomorza aresztowani i przewiezieni do obozu na podstawie 

przepisów dotyczących Niemieckiej Listy Narodowościowej (DYL) .. 105 

2.5. Więźniowie zatrzymani za "antypaństwowe wypowiedzi" ............ 108 

2.6. Osoby oskarżone o ukrywanie żydowskiego pochodzenia oraz aresztowane za pomoc udzielaną Żydom ............................... 111 

2.7. Więźniowie aresztowani za kontakty z jeńcami wojennymi.. ........ 111

2.8. Transporty więźni6w z Pawiaka ludności cywilnej z powstania 

warszawskiego ............................................................................... 121 

2.9. Więźniowie zatrzymani za złamanie zakazu "Intimer Verkehr" .... 115 

2.10. Polacy aresztowani za przestępstwa kryminalne~ gospodarcze ... 115 

2.11. Polscy więźniowie Stutthofu przywiezieni z innych obozów koncentracyjnych .......................................... 117 

2.12. Inne powody osadzania więźniów politycznych ......................... 119 

ROZDZIAŁ IV 

Warunki bytowe i działalność konspiracyjna polskich więźniów! politycznych 

w KL Stutthof .................................................................................................. 121 

 1. Życie więźniaw obozie .......................................................................... 121 
 2. l. Transport przyjęcie do obozu ....................................................... 121 

1.2. Warunki bytowe ............................................................................. 123 

1.3. Higiena kondycja zdrowotna więźniów ....................................... 126 

1.4. Więźniowie ..................................................................................... 128 

1.5. Praca ................... ............ .... ............................................................ 131 

L6. Kary, szykany egzekucje .............................................................. 133 

 1. Obozowy ruch oporu .............................................................................. 134

2.1. Obozowe organizacje konspiracyjne ................................ .. ............ 134 

2.2. Samopomoc ...................................................... ........... ................. 138 

2.3. Działalność kulturalna religijna .................... ............... ...... ........ .. 140 

2.4. Sabotaż ............................................................................................ 142 

2.5. Ucieczki .......................................................................................... 143 

2.6. Plany wystąpień zbrojnych ............................................................. 144 

ZAKOŃCZENIE ................... ....... ....................................................... ......... ... 147 

ANEKS 

Wykaz członków pomorskiej konspiracji więzionych w KL Stutthof 

W latach 1940-1945 .............................................................. .......... ............ 151 

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 175 

FOTOGRAFIE ....................................................................... .......................... 187 

SUMMARY ................................................................................ ..................... 221 

ZUSAMMENFASSUNG .......................................................... .. ........ .. ...... ... .. 223 

INDEKS OSÓB ............... ................................................. .............................. 227 

INDEKS NAZW GEOGRAF1CZNYCH ........................ ................................. 243