WKŁAD ARCHIWÓW W ROZWÓJ BADAŃ NAD POLSKIM CZYNEM ZBROJNYM 1939-1945
Katarzyna Minczykowska, Jan Sziling (red.)

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 15,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WSTĘP ... .................... ....... .. .......... ......... .. ........ .. .......... .... .............. ... .... ..... 7 

WYKAZ SKRÓTÓW ..... ...... .... .. ..... .. .... ...... .... .... .. ... .... .. ..... ... ..... .. ... ... .. .... 11 

Część I. ŚLADEM HARCERSKICH STÓP ..... .... ... .. ........ ...... ... ....... ... .. ... . 13 

Rozdział 1 

Wśród druhów z 14 Pomorskiej Drużyny Harcerzy im. Księcia 

Józefa Poniatowskiego w Nowym Mieście Lubawskim ........ ....... 15 

Rozdział 2 

Drużyna spod znaku Jana III ..... .... .. .. .. .......... ...... ....... .. ... .... .... ...... 2 7 

Rozdział 3 

Indiańsko-rycerska gromada zuchowa ... ... .... .... .. .. .. ..... .. ... .... ........ 33 

Rozdział 4 

W 524 rocznicę grunwaldzkiego zwycięstwa ......... .... ....... ...... .. .. .. 36 

Rozdział 5 

Wodne szlaki nowomiejskich "Zawiszaków" .. ....... ....... ..... .... .... .. 41 

Rozdział 6 

Wiejskie drużyny na start! .. .................. ......... ... ............................. 44 

Rozdział 7 

Szkoleniowe przygody Kręgu Starszoharcerskiego w Pelplinie ... 50 

Część II. ŚCIEŻKI KONSPIRACJI .... .. .... ... ... ... ...... .... .... ....... ... ...... ... ....... 61 

Rozdział 1 

Grunwaldzkie wici .......... ............... .. .... ... ............... .. ..... .. .......... ..... 63 

Rozdział 2 

W mrokach hitlerowskiego terroru .. .... .... ....... .... ........ .. ........ ......... 69 

Rozdział 3 

Nowomiejska łapanka ....... ................ .................. .... ......... .............. 76 

Rozdział 4 

O czym musieliśmy milczeć przez lata całe .................................. 93 

Część III. BEZDROŻA PRAWDY .......... .... .... .. ...................................... 121 

Rozdział 1 

Zgrzyt po szkle .... .. ................ .... ...... .... .... ...................... .... .......... 123 

Rozdział 2 

Zasięg i struktura organizacyjna obwodu AK Nowe Miasto 

Lubawskie ............ .... ........ ..... ...... ....... .... ...... ...... ... .. ... ..... .... ... ...... 133 

Rozdział 3 

Z dziejów Polskiego Państwa Podziemnego w powiecie 

nowomiejskim ... .................. .......... ... ... ....... ..... .. ......... ..... ........ .. ... 140 

NOTKI BIOGRAFICZNE - WSPOMINKI ............................................... 151 

POSŁOWIE .......... ....... ........................ .... .. .. .. ......................................... 168 

On an obliterated trace .. . (Summary) ...... .............. .. .......... .... .......... .. ....... .... .. ... 169 

Auf einer verwischten Spur... (Zusammenfassung) ......................................... 171 

INDEKS OSÓB .............................................................. ............ .. .. .. ....... 173 

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH .... .. ............ ...... .......................... . 179