RELACJE CZŁONKÓW KONSPIRACJI POMORSKIEJ W LATACH 1939-1945
Elżbieta Kwiatkowska-Dybaś (red.)

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 18,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WSTĘP ..... ...... ... .. ..... .. .......... ....... ... .. .. .... ........... ..... ... .. ...... .... ..... .... ... 7 

WYKAZ SKRÓTÓW ... ..... .. .... ..... ..... .. .. ... ............................................... ........ ... 11 

INSPEKTORAT BRODNICA 

Relacja Kazimierza Antoszewskiego .................. ..... .... ..... ....... ..... ...... ... ..... ... .. ... 15 

Relacja Barbary i Hanny Dulskich ......... .... .... .... .... .... ........ ... .. .... .... ........ .. .... .. ... 19 

Relacja Marii Stemplewskiej ....... ..... ........ ......... .......... ................... ...... .... ....... ... 26 

Relacja Antoniny Zabornej ............. ..... ........ .............. ....... .............................. .... 28 

Relacja Jana Edmunda Zakrzewskiego ....... .................................. .... ..... ............. 31 

Relacja Janusza Zakrzewskiego ....................................... ........ ........ ..... .. .... ..... ... 37 

Relacja o Władysławie Zieleniewskiej spisana przez K. Antoszewskiego ........ 44 

INSPEKTORAT BYDGOSZCZ 

Relacja Macieja Krzyżanowskiego ... ... ........... .... .. ....... ..... ....... ........ ................ 47 

INSPEKTORAT CHOJNICE 

Relacja Franciszki Szablewskiej .............. ............. ................................ ...... ....... .. 61 

INSOEKTORAT GDAŃSK 

Relacja Antoniego Bellinga ................. ............................. .................................. 65 

Relacja Gertrudy Makurat z d. Bistram .. ..... .. ............ ... ....... ... .... .. ........... ..... ... ... 72 

INSPEKTORAT GDYNIA 

Relacja Czesławy Henset ......................................................... .. ......... .... ... .. ....... 79 

Relacja Włodzimierza Jacewicza ..... .. ... .. .. .. .. .... .. .............. ................................. 86 

Relacja Alfonsa Jereczki ..................................... ... ........ .. ...... ..... .... .................... 98 

Relacja Jana Leona Piepki ...... .. ..... .......... ... ... ... ...... ...... .................................... 112 

Relacja Haliny Strzeleckiej ........................... .... ..... .... .. ..................................... 117 

Relacja Marii Szymichowskiej ......... ... .. ..... .... ........... ............................. .... ...... 121 

Relacja Agnieszki Tempskiej-Pryczkowskiej ..... .... ...... ............ .. ...... ................ 127 

INSPEKTORAT GRUDZIĄDZ 

Relacja Adeli Dejewskiej ...... ....... ............. ........................... ........ .. .................. 133 

Relacja Stanisławy Krasowskiej ............ ............................ ....... ... ..................... 136 

Relacja Floriana Kuczyńskiego ..... ......................... .... .... ...... ...................... .. .... 140 

INSPEKTORAT TCZEW 

Relacja Alojzego Jędrzejewskiego ... ........... ........................... ... .... .. ................... 143 

INSPEKTORAT TORUŃ 

Relacja Kazimierza Cieszyńskiego spisana przez K. Ciechanowskiego .......... 153 

Relacja Gertrudy Jadwigi lwańskiej .. ...................... ....... ... .............................. 158 

Relacja Ireny Jagielskiej ..... .. ......... .......................... .... ....... ... ... ... .... ................. 161 

Relacja o Annie Kasickiej spisana przez Aleksandrę Kasicką .. .............. ... .... .. 171 

Relacja Rudolfa Kupera .............................................. ..... .......... ....................... 174 

Relacja Mirosława Orłowiejskiego ..... ...... ....................... ...................... .......... 179 

Relacja Ignacego Pawlaczyka ....................... ............ ............. ... ... ..... .... .. ..... ..... 184 

Relacja Janiny Sadowskiej-Kurkowej ................................. .... ...... .. ....... ........ .. 192 

Relacja Barbary Skrobackiej .. ..... ................. .... ... ..... ...... ...... ..... ....................... 195 

Relacja Franciszka Zomkowskiego ......................... .. ................ ............... ...... .. 197 

INSPEKTORAT WŁOCŁAWEK 

Relacja Ryszarda Wacława Cieślińskiego ........................................................ 205 

Relacja Jerzego Zbigniewa Jabłońskiego ... ........ ............................... ........... .... 213 

Relacja Seweryny Kemnitz ..... .. ...... .... .. ............. .......... .......... ....... ...... ............ .. 222 

Relacja Anny Krzemińskiej .............................................................................. 224 

Relacja Anastazji Lulińskiej ....... ........ ................... .... ........ .... ... ........... .... ... .. .... 226 

Relacja Gustawa Olszewskiego ........................................ ..... ..... ... ................... 231 

Relacja Feliksy Orszt .... ..... ....... .... ... ............................................. .... ...... ... .. ..... 255 

Relacja Stanisława Postolskiego ... .... ...... .. ..... ... ................... : ............................ 259 

Relacja Jerzego Skowrońskiego .............. .... .......... ... ... ....... ..... .... ... .... .. ............ 263 

Relacja Klemensa Sobocińskiego .. ... ... ...... ...... ... .. ... ..... .. .. ... ...................... ..... .. 265 

Relacja Lucyny Stoczkowskiej ......................................................................... 271 

Relacja Haliny Szczepańskiej ....................................................................... .. .. 277 

Relacja Henryka Szczepańskiego ....... ..... .. ............... ... .... .... ...... ........... .... ...... .. 287 

Relacja Wacława Tomaszewskiego .................................................................. 291 

Relacja o małżonkach Stanisławie i Wandzie Turno spisana przez Marię 

Jędrzejczak .......................................................... ............................... .... 299 

Relacja Antoniego Wichrawskiego ............................................................. ... .. 302 

Relacja Aleksandry Barbary Wysockiej .. ... .............. ..... ... ................................ 304 

Relacja Bolesławy Zalewskiej ..... .................. ............................. ........ ... ... .... .... 307 

Relacja Tadeusza Zalewskiego .. ....... ...... .......... ................ ......... ... .. ..... .... ... ...... 313 

BIBLIOGRAFIA SELEKTYWNA .. ........ ................................................... ..... 323 

Reports of Members of Pomerelian Cospiracies from the Years 1939-1945 ........ 325 

Berichte der Mitglieder der pommerellischen Konspiration aus den Jahren 

1939-1945 ................................. ....... ........... ................. ... ....... ........ ...... .. 327 

INDEKS OSÓB ...... .. ................. ..... ......... ....... .... .......................... .... .... ............ 329 

INDEKS GEOGRAFICZNY .. ..... .... .. ....................... .......... .... ... ................. ...... 355