POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE NA POMORZU 1939-1945
Grzegorz Górski (red.)

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

Przedmowa (Grzegorz Górski) . ..... . .. . ............................... . . .. 7 

Wstęp - Co to było Polskie Państwo Podziemne (Stanisław Salmonowicz. . . . . . . 9 

Rozdział I 

W Rzeszy - czym była niemiecka okupacja na Pomorzu (Jan Sziling ). . . . . . . . . . 21 

Rozdział II 

Początki konspiracji - jak powstawało Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu 

(Andrzej Gąsiorowski) . ...... ... .... . ...... ... .... ... .. ... .............. 37 

Rozdział III 

Rozwój organizacyjny ZWZ-AK na Pomorzu (Bogdan Chrzanowski) . . . . . . . . . . . 57 

Rozdział IV 

Podziemie cywilne, czyli Delegatura Rządu RP na Pomorzu (Grzegorz Górski) ... 77 

Rozdział V 

Działalność podziemia wojskowego (Andrzej Gąsiorowski) .. . . . .. .... ..... . . .. 89 

Rozdział VI 

Społeczeństwo Pomorza wobec polityki okupanta (Grzegorz Górski) ........ .. . 113 

Rozdział VII 

Bohaterowie, czyli kto tworzył Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu 

(Grzegorz Górski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 

Rozdział VIII 

Gloria Victis - tragiczny epilog (Bogdan Chrzanowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 

Bibliografia selektywna ... .. ................. ... . . . ... .... .... . . . .... . .. 137 

Fotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 

The Polish Underground Stated in Pomerelia 1939-1945 (Summary- English 

lranslation Jerzy Serczyk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 

Der Polnische Untergrundstaat in Pommerellen 1939- 1945 (Zusammenfassung 

- Deutsche Obersetzung Jerzy Serczyk). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 

Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 

Indeks nazw geograficznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 

Mapa poza tekstem