KUJAWSKI ZWIĄZEK POLITYCZNO-LITERACKI I KUJAWSKIE STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-LITERACKO NA KUJAWACH WSCHODNICH W LATACH OKUPACJI NIEMIECKIEJ
Bogdan Ziółkowski

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

Wstęp ..... ........ ... ..... ..... .. ....... .. ........... ..... ........ ... ....... .. ...... ..... .... . .. ...... .. 7 

Wykaz ważniejszych skrótów .... .. .............. .... ...... ....... .... .. .. ... ... ... .. ...... ........ 13 

Rozdział I 

Okupacja hitlerowska na Kujawach wschodnich ... .... ... .... .... ....... ... ... .. ... .. .... 15 

1.1. Przygotowania do wojny i jej przebieg ........ .... ........ ...... .......... ....... .... ... .. .. .. 15 

1.2. Okupacyjnewładzeniemieckie .. ....... ... ..... ......................... .. ........ ......... ...... 20 

1.3. Eksterminacja ludności polskiej ...... ..... .... ............ .... .... ............ ....... .. ..... ..... 35 

1.4. Eksterminacja ludności żydowskiej ......... .... .... .... ............... ... ..... ..... ............ 49 

1.5. Wysiedlenia ludności polskiej .. .... .... ..... ... ....... ... ........ ...... ....... ........ ... ... ...... 59 

Rozdział II 

Społeczeństwo wobec polityki okupanta- kształtowanie się konspiracji 

na Kujawach wschodnich ................ ........... ... .. ..... ... ...... ....... .. ...... ... ........ ..... .... 67 

2.1. Spontaniczny opór ludności- walka cywilna .. .. .......... .... .. .. .. ........... ........... 67 

2.2. Geneza i ukształtowanie się ugrupowań konspiracyjnych  (w latach 1939-1942) .. ......... 92 

2.2.1. "Grunwald" ... .. ..... ...... .. .. ...... ......... ... ........ ..... ....... .. .... ... ... .............. 94 

2.2.2. Komenda Obrońców Polski ...... .. ........................................................ ...... 96 

2.2.3. Szare Szeregi ........................................ ................................................... 100 

2.2.4. Bojowa Organizacja Ludowa ............ .. ................... ....... ......... ................. 103 

2.2.5. "Miecz i Pług" ............ .. .... ... ........... .. ..... .... ........... .. ... .. ... .......... .. ..... . 106 

2.2.6. Inspektorat ZWZ-AK Włocławek ........ .. .... ..... .. ........ ... .. ........ .. ... .. ..... .... 111 

Rozdział III 

Powstanie oraz działalność Kujawskiego Związku Polityczno-Literackiego 

i Kujawskiego Stowarzyszenia Społeczno-Literackiego ...... .. .. ... ........... .. .. .. 127 

3.1. Geneza ... .. .... .............................. ....... .............. .. ..... .. .. .. ... .. .. ... ...... .. .. ... ....... 127 

3 .2. Powstanie i działalność programowa KZPL ............. ... .............. .. .......... .... 131 

3.3. Rozłam- powstanie KSSL i jego działalność .. ................... .... .... ...... .. ...... 150 

3.4. KZPL po rozłamie ...................................... .... ...... ..... ..... ... ... .... ..... .. ..... .. .... 154 

3.5. Zasięg oddziaływania ugrupowań . Kim byli bohaterowie .... ..... ... ... .. .. ... ... 158 

Rozdział IV 

Dekonspiracja i losy konspiratorów ................ .... .................... ... ........ ........... 171 

4.1. Rozbicie organizacji przez gestapo ............................................................ 173 

4.2 .. Śledztwo we Włocławku .. .. ............................ .. ....... ........... ........ ........ ........ 180 

4.3. W obozie na Błoniach w Inowrocławiu ............ .... ..................................... 197 

4.4. W oczekiwaniu na rozprawę- Zwickau i Lipsk ........................................ 205 

4.5. Akt oskarżenia i proces konspiratorów ...................................................... 211 

4.6. Skazani w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i więzieniach ........ ... 217 

Zakończenie ...................................................................................................... 223 

Aneksy ................................... .... .............................. ......................................... 225 

Ilustracje ............................................................................................................ 251 

Bibliografia ....................................................................................................... 259 

Summary ......... ............................................................................... .. ... .. ............ 275 

Zusammenfassung ......... ........ ...... ..... ..... .. .. ........ ....... .......... ..... .... ......... ............ 276 

Indeks osobowy ................................................................................................ 277 

Indeks nazw geograficznych ............................................................................. 299