WŁADZE I SPOŁECZEŃSTWO NIEMIECKIE NA POMORZU WSCHODNIM I KUJAWACH W LATACH OKUPACJI NIEMIECKIEJ (1939-1945)
Katarzyna Minczykowska, Jan Sziling (red.)

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW ....... .. ...... ........ .. ........ .. ....... ..... ..... ....... 7 

WSTĘP .......... ...... ....... ....... ............ ......... ...... ..... ....... .. ......... ..... ... 9 

FOTOGRAFIE Z SESJI 

REFERATY 

Włodzimierz Jastrzębski- Niemcy na Pomorzu Wschodnim i Kujawach 

w latach 1939-1945. Stan badań i postulaty badawcze ................................ l3 

Józef Borzyszkowski- Polacy-Kaszubi i Żydzi a społeczeństwo niemieckie  

w latach II wojny światowej .......... .................... .......................... ................. 25 

Sylwia Grochowina- Nauczyciele niemieccy na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945 ........ 37 

Danuta Wróbel- Osadnictwo Niemców ze Wschodu na terenie Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie ......... 53 

Bogdan Chrzanowski- Niemiecki aparat administracyjno-policyjny na Pomorzu w świetle zachowanych dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego i wydawnictw podziemnych z lat 1940-1944 ........................ 77 

Bogdan Ziółkowski- Władze i społeczeństwo niemieckie na Kujawach Wschodnich podczas okupacji niemieckiej .................................................. 91 

Marek Orski- Ludność niemiecka z Pomorza Gdańskiego wobec faktu funkcjonowania obozu koncentracyjnego Stutthof w latach 1939-1945 ................................... 117 

Danuta Drywa- Społeczeństwo niemieckie wobec więźniów żydowskich obozu Stutthof i jego podobozów ... ............................................................ 135 

Agnieszka ChyrekNiemcy, obywatele byłego Wolnego Miasta Gdańska w załodze obozu Stutthof (1939-1945) ...................... ................ .. .............. 153 

Andrzej Gąsiorowski- Ludność niemiecka na Pomorzu w świetle polskich wydawnictw konspiracyjnych z lat 1939-1945. Wybrane zagadnienia ..... 189 

Sławomir Pułkownik- Materiały źródłowe dotyczące okupacji niemieckiej 

(1939-1945) w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu .................... 205 

Tomasz Dziki- Akta niemieckich władz okupacyjnych z lat 1939-1945 

w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku .... 211 

DYSKUSJA ........................................................ ..... ......................................... 223 

SUMMARY ... .... .... .. .... ...... ...... ...... .............. ........ ....... ... ........... ............... .... ..... 231 

ZUSAMMENFASSUNG ...... ...... ............................................. ... ..................... 233 

INDEKS OSOBOWY ................. ....... ........................................ ....................... 235 

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH .. .................................................... ... 249