SPOŁECZEŃSTWO POMORSKIE W LATACH OKUPACJI NIEMIECKIEJ 1939 - 1945
Katarzyna Minczykowska, Jan Sziling (red.)

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

Wykaz skrótów ... ....... ..... ........... ... .............. ................. ..................... .. .... ...... ........ 7 

Wstęp ..................... .... .... ...... ... ....... ..... ..... ... .... ............................ .......................... 9 

Fotografie z sesji ........................................ ...... .. .. ............................................... 11 

Referaty 

Józef Borzyszkowski - O niektórych mitach i realiach życia codziennego 

Pomorza pod okupacją hitlerowską .................. ...... ...................................... 15 

Bogdan Chrzanowski- Kształtowanie się nastrojów ludności polskiej 

i niemieckiej na Pomorzu w świetle źródeł konspiracyjnych 1939-1944 .... 25 

Andrzej Gąsiorowski- Życie codzienne na Pomorzu w latach 1939-1944 

w świetle prasy i źródeł konspiracyjnych ...... ............................................... 47 

Sylwia Grochowina- Niemieckie szkolnictwo powszechne na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945 ........................................ ...... .. 83 

Marcin Owsiński - Życie codzienne ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim w świetle akt personalnych więźniów Konzentrationslager Stutthof.. ....... 103 

Jan Sziling -Problem używania języka polskiego w Okręgu Rzeszy 

Gdańsk-Prusy Zachodnie w latach 1939-1945 .................... .. .... ............... 129 

Bogdan Ziółkowski- Społeczeństwo Kujaw Wschodnich wobec polityki 

okupanta w latach 1939-1945 .... .. .......... ...... .... ................ .......................... 141 

Dyskusja ..... .......... ...... ... .. ... .. ... ...... ................ ....... ...... .......... ....... .. 169 

The Pomerelian Society during the German Occupation 1939-1945 

(summary) ................... .. ....... ... ....... ............................ ... .. .... ... ... .. .......... ..... 179 

Die Gesellschaft Pommerellens in der Zeit der deutschen Okkupation 

1939-1945 (Zusammenfassung) .......................................................... .. .... 181 

Indeks osobowy .. ...... .............. .... ........ ... ................ ... .. ... ...... ............... .. ...183 

Indeks nazw geograficznych .. ................... .. ..... ........................... .. .............. ...... 191