POWOJENNE LOSY KONSPIRACJI POMORSKIEJ
Elżbieta Zawacka, Ryszard Kozłowski (red.)

Wydawca: Fundacja

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

Spis treści 

Wstęp- (Ryszard Kozłowski) . .. . . ................ . .................. . .................... . ... ... 7 

Otwarcie Sesji - (Elżbieta Zawacka. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 13 

Referaty 

Ryszard Kozłowski - Sytuacja polityczna na Pomorzu po zakończeniu 

okupacji hitlerowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 17 

Zdzisław Biegański - Organizacje konspiracyjne w województwie pomorskim 

(1945-1947) .... ... ............... ... .. ....................... ............ .... ... ....... .... 35 

Mirosław Golon - Represje NKWD wobec uczestników konspiracji pomorskiej ............... 59 

Krzysztof Sidorkiewicz - Represje władz polskich wobec uczestników konspiracji na Pomorzu . . . .81 

Włodzimierz Jastrzębski -Baza źródłowa do historii powojennej konspiracji 

na Pomorzu Gdańskim - stan badań, udostępnienia, wykorzystania i postulaty badawcze ............103 

Komunikaty i głosy w dyskusji 

Bogdan Chrzanowski - Konspiracja powojenna na Pomorzu - problemy 

badawcze .. ........... ... .................................................. ...... .............. 113 

Andrzej Gąsiorowski- Polska Armia Podziemna (1945-1947) .......... ......... 127 

Andrzej Różycki - Konspiracja Ruchu Oporu Armii Krajowej i działania zbrojne Pomorskiej Brygady ROAK "Znicz" na terenie ziemi lubawskiej i michałowskiej w latach 1945-1947 ..............147 

Zygmunt Woźniczka -Zgrupowanie "Łupaszki" na Pomorzu w latach 1945-1947 ... .... ...153 

Andrzej Lubiński - Armia Czerwona i NKWD w powiecie sztumskim a sytuacja ludności polskiej w 1945 r ..... .............. ..... .... .... .......... ...... ...... 163 

Krzysztof Steyer Dywizja Pomorskiej Armii Krajowej (prawda czy  fikcja?) .. ..... .... .... ........ .... 167 

Maciej Tadeusz Krzyżanowski- Wspomnienia z działalności w Delegaturze 

Sił Zbrojnych Okręg Morski w 1945 r ... ............... ....... .. ... ............... 171 

Helena Nowicka- Jagielska - Okręgowa Delegatura Rządu na Pomorzu 

kryptonim "Zatoka" i jej powojenne losy ... .. ... : ... ..... ... .... ... .. .. ....... ........ 179 

Józef WeltrowskiLosy powojenne drukami i gazety "Głos Serca Polskiego" 

w Borach Tucholskich w rodzinnym gospodarstwie Józefa Weltrowskiego we wsi Jastrzębie ... ..................................... ..... ... ... .. ..... 185 

Waldemar Brenda - "Dzwon" w powiecie piskim .. .......... .... .. .... .. · ... ..... ...... 189 

Barbara Otwinowska - Centralne więzienie dla kobiet w latach 1945-1956. 

Fordon- Inowrocław ...... ... ........ ... ...... ... ... .. ... ..... ..... .. ... .. ................... ... 193 

Źródła i materiały 

Mirosław Golon -Aneksy do artykułu pt. "Represje NKWD wobec 

uczestników konspiracji pomorskiej .. ... .... ..... ... .. ... .... ..... .. ... ... ..... .. ..... 195 

Anna Perlińska - Materiały do dziejów konspiracyjnych organizacji po 

zakończeniu okupacji niemieckiej w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego 

w Bydgoszczy oraz zasobie Okręgowej Komisji Badania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu .............. ... .. ... ... ... .. ................ 217 

Andrzej Lubiński - "Łupaszka" na Powiślu ............................ .................. 235 

Katarzyna Paturalska - Losy przywódców pomorskiej Armii Krajowej 

po 1945 r. .. .. .... ...... .. ............................... .... ............. ... ... ..... ........... ..... 237 

Streszczenia obcojęzyczne 

The Fates of the Underground Movement in Pomerelia after the Second 

World War ( contents of the volume) ... ... .... ... ... .. ... ... .............. .... ... ... .... . 247 

Die Nachkriegsschicksale der Undergrundbewegung-in Pommerellen 

(Inhalt des Bandes) ... .... .. ........... ......... ... .. .... .... ... .. .... .. ... .. ........ ........... .. 249 

Indeksy 

Indeks osób ....... ............ ... ..... ... ... ............ .... ................... .... .... ... .. ....... .... ... 251 

Indeks miejscowości ............................... .... ............. .... ..... ........... .. .. ... .... ... 271