POMORSKIE ORGANIZACJE KONSPIRACYJNE POZA AK 1939-1945
Stanisław Salmonowicz, Jan Sziling (red.)

Wydawca: Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej"

Cena: 18,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

Wykaz skrótów .. .......... . . . . 7 

Wstęp (Stanisła w Salmonowicz, Jan Sziling).... 11 

Referaty 

Mieczysław Starczewski - Inspirująca rola dywersji pozafrontowej w ruchu 

oporu na Pomorzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Konrad Ciechanowski - Ogólna charakterystyka i źródła ruchu oporu na 

Pomorzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Leon Lubecki - Refleksje o tragicznych dziejach Tajnej Organizacji Wojskowej 

"Gryf Pomorski" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

Krzysztof Steyer - Zarys działalności Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf 

Pomorski" 1939-1945 .... . . .. ....... , . . . . . . . . . . 83 

Bogdan Chrzanowski - Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na 

Pomorzu w latach okupacji hitlerowskiej . . . . . . . . . . . . . . . 97 

Krystyna Ciechanowska - Wkład kobiet w szeregach TOW "Gryf Pomorski" 

w walkę z okupantem niemieckim na Pomorzu w latach 

1939-1945 ...... . . . .. . .. . . ....... · . . 113 

Andrzej Gąsiorowski - Polska Armia Powstania . . 125 

Komunikaty 

Krystyna Podlaszewska- Batalion Śmierci za Wolność w Toruniu w świetle 

nowych relacji . ... .. . .. .. .. .. ............... 145 

Anna Perfińska - Organizacja konspiracyjna "Katollech" ("Katoliccy Lechici") 

w świetle akt niemieckich . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 

TadeusJaszowski - Kujawski Związek Polityczno-Literacki we Włocławku 

... . .... . ........... . . . .......... .. 163 

Włodzimierz Jastrzębski - Z działalności Polskiej Organizacji Zbrojnej 

w Okręgu Rzeszy Gdańsk - Prusy Zachodnie (1940-1943)..... 181 

TadeusJaszowski"Miecz i Pług" -fragment bydgoski .......187 

Krzysztof Komorowski - Polska Armia Podziemna "Odra" . . . . 199 

Marian Woźniak- Wojskowa Organizacja Ziem Zachodnich. Geneza- struktury 

- koncepcje - działalność (1940 r.) . . . . . . . . . . . 205 

Tadeusz Brukwieki - Kościół katolicki w Bydgoszczy w latach  1939-1945 . . . . . . . . . . . . . . . . 215 

Bolesław Bark - Martyrologia i ruch oporu na Lesókach 1939-1945 227 

Henryk S. Kamiński - Nauczyciele pomorscy w konspiracji pozaakowskiej 

w czasie okupacji hitlerowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 237 

Bolesław Bark - Udział nauczycieli powiatu morskiego w ruchu oporu 

w latach 1939-1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 

Wiesława Kwiatkowska, Hanna Marcinkawska - Materiały do dziejów 

konspiracyjnych organizacji pozaakowskich na Pomorzu w zbiorach 

Fundacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 

Głosy w dyskusji i relacje 

Jerzy Adamek . . . 259 

Andrzej Bogucki ...... 261 

Tadeusz Brukwieki.......264 

Bogdan Chrzanowski......266 

Franciszek Dziarnowski......269 

Narcyz Kozłowski ......273 

Zdzisław Kurowski......276 

Józef Milewski ...280 

Tadeusz Pudełko ......288 

Janina Walentynowicz-Schaddach......292 

Streszczenia obcojęzyczne 

Pomerelian Underground Organizations (beyond Home Army) 1939-1945 ..... .295 

Die pommerellischen Untergrundorganisationen (auBerhalb der Heimatarmee) 

1939-1945 ........... . .................... 297 

Indeksy 

Indeks osób . . . . .299 

Indeks miejscowości.......319