WSPOMNIENIA ŻOŁNIERZA POMORSKIEGO OKRĘGU ARMII KRAJOWEJ (lata wojny i okupacji)
Maciej Tadeusz Krzyżanowski

ISBN: 83-88693-35-2

Wydawca: Fundacja

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WSTĘP ........ .... ...... ................... ... ...... ..... ... ...... .............. ....... ............. ........ 7 

WYKAZ SKRÓTÓW ...... .... .... ... .... .... .. ..... ...... .... ...... ... ...... ... ........ .......... 11 

Pomorze w latach 1939-1945 .. ... ... ........ .. ..... ......... ................................. 13 

Pierwsze kontakty z Pomorzem i początek wojny .......... ........ ..... .. 13 

Początek okupacji niemieckiej w Bydgoszczy ............................... 18 

Kontakty konspiracyjne i początek w szeregach Armii Krajowej .... .. 25 

Służba łączności Inspektoratu i Podokręgu Północnego Okręgu 

Pomorskiego Armii Krajowej ... ... ..... ... ... ......... ......... .................... ........... 33 

Łączność w Inspektoracie Bydgoszcz ......... ... ....... .. ... ... ........... .. .... 33 

Łączność Podokręgu Północno-Zachodniego ...................... ......... .41 

FOTOGRAFIE .. ...... ... ...... ...... .... .... ... .... ...... ......... .. ........ ...... ... ...... .......... 59 

BIBLIOGRAFIA ..... ... ....... .... .. .... .. ..... ... .. ..... ................ .. .......... ............... 69 

REMEMBRANCES OF MACIEJ KRZYŻANOWSKI .. ......... ......... ...... 71 

ERINNERUNGEN VON MACIEJ KRZYŻANOWSKI ........................ 72 

INDEKS OSÓB .... .... ......... ..... ..... ... ..... ... ...... ......... .. ..... ....... ............. ....... 73 

INDEKS GEOGRAFICZNY ... ...... ..... ... ....... ...................................... ..... 77