WYDZIAŁ MARYNARKI WOJENNEJ
Bogdan Chrzanowski, Andrzej Gąsiorowski

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

Wstęp ....... ... .. ................. ... ..... .. .... ..... .... ....... .................. .... ... ........ ..... ...... .. 7 

Rozdział I 

Powstanie i rozwój Polskiej Marynarki wojennej w latach 1918-1939  (1947) .................17 

Rozdział II 

Koncepcje morskie Rządu RP w latach 1940-1945 ................................ 27 

Rozdział III 

Powstanie i struktura konspiracyjnych zawiązków Marynarki 

Wojennej ... ..... ......... .......... ......... .................... ................ ............... .... .. ..... 43 

Rozdział IV 

Organizacja zawiązków Wybrzeża Morskiego ("Polana") ...................... 89 

Rozdział V 

Organizacja tajnego nauczania (na odcinku morskim) .......................... 109 

Rozdział VI 

Wywiad morski Związku Walki Zbrojnej- Armii Krajowej ................ 119 

Rozdział VII 

Plany powstańcze i ich realizacja ............................ ... ...................... .. .... 183 

Rozdział VIII 

Współpraca "Alfy" z Szefostwem Biur Wojskowych Komendy 

Głównej Armii Krajowej i Departamentem Przemysłu i Handlu 

Delegatury Rządu RP na Kraj w zakresie odbudowy administracyjnej 

i gospodarki morskiej ................. ... .... .. ......... .... .. ........................... .... ...... 199 

Zakończenie ....... ..... ........ ... ...... .... ....... ....... ...... ........... .......... ................. 231 

Noty biograficzne ... ............... ..... ... .. ..... ....... ... ........................................ 235 

Aneksy .............. ......... ...... ........ ............ ... ... ........... ................................. 267 

Bibliografia selektywna ... ................ ... .......... ....... ............ .... ............. ..... 317 

Summary ..... .......... .................. ... ..................... ................ ............. .......... 3 31 

Zusammenfassung ......................................................... .. ....................... 3 3 5 

Indeks osobowy ............................................................ ... ....................... 339 

Indeks nazw geograficznych .......................... ........................................ 355