WSPOMNIENIA PARTYZANTA ARMII KRAJOWEJ Z BORÓW TUCHOLSKICH (wojna-konspiracja-
Jan Władysław Sznajder

Wydawca: Fundacja

Cena: 0,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WSTĘP ...... .... .......... ... .... .. .. ... .. .... .......... ........... ......................................... 7 

WYKAZ SKRÓTÓW .... ...... .. .... ... .......... ... ........ ....... ....... ... ......... ... ......... 17 

Rozdział I 

BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Wspomnienia podchorążego z kampanii 

wrześniowej . Armia "Pomorze" - OZ-15 DP-62 pp ......... ........ .. ... ... ..... 19 

 1. Dzieciństwoi młodość .. .... ..... .... ... ....... ... .......... ...... ..... .... .... ...... .. ..... ... 19 
 2. Wojsko ......................... ........................... ........ ... .... ....... .. ...... .............. 21 
 3. 3.Wojna ...... .......... ..... ...... ..... ... ........... .......... ........................................ ... 24 
 4. Niewola.......... .... .. ............. ................... .. .... ... ... .......... ..... ..... ..... .. ..... .... 54 

Fotografie .. .... ...... ...... ........ ... .................... .......... ... .... ... ... ...... ........ ........ ... 64 

Rozdział II 

WIERNY PRZYSIĘDZE. Działalność konspiracyjna gminy i miasta 

Janowiec Wielkopolski- powiatu żnińskiego , Polskiego Państwa 

Podziemnego w latach 1939-1.945 ..... .... ..... ...... .......... ................................ 75 

l . Wstęp ........ ........ ............... ....... ...... ......... ................... ...... ........ ....... .. .... 75 

 1. Narodziny ..................... ...... ......... ...... .. .. ....... ... .......... ....................... .. 76 
 2. 3.Pałuki-3G.. ........ ........................ ...... .... .. ... .... .. .... ... .. ... .......... ....... .... .. .. 81 
 3. ZarysdziałalnościZWZ-AK w Janowcu Wielkopolskim ... .. ...... ....... 85 

Załączniki 

 1. Przypisy autorskie - aneksy ......... .. ....... .... .... .. .... .... ..... .... ....... ... ..... 97 
 2. Materiały dotycząceokresu wojny i okupacji na terenie 

Wielkopolski .. ......... ............. ......................................... ........... ....... 113 

Rozdział III 

PARTYZANTKA - "CISY-100-BORY" ... ................. ........... ....... ...... 141 

 1. "Jedliny".. .... ...... ................. ..... ...... .... ............ ..... ....... .. .......... ..... ..... .. 141 
 2. Epilog......... ... ...... ..... .... ..... ... ....... ........... ................................ ...... .. .... 208 

Załączniki 

 1. Przypisyautorskie- aneksy ............ ...... ........... .... ....... .... ... .... ....... 215 
 2. Wykaz osobowyoddziałupartyzanckiego AK "Jedliny 102" .. .. .. 230 

Fotografie .. .. ....... ............... ........... ...................................... .............. ...... 233 

Rozdział IV 

WSPOMNIENIA Z DEPORTACJI DO ZSRR ODDZIAŁU 

PARTYZANCKIEGO AK "JEDLINY 102" .................. ........ .... ..... ...... 249 

 1. Przejście frontu............................................... .... ...... ...... ..... .. ............ 249 
 2. 2.W rękach NKWD ............................... .... .... ..... .... ..... ... ... .. .. .. ............. 250 
 3. Transport na Syberię .............................................................. .... ........ 252 
 4. Łagier"Róża" ......... ... ................. ....... ..... ..... .......... .......... .... .. ... ......... 254 
 5. 5.Obózjeńców w Kysztymiu ...... .. .. .. .... ...... ...... .... .. .. .. .. ........................ 260 
 6. 6.Powrót do kraju .............................. ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... .................. 267 
 7. Posłowie ................................................................ ........ ........ ....... ...... 269 

Załączniki 

Wykaz osobowy oddziału partyzanckiego Armii Krajowej "Jedliny l 02" internowanego i deportowanego do ZSRR w latach 1945- 1946 ................................. 280 

BIBLIOGRAFIA SELEKTYWNA ........ .. ............... .. .. .... ...................... 283 

SUMMARY ...... ... .. ..... .... ... ....... ...... .. ....... ......... ....... ........... ......... .......... 285 

ZUSAMMENF ASSUNG .. .. ... .... ....... .. ... ......... ... .... ...... .... .... .... ....... .... .. 287 

INDEKS OSÓB .... ............ ..... ......... ..... ....... ... .. .. ... .. .... ........................... 289 

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH .. ...... .... .... .. ...... ..... ........ .. ...... 309