Z DZIEJÓW WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI ZAGRANICZNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ ZWZ-AK
red. K. Minczykowska i J. Sziling

Wydawca: Fundacja

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

Wstęp (Katarzyna Minczykowska, Jan Sziling) ........... ... ...... .. .... 7 

Zaproszenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Otwarcie sesji (Dorota Zawacka-Wakarecy.............................. 9 

Fotografie 

Elżbieta ZawackaOdnaleziony Raport "Zo", emisariuszki Armii Krajowej.. . . 11 

Tadeusz Dubicki- Łączność kurierska między Bukaresztem a Lwowem 

w latach 1939-1940 ........... . .. . ..... . ... . ... . . . .............. 25 

Juliusz Walewski- Placówka "Janka" w Paryżu i jej kurierzy . . ...... . ....... 49 

JanusŁopuszański, HannMatuszewicz Baza "Anna" w Sztokholmie 

w latach 1940- 1945 ... . .. . ........... . .. . .. .. ... . . . . .. . . . . .. . . .. 57 

Bogdan Chrzanowski- Organizacja i funkcjonowanie systemu łączności 

pocztowo-kurierskiej oraz wywiadowczej na odcinku: Wybrzeże Gdańskie- Szwecja . . . . . . . . 81 

Bolesław Artzt- Dyskusja .. .. .... . .... ... .. .. . .. ... . .... .  . . . . . . . . . . 107 

Aneksy: 

Relacje mjr. Jana Jackowskiego, ps. "Jacek": 

  1. l."Orzeł Biały w Alpach", dotycząca działalności J. Jackowskiego w Organizacji 

Orzeł Biały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 

  1. "Załoga",dotycząca służby J. Jackowskiego w V Wydziale KG AK......... 124 
  2. 3.BiogramJana Jackowskiego, ps. "Jacek" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 

Summary... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 

Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7 

Indeks osób. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 

Indeks nazw geograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162