MATERIAŁY DO DZIEJÓW POMORSKIEGO OKRĘGU ZWZ-AK
red. K. Minczykowska i J. Sziling

Wydawca: Fundacja

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

Wstęp ................... ......... ............ ...... ....... ...... .... ... ..... ............ ........... ....... 7 

Wykaz skrótów .... ... .... .......... .......... ........ ... ................................................................ 11 

Dokumenty 

Opracowanie Józefa Chylińskiego dotyczące dziejów ZWZ-AK Okręg Pomorze ......... 13 

Opracowanie Aleksandra Schulza dotyczące dziejów ZWZ-AK Okręg Pomorze .......... 45 

Opracowanie Jana Sznajdera dotyczące dziejów oddziałów partyzanckich AK Okręg Pomorze .... .... ........................ ................ ... ...... ....... ...... ............ 95 

Sprawozdanie emisariusza Wiesława Jaroszewskiego z pobytu na Pomorzu Gdańskim 

w kwietniu 1943 r. ........................................................................... ............. .. .. .. 173 

Bibliografia selektywna ................ .. ... ......... ......... ........ ...... ........ ....... ...... ..... .... 197 

Summary (Jerzy Serczyk).. ................ ...... .. .......... .................................... ......... 199 

Zusammenfassung (Jerzy Serczyk) ..... .... ......... ..... ... ........................................ .... .... 201 

Indeks osób .. ... ........ .................. ...... ... ... ... ..................... .. ............................... 203 

Indeks nazw geograficznych .......................................................................................... 223