SŁUŻBA POLEK NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ cz. 9
red. K. Minczykowska i J. Sziling

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WSTĘP ................ .................. ..................... ..... ............. ............ .. .... .... .... ......... ... ... 7 

KOBIETY W KONSPIRACJI PIERWSZEJ I DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ (KRAKÓW, 18 V 2005 ROK) 

REFERATY 

Agnieszka Cieślikowa- Udział Polek w pierwszej wojnie światowej ....... .. .... .. 15 

Urszula Perkawska -Działalność niepodległościowa studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1900-1939 .. .................................... ...................... 21 

Alina Fitowa- Kobiety w ruchu ludowym w okresie drugiej wojny światowej 

(na przykładzie Małopolski) ...................... ... ............ ......... ........................... 39 

Teresa Stanek- Kobiety w Legionie Śląskim Armii Krajowej ........ .................. 77 

Marta Frankowska- Harcerki Szarych Szeregów w Okręgu Krakowskim Armii Krajowej .. 91 

Krystyna Pęchalska- Praca krakowskich pielęgniarek w okresie okupacji 1939-1945 ....... .99 

BIOGRAFIE I WSPOMNIENIA 

Wojciech FrazikHelena Żurowska- oficer Armii Krajowej, kurierka, ofiara  reżimu komunistycznego .... .. ............ ... .. ..... ............. ..... ..  .... .... ........ ..... ...... 105 

Halina Mataga-Krakowski Patronat- Maria Zazulowa ........... ........... .. ......... 115 

SPRAWOZDANIE ................................. .. .. .. ...... ..... ...... .. .. ....... .. ......... ......... .... 123 

* * * 

WOJENNA SŁUŻBA POLEK W DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ 

(TORUŃ, 5 XI 2005 ROK) 

FOTOGRAFIE ....... .. ... ................... ......... .................. ............................... ... ... ... 127 

REFERATY I KOMUNIKATY 

Dorota ZawackaWakarecy - 15 lat działalności Fundacji "Archiwum. i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek" .......... ...... .... .... 129 

Sylwia Grochowina- Wojskowa Służba Kobiet 1939-1945. Zarys problematyki ..............137 

Teresa Bojarska- Działalność kobiet w akcji "N" 1940-1944 ........ ......... ····· · 149 

Marek Ney-KrwawiczWspółtwórczynie symboli Armii Krajowej .. .. ......... .. 159 

Tomasz Lewandowski- Kobiety w walce konspiracyjnej w okupowanej Wielkopolsce  

1939-1945 .. ............ ............... .. ... ..... .. .. .. .... ...... ..... ..... .......... 171 

Agnieszka Jędrzejewska- Kobiety w konspiracji łódzkiej w latach 1939-1945 ........... ....183 

Bogdan Ziółkowska - Kobiety w tajnym nauczaniu w Inspektoracie 

Włocławskim ....... .... .. ................... ........ ...... .... ............................................ 195 

Sylwia Bykowska - Kobieta w drugiej konspiracji niepodległościowej 

na przykładzie Organizacji "Zapora" .. ......... .. ............ ........ .. ...................... 225 

Joanna Żelazko- Procesy kobiet przed Wojskowym Sądem Rejonowym  

w Łodzi 1946-1955 .. ... ......... ......... ....... ... ...................................... ... ... ....... 237 

Agnieszka Cieślikowa- Wspomnienia kobiet-żołnierzy (publikacje 

do 1939 r.) ........ ........... ... .. ... .... ....... .. ...... ..... ............. ...... .. ....... ...... ............ .. 253 

BIOGRAFIE I WSPOMNIENIA 

Zdzisław Jezierski- Anna Dydyńska-Paszkowska. Organizatorka 

i kierowniczka służby zdrowia Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej ... ... 259 

Barbara Judkowiak- "Pracuję dla przyszłości" - błogosławiona Natalia Tułasiewicz ...... ..279 

Janusz Łopuszański, Hanna Matuszewicz Teresa Maria Bogusławska 

- najmłodsza poetka podziemnej Warszawy ... ...... ....... ....... ................... .... 307 

Joanna Januszczak- Walka kobiet Kresów Północno-Wschodnich Polski 

o niepodległość Ojczyzny w latach 1939-1945 .... .. .. ... .................. ... ...... .. 313 

Danuta PrzystaszZwiązek Kobiet Czynu (1942-1944). Autonomiczna 

organizacja kobieca w Ruchu "Miecz i Pług" .. .. ..... .. ... ..... .............. .... .. .. ... 333 

Łucja Łapalewska-Rozumowa - Przyrzeczeniu harcerskiemu wierne ...... ... .. .. 349 

DYSKUSJA ..... ................... ... ........... ... ...... .... ....... ....... ... ................. .. ..... ........ .. 371 

ANEKSY ................ ..... .. ... ...... .... ....... .... ..... .... .. ... ................................... .. ... ..... 381 

SUMMARY .. ... ....... ........................ .. ... .................. ............... .......... ............... ... 385 

ZUSAMMENFASSUNG ..... .. ... ... .... ... .... .. .... ........ ............... .. .. .. ............... .. .... .. 387 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW ... ....... .. ...... ... ..... ............. ...... .. ....... .. 389 

INDEKS OSÓB ... ...... .... .. ...... ...................................................... ..... .. .. .. .... .... .. 391 

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH ..... .. ........................ ..... ... ... ... ... .... .. ... 427