SŁUŻBA POLEK NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ cz.5
red. W. Rezmer

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW ........................................................... 7 

WSTĘP .. ........... ................................................................................................... 9 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ ........................ ....... ......................................... ...... 11 

REFERATY 

Agnieszka Cieślikowa- Kombatantki w II RP -Związek Legionistek Polskich ………15 

Zygmunt Woźniczka-Kobiety w konspiracji na Górnym Śląsku 

i w Zagłębiu Dąbrowskim ................................. ........... ............. .... ... ....... 25 

Monika Strączek -Służba kobiet w Armii Krajowej na Wołyniu 

i w Wojsku Polskim 1943-1945 ........................ ......... .......... ..... ..... .... ..... 57 

Bogdan Ziółkowski- Kobiety-żołnierze Związku Walki Zbrojnej-Armii 

Krajowej Inspektoratu Włocławek .......................................................... 75 

Małgorzata Koszarek- Wojskowa Służba Kobiet na terenie 

Inspektoratu Armii Krajowej Tarnów "Tama" ..................................... 103 

Aniela Malanowska-Udział kobiet w walce z okupantami 

w powiecie zambrowskim w latach I 939-I 945 ... ............................... 111 

Maciej Kledzik- Robinsonki Powstania Warszawskiego ......................... ...... 133 

Krzysztof Kaczmarski- Okręg rzeszowski Narodowej Organizacji 

Wojskowej Kobiet w latach 1942-I944 ............................................... 145 

Krystyna Wojciechowska, Henryk Czech- Udział kobiet ze Skarżyska- 

-Kamiennej w walce z okupantem hitlerowskim ................................... 155 

Małgorzata Klasicka- Kobiety-żołnierze Armii Krajowej w niewoli 

niemieckiej (1944-1945) .......................................... ............................. 159 

Mirosław Pietrzyk- Kobiety-więźniarki polityczne Inowrocławia w latach 

1952-1955 .................................................... ......................................... 173 

KOMUNIKATY 

Janusz Marszalec - Kobiety w Państwowym Korpusie Bezpieczeństwa 

na terenie Warszawy ............ ..... ..... ........................................................ 213 

Bogdan Ziółkowski- Udział kobiet w działalności Kujawskiego Związku Polityczno-Literackiego i KujawskiegoStowarzyszenia Społeczno-Literackiego ............ ........ ............ 221 

Janusz Ziółkowski- Te wspaniałe kobiety ... Polki latały nad Wielką Brytanią .... 235 

Bogdan Chrzanowski- Irena Jagielska (zam. Nowak), ps. "Mira", "Ewa", "Wanda", "Janka", "Ola", "Grażyna", "Hela", łączniczka Komendy Pomorskiego Okręgu Armii Krajowej ....... ..... .... .................. 241 

Ryszard Ziobroń- Kapitan Teresa Delekta- szef łączności konspiracyjnej Okręgu Śląskiego ZWZ AK ........ ......... ................ 251 

Dorota Kromp, Katarzyna Minczykowska -Generał Maria Wittek 1899-1997.  Naczelna komendantka Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet i szef Wojskowej Służby Kobiet Komendy Głównej Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej ............ 263 

Urszula Perkawska-Relacje o służbie kobiet w Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich w świetle akt studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 1945-1950 .................. .... ..... ..... ...... ............ .. .....271 

Waldemar Grabowski- Kobiety w Tajnej Administracji Cywilnej podczas drugiej wojny światowej ... …….. 281 

Józefa Borowiak-Krystyna Skarbek- "królowa" europejskiego podziemia ......... ............. ......... 289 

Józefa Borowiak- Polki w wywiadzie i dywersji. Polska dama –Halina Szymańska...................... 295 

Stanisława Wojda- O służbie medyczno-sanitarnej kobiet-żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego na Wschodzie ........... ....... ................ ..... .. 301 

Hanna MatuszewiczJanusz Łopuszański- Hanna Szczepkowska- Mickiewicz. Uratowane meldunki wywiadu przemysłowego Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej  1941-1944 .... .... ...... ............... .... ... ..... .. ... .... .... ..... .... ........ ....... ............... 305 

Anna Jurkiewicz- Sprawozdanie z XII sesji na temat "Wojenna służba Polek w II wojnie światowej", III Zjazdu Kombatantek oraz wystawy  "Wojskowa Służba Polek w II wojnie światowej" ........ .... .... .... ... ... .. .... 315 

GŁOSY W DYSKUSJI 

Wacław Jurgielewicz- Józefa Błońska z d. Michałowska- zapomniana bohaterka oddziału żeńskiego Polskiej Organizacji Wojskowej "Białoruś" .. .. ... .. .. .................. 323 

Bogusław Obiegałka-Wspomnienie o matce ...... ...... .. ... ... ...... ..... ................ 327 

Regina Piechocka- Harcerki z rejonu Włocławka w czasie II wojny światowej ..... 329 

Katarzyna MinczykowskaSprawozdanie z działalności Memoriału  Generał Marii Wittek za lata 1996-2002 ....... .. .. ..... ... .. ...... ........ ...... .... 333 

Fotografie ............................. .... ... ... ... ... .. ........ ... .... ... ..... ........ .. ........... ....... 339 

Aneksy ............... ... ................................................. .......... ..... ... ..... ..... ..... ... ...... 341 

The Service of Polish Women on the Fronts of World War II (Summary) ..... 347 

Polnische Frauen im Dienst an den Pronten des Zweiten Weltkrieges 

(Zusammenfassung) ......... .. ........... ... ................................................ ...... 349 

Indeks osób .... .... ...................... .. ...... .... ... ....... ....... ... ................. .......... ......... 351 

Indeks nazw geograficznych .......... ........... ..... ..... ............ ....... .... ......... ......... .... 3 93