SZKICE Z DZIEJÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOBIET
Elżbieta Zawacka

Wydawca: Fundacja

Cena: 20,00 zł 25,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WSTĘP .................................................................................................................................................................... 7 

Wykaz ważniejszych skrótów i akronimów.................................................................................................................... 15 

I. ZANIM POWSTAŁA KONSPIRACJA  .......................................................................................................................... 17 

1.Geneza, koncepcje programowe i działalność Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet (PWK)............................... 19 

2. Pogotowie Społeczne Organizacji PWK w przededniu II wojny światowej ..................................................................... 41 

3. Stowarzyszenia współdziałającew Pogotowiu Społecznym PWK .................................................................................. 69 

4. Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet i jej Pogotowie Społeczne w chwili wybuchu wojny .............................. 91
 
5. Moja kampania wrześniowa 1939 r ....................................................................................................................... 97 

II. WOJSKOWA SŁUŻBA KOBIET NA ŚLĄSKU  W ZAGŁĘBIU  DĄBROWSKIM .................................................................. 107 

1. Konspiracyjne początki Wojskowej Służby Kobiet na Śląsku .................................................................................... 109

2. Tworzenie Referatu WSK Komendy Okręgu Śląskiego AK i jej rozbicie ........................................................................145

3. Ślązaczki w służbie łączności zagranicznej AK .........................................................................................................157 

III. WOJSKOWA SŁUŻBA KOBIET NA POMORZU ........................................................................................................ 185 

1. Kobiety w Armii Krajowej na Pomorzu ...................................................................................................................187 

2. Gdańszczanki w ruchu oporu lat 1939-1945 .......................................................................................................... 201 

3. Torunianki w konspiracji wojskowej ..................................................................................................................... 239 

4. Brodniczanki w konspiracji wojskowej................................................................................................................... 291

IV. O PRAWA ŻOŁNIERSKIE DLA KOBIET ................................................................................................................. 343

1. Londyńska misja ,,Zo"............................................................................................................................... 345 

2. Epilog dziejów Wojskowej Służby Kobiet ...............................................................................................................365 

V. ŻYCIORYS AUTORKI ..........................................................................................................................................395 

Indeks nazwisk i pseudonimów ............................................................................................................................. 399 

Indeks nazw geograficznych ..................................................................................................................................423 

Indeks kryptonimów ............................................................................................................................................431 

Informacja o wydawnictwach Fundacji