SZKICE Z DZIEJÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOBIET
Elżbieta Zawacka

Wydawca: Fundacja

Cena: 25,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WSTĘP ........ ..... ............................................ . ... 7 

Wykaz ważniejszych skrótów i akronimów................................ 15 

 1. ZANIMPOWSTAŁAKONSPIRACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
 2. Geneza, koncepcje programowe i działalność Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet (PWK).......................... 19 
 1. PogotowieSpołeczneOrganizacji PWK w przededniu II wojny światowej . . . . . . . . . . . . . . 41 
 2. Stowarzyszenia współdziałającew Pogotowiu Społecznym PWK ..................... 69 
 3. Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet i jej Pogotowie Społeczne w chwili wybuchu wojny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
 4. Moja kampania wrześniowa1939 r ...... . ... .. .... . ............ . . .. 97 
 5. WOJSKOWA SŁUŻBA KOBIET NA ŚLĄSKU  W ZAGŁĘBIU  DĄBROWSKIM . . ............... .. . . ...... . ..... ........ . .. ... 107 
 1. Konspiracyjne początki Wojskowej Służby Kobiet na Śląsku . . . . . . . . . . . 109 
 2. Tworzenie Referatu WSK Komendy Okręgu Śląskiego AK i jej rozbicie. . 145 
 3. Ślązaczki w służbie łączności zagranicznej AK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 

III. WOJSKOWA SŁUŻBA KOBIET NA POMORZU .... .... ... ..... .... . 185 

 1. Kobiety w Armii Krajowej na Pomorzu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 
 2. 2.Gdańszczanki w ruchu oporu lat 1939-1945 ......... ............... 201 
 3. Torunianki w konspiracji wojskowej.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 
 4. Brodniczanki w konspiracji wojskowej.. . . .... . ............... . .... 291 
 5. O PRAWA ŻOŁNIERSKIE DLA KOBIET ....... . .. . . .. . . .... . ...... 343 

l . Londyńska misja ,,Zo". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 

 1. Epilog dziejów Wojskowej Służby Kobiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 
 2. ŻYCIORYS AUTORKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 

Indeks nazwisk i pseudonimów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 

Indeks nazw geograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 

Indeks kryptonimów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 

Informacja o wydawnictwach Fundacji