SŁUŻBA POLEK NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ cz.8
red. E. Zawacka

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WYKAZ SKRÓTÓW . ... . . .... . ... . . .. .......... ....... .. ... .......... . . V 

WSTĘP . . . .... .. . . . . . . . ... .... ... .. ...... .... .. .......... . ... ....... . . XI 

CZĘŚĆ l. Halina Piwońska RUCH PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO 

KOBIET W LATACH 1922-1930 ..... ... ............. .. ... . .. . 

Rozdział 1 

OKRES POCZĄTKOWY RUCHU PWK .. ............. .. .. ... ...... . 3 

Geneza ruchu PWK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Ochotnicza Legia Kobiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Szkoła Podchorążych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

PWK w stowarzyszeniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Komitet Społeczny PKdOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Obozy letnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Rozpoczęcie działalności PWK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Rozdział 2 

OKRES KLUBU STARSZYCH INSTRUKTOREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Założenie Klubu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Wytyczne Klubu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Działalność Klubu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Małe Kluby ..... . ...... .... ... .. .. . . . .. . ....... .. .... · .. . .. .... .. .. . 14 

Szkolenia . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Zabiegi o podstawy prawne służby wojskowej kobiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Obóz letni w 1924 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Pierwsza defilada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Zwolnienie ostatnich oficerów-kobiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Legalizacja Komitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Jeszcze o stronie prawnej służby wojskowej kobiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Obóz letni w 1925 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Hufce szkolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Pierwszy projekt Organizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Rozwój pracy w 1925/1926 r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Obóz letni w 1926 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Charakterystyka okresu Klubu Starszych Instruktorek w latach 1924-1926 ... . 20 

Rozdział 3 

DALSZY ROZWÓJ RUCHU .. ... .. .. . . ... . .. .. .. ... ...... .. ............ . 21 

Skutki przewrotu majowego dla ruchu PWK ........................... . . 21 

Objęcie prowincji ............. .... .. . .. .... . .. ... ........... .. .... . . 21 

Stowarzyszenia współdziałające w Komitecie .. . .. . ...................... 21 

Państwowy Urząd WFiPW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Obozy letnie w 1927 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Wyższy Kurs Instruktorski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

Założenie Organizacji PKdOK .... . .. . . .. . .. . . . . . .. . . .... .. . ..... . . .. . 24 

Obozy letnie w 1928 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Referentki Okręgowych Urzędów WFiPW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Charakterystyka trzeciego okresu PWK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

Rozdział 4 

OKRES ORGANIZACJI PRZYSPOSOBIENIA KOBIET DO OBRONY KRAJU . 27 

Praca w roku 1928/1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

Obozy letnie w 1929 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Rozwój Organizacji w roku 1929/1930 ... . . ......... .. ................. 28 

Obozy letnie w 1930 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Odprawa instruktorek w Garczynie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

CZĘŚĆ II. Halina Piwońska PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE KOBIET  -ZADANIA I REALIZACJA ... . . . .. . ..... . . . . .. . . .. . . ... . . . 31 

Rozdział 1 

GENEZA RUCHU PWK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Rozdział 2 

UDZIAŁ KOBIET W SŁUŻBIE WOJSKOWEJ I PRACY DLA WOJSKA 

W LATACH 1918-1921. ..... .. . ....... . . ... . . ... . . . .... .. . . . . ... . ...... 36 

Rozdział 3 

KOBIETY-ŻOŁNIERZE W PIERWSZYM OKRESIE ISTNIENIA 

ODRODZONEGO PAŃSTWA POLSKIEGO ..... . ......... . ... .. . . .... .. .. 45 

Rozdział 4 

POWSTANIE KLUBU STARSZYCH INSTRUKTOREK I KOMITETU 

SPOŁECZNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Rozdział 5 

DRUGI OKRES ROZWOJU PWK (LATA 1927-1938) . ... . . .... . ... . ...... . 67 

Rozdział 6 

CHARAKTERYSTYKA DRUGIEGO OKRESU ROZWOJU PWK ...... . . . . ... 75 

Państwowy Urząd WFiPW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

Program wyszkolenia ogólnego PWK .. . ... . ... . ... . ..... . . . .. . ....... . . 77 

Instrukcja o organizacji przysposobienia wojskowego kobiet. . .. . . ....... . .. 77 

Instrukcja dotycząca programów wyszkolenia instruktorskiego PWK . . . . . . . . . 80 

Instrukcja o obozach letnich PWK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 

Rozdział 7 

SZKOLENIE INSTRUKTOREK I SIŁ KIEROWNICZYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

Obsada kierownicza Państwowego Urzędu WFiPW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

Obsada komórek pracy kobiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 

Dziesięciolecie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 

Agendy pracy kobiet w Pm1stwowym Urzędzie WFiPW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

Struktura kadry instruktorek PWK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 

Harcerstwo . .. .... . . . .. . .... .......... .... . ... . .. .......... . . . .. . . .. 88 

Uzupełnione programy kursów instruktorskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

Centrum Wyszkolenia PWK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

Rozdział 8 

ORGANIZACJA PRZYSPOSOBIENIA KOBIET DO OBRONY KRAJU 

- ROZWÓJ PRACY I WSPÓŁPRACA Z INNYMI STOWARZYSZENIAMI . . . 90 

Kadra instruktorek PWK . .. . .... ..... . ... . . .. . ....... . .... . . . .. ... . .. 91 

Instrukcja o organizacji personalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

Wykaz imienny instruktorek wyższych stopni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 

Charakterystyka kadry instruktorskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

Rozwój liczbowy kadry instruktorskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 

Rozdział 9 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPKdOK ............. . .. . . . .... . ...... 101 

Rozdział 10 

ROZWÓJ ILOŚCIOWY ORAZ ZASIĘG TERENOWY KÓŁ LOKALNYCH 

I KOMEND LOKALNYCH ..... . .. . ...... . . .... . . .. . .. . . ..... . . . · ..... .. 105 

Rozdział II 

ZESPOŁ Y WYCHOWAWCZO-SZKOLENIOWE I REALIZACYJNE . . . . . . . . . 109 

CZĘŚĆ III. Wacława Zastocka HTSTORTA PRZYSPOSOBIENIA 

WOJSKOWEGO KOBIET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

WSTĘP . ..................... . .......... . .. . ... . ..... . .... ... . . .. . ... 119 

Rozdział 1 

GENEZA SPOŁECZNEGO RUCHU PRZYSPOSOBIENIA KOBIET 

DO OBRONY KRAJU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 

Rozdział 2 

KOMITET SPOŁECZNY PRZYSPOSOBIENIA KOBIET DO OBRONY 

KRAJU .. . . . ..... . . .. . . . . .... . . .. .. . ... . .... .. ...... . ..... . ... . . . .... 132 

Rozdział 3 

ORGANIZACJA PRZYSPOSOBIENIA KOBIET DO ORBONY KRAJU 

-LATA 1928- 1938 ...... . ....... . ................ . ... . ... ... ..... . . . 137 

Rozdział 4 

OSTATNI ETAP PRACY PWK (DO l WRZEŚNIA 1939 ROKU). . . . . . . . . . . . 171 

CZĘŚĆ IV. Maria Wittek SŁUŻBA WOJSKOWA KOBIET CZASU 

PIERWSZEJ I DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ . . . . . . . . . . . . 193 

DZIAŁ A. SŁUŻBA WOJSKOWA KOBIET W POLSCE OD I WOJNY 

ŚWIATOWEJ DO OKUPACJI WE WRZEŚNIU 1939 ROKU ...... 195 

Rozdział 1 

PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA ..... ... . .. . .......................... 195 

Rozdział 2 

LATA 1922-1939 .. .. .. ........ ... ..... . .. . . . . ......... . . . .. ...... . ... 201 

Rozdział 3 

WRZESIEŃ 1939 ROKU . ........ ...... . ................. .. .. .. .... . .. . 215 

DZIAŁ B. WOJSKO W A SŁUŻBA KOBIET W KONSPIRACJI II WOJNY 

ŚWIATOWEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 

Rozdział 4 

W SŁUŻBIE ZWYCIĘSTWU POLSKI - ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ 

DO PAŹDZIERNIKA 1941 ROKU ... ....... . . . .. ....... . . ... ..... ...... 217 

Rozdział 5 

W ZWIĄZKU W ALKI ZBROJNEJ - ARMII KRAJOWEJ DO LIKWIDACJI AK 

W 1945 ROKU .. . . ... . . . . . ........ . . . . . ....... . .... . .... .' ... . . ....... 229 

BIOGRAMY AUTOREK ................ ... . .. ... . .. ... .............. . . 235 

INDEKS OSÓB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243