SŁUŻBA POLEK NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ cz.2
red. E. Zawacka

Wydawca: Fundacja

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WYKAZ SKRÓTÓW ..... ... . . ...... ... ......... 7 

WSTĘP ....... . ............. . ........... 9 

  1. PRZEDWOJNĄ

Agnieszka J. Cieślikowa - Ochotnicza Legia Kobiet........15 

Jerzy Kocot- Juzistki ............... .41 

  1. KOBIETY-ŻOŁNIERZEARMII KRAJOWEJ 

Marek Ney-KrwawiczKobiety w Komendzie Głównej Armii Krajowej........55 

Anna Kaźmińska-Kubarska - Kobiety w Oddziale Łączności Konspiracyjnej  Komendy Głównej SZP-ZWZ-AK . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

Grzegorz Mazur- Kobiety w łączności i kolportażu BIP-u ZWZ-AK . . . 87 

Jerzy Węgierski- Kobiety w konspiracji Małopolski Wschodniej w latach II wojny światowej . . . . .99 

Jaromir Durczewski"Służba Ojczyźnie" harcerek w czasie II wojny światowej 1939-1945 . . . . .103 

Jadwiga Podrygałło- Dywersja i sabotaż kobiet . . . . . . . 139 

Bożena Urbanek- Służba sanitarna kobiet w Armii Krajowej....... 151 

Michalina Biernacka- Kobiece patrole minerskie . . . . . . 161 

Izabela Nowicka-Kuczyńska- Szyfry i szyfrantki w SZP-ZWZ-AK......... 169 

Izabella Horodecka- Udział kobiet w zadaniach Oddziału Wykonawczego  Kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej . . . . . . . . . 179 

Elżbieta Ostrowska- Wojskowa Służba Kobiet po Powstaniu Warszawskim.............. 185 

III. UCZESTNICZKI INNYCH ORGANIZACJI KONSPIRACYJNYCH 

Aleksandra PietrowiczSłużba kobiet w organizacji "Ojczyzna" ..........................201 

Hanna Chorążyna- Zarys działalności Ludowego Związku Kobiet  (1942-1945) . . . . . . . . . . 209 

Witold Wojdyla - Udział kobiet w służbie sanitarnej Batalionów Chłopskich  w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 . . . . . . . . . . . . . 217 

Bogdan Chrzanowski- Służby kobiece w organizacjach prawicowych i niektórych 

strukturach Polskiego Państwa Podziemnego na Pomorzu ….. 223 

Mieczysław Starczewski- Udział kobiet w konspiracji politycznej i wojskowej 

na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939-1945 . . . 239 

Sebastian Piątkowski- Kobiety w konspiracji Narodowej Organizacji 

Wojskowej w powiecie radomskim (1940-1943) . . . . . . . 287 

Irena Strzelecka- Kobiety w Gwardii i Armii Ludowej . . . . . . . . 291 

Cyprian Wilanowski - Konspiracyjna działalność żeńskich zgromadzeń  zakonnych na Wileńszczyźnie w latach 1939-1944 . . . . . . . 301 

  1. KOBIETY W ARMII POLSKIEJ NA WSCHODZIE

Adela Żurawska - Powstanie i szlak bojowy Samodzielnego Batalionu  Kobiecego im. Emilii Plater .................. 313 

Krystyna JodkawskaKobiety w Wojsku Polskim na Wschodzie . . . . . . 325 

Janina Wolanin - Kobiety-oficerowie jako dowódcy męskich pododdziałów bojowych . . . . . . . 333 

Janina Duda Spadochroniarki frontu wschodniego . . . . . . . . . . . . . 345 

  1. KOBIETY W POLSKICH SIŁACH ZBROJNYCH NA ZACHODZIE 

Edward M. Car- Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet w Polskich Siłach  Zbrojnych poza krajem w II wojnie światowej . . . . . . . . . . 353 

Krystyna Wojtowicz Służba Polek w wojsku w Wielkiej Brytanii . . . . 367 

Maria Stopień- Meteorologia w Pomocniczej Lotniczej Służbie Kobiet......... 385 

NOTY BIOGRAFICZNE AUTORÓW-KOMBATANTÓW387 

INDEKSY ......403 

Indeks osób..........405 

Indeks miejscowości .......…443