SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KOBIET ODZNACZONYCH ORDEREM WOJENNYM VIRTUTI MILITARI T.1 A-G
red. E. Zawacka

Wydawca: Fundacja

Cena: 20,00 zł 25,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

Wstęp .. ............. ... ....... ... .. ...... ..... .... ........ ....... .. .............. .. ....... ...... .... .. ... . 7 

Wykaz ważniejszych skrótów ........... .. ...... .. ....... ........ ......... ..... ...... ..... ..... ........... 17 

Skróty bibliograficzne ..... ....... .................. ............................................ .. ............. 31 

Wykaz biogramów tomu I .... .... ............. .... ....... .. .... ...... ............ ... .. .. .... ............... 39 

Biogramy A-G ... ...... ............................ .. ............................................................. 43 

Aneks I. Powołanie Kapituły Orderu Wojennego VM III RP .......................... 237 

Aneks II. Oświadczenie Kapituły Orderu Wojennego VM III RP .. ....... .. .. .. .... 239 

Rejestr alfabetyczny 317 kobiet odznaczonych Orderem Wojennym VM .. .. .. 243 

Wykaz 67 kobiet nie posiadających dotychczas weryfikacji 

nadanego im prawdopodobnie Orderu Wojennego VM ... .. ...... .. ..... .. .. ... 253 

Bibliografia selektywna dotycząca problematyki Orderu Wojennego VM ...... 255 

Indeks nazwisk i pseudonimów .......... .. ............. ............................. .. ........ .... .... 257 

Apel do czytelników .. ............... ...... .. ................ .. ...... .... ... ...... .... .. ..................... 291