BARBARKA. Miejsce niemieckich egzekucji Polaków z Torunia i okolic. (październik-grudzień 1939)
Sylwia Grochowina, Jan Sziling

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

Wstęp ............ .... ......... .. ......... ....... .... .. ....... . ..................... .. ....... 7 

Słowo wstępne Prezydenta Miasta Torunia .............................. 13 

Część I 

Wykazy Pomordowanych ..................................................... 15 

Wykaz nr l: Polacy zamordowani w lasach Barbarki jesienią1939 r.............................. 17 

Wykaz nr 2: Polacy, których śmierć w lasach Barbarki nie została w pełni udokumentowana.......... 36 

Wykaz nr 3: Polacy, którzy nie zginęli w lasach Barbarki 

(nazwiska ich figurują we wcześniejszych spisach pomordowanych)  .............. 38 

Część II 

Dokumenty polskie z lat 1945-1946 oraz z roku 1969 ............ .43 

Dokument nr l : Sprawozdanie sędziego Leona Gaydy 

z dnia 28 IV 1969 r. z załącznikiem ........................................ .45 

Dokument nr 2: Sprawozdanie z oględzin grobów Barbarki 

w dniu 19 VI 1945 r. .................................................. ........ ..... 81 

Dokument nr 3: Protokół z oględzin grobów Barbarki  z dnia 24 IX 1945 r. .......................................... 83 

Dokument nr 4: Protokół z ekshumacji z dnia 19 X 1946 r. ..... 85 

Część III 

Dokumenty niemieckie z lat 1939-1940 .................................. 93 

Dokument nr 5: Lista aresztowanych i przetrzymywanych 

w "Okrąglaku" Polaków sporządzona przez okupacyjne władze 

niemieckie we wrześniu 1939 r .................................... ........ ... 95 

Dokument nr 6: Rozkaz nr l komendanta policji ochronnej Dreiera z dnia 16 X 1939 r................ 105 

Dokument nr 7: Rozkaz nr 3 komendanta policji ochronnej Dreiera z dnia 18 X 1939 r .................. .................................. 110 

Dokument nr 8: Rozkaz nr 4 komendanta policji ochronnej Dreiera z dnia 19 X 1939 r ................................... .. ......... .. .. .. 113 

Dokument nr 9: Pismo gestapo toruńskiego z dnia 20 III 1940 r. dotyczące wysiedlenia rodzin zamordowanych Polaków ......... 115 

Część IV 

Dokumentacja fotograficzna ................................................. 117 

Bibliografia .................................. ... ........... .............. ............. 127 

Zusammenfassung (Wojciech Szreniawski) ...................... ...... 131 

Summary (Michał Targowski) ................................................ 132