POMORSKIE ORGANIZACJE KONSPIRACYJNE POZA AK 1939-1945
red. S. Salmonowicz , J.Sziling

Wydawca: Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej"

Cena: 18,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

Wykaz skrótów .. .......... . . . . 7 

Wstęp (Stanisła w Salmonowicz, Jan Sziling)........... 11 

Referaty 

Mieczysław Starczewski - Inspirująca rola dywersji pozafrontowej w ruchu  oporu na Pomorzu . . . 13 

Konrad Ciechanowski - Ogólna charakterystyka i źródła ruchu oporu na Pomorzu . . . . . . . . .  . 31 

Leon Lubecki - Refleksje o tragicznych dziejach Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" . . . 51 

Krzysztof Steyer - Zarys działalności Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" 1939-1945.....83 

Bogdan Chrzanowski - Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu w latach okupacji hitlerowskiej . . . . . . . . . . . . . . . 97 

Krystyna Ciechanowska - Wkład kobiet w szeregach TOW "Gryf Pomorski" w walkę z okupantem niemieckim na Pomorzu w latach 1939-1945 ...... . . . .. . .. . . ....... · . . 113 

Andrzej Gąsiorowski - Polska Armia Powstania . ............. 125 

Komunikaty 

Krystyna Podlaszewska- Batalion Śmierci za Wolność w Toruniu w świetle  nowych relacji .......145 

Anna Perfińska - Organizacja konspiracyjna "Katollech" ("Katoliccy Lechici") w świetle akt niemieckich . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 

TadeusJaszowski - Kujawski Związek Polityczno-Literacki we Włocławku ...... .. 163 

Włodzimierz Jastrzębski - Z działalności Polskiej Organizacji Zbrojnej  w Okręgu Rzeszy Gdańsk - Prusy Zachodnie (1940-1943)........ 181 

TadeusJaszowski"Miecz i Pług" -fragment bydgoski ....... 187 

Krzysztof Komorowski - Polska Armia Podziemna "Odra" . . . . 199 

Marian Woźniak- Wojskowa Organizacja Ziem Zachodnich. Geneza- struktury - koncepcje - działalność (1940 r.) . . . . . . . . . . . 205 

Tadeusz Brukwieki - Kościół katolicki w Bydgoszczy w latach 1939-1945 . . . . . . . . .. . . . . . . . 215 

Bolesław Bark - Martyrologia i ruch oporu na Lesókach 1939-1945 227 

Henryk S. Kamiński - Nauczyciele pomorscy w konspiracji pozaakowskiej 

w czasie okupacji hitlerowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 237 

Bolesław Bark - Udział nauczycieli powiatu morskiego w ruchu oporu 

w latach 1939-1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 

Wiesława Kwiatkowska, Hanna Marcinkawska - Materiały do dziejów 

konspiracyjnych organizacji pozaakowskich na Pomorzu w zbiorach 

Fundacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 

Głosy w dyskusji i relacje 

Jerzy Adamek . . . 259 

Andrzej Bogucki . . 261 

Tadeusz Brukwieki......264 

Bogdan Chrzanowski..........266 

Franciszek Dziarnowski...........269 

Narcyz Kozłowski ..............273 

Zdzisław Kurowski........................276 

Józef Milewski ..............280 

Tadeusz Pudełko................288 

Janina Walentynowicz-Schaddach.............292 

Streszczenia obcojęzyczne 

Pomerelian Underground Organizations (beyond Home Army) 1939-1945 ..... .295 

Die pommerellischen Untergrundorganisationen (auBerhalb der Heimatarmee) 

1939-1945 .............................. 297 

Indeksy 

Indeks osób . . . . .299 

Indeks miejscowości....................319