POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945
Grzegorz Górski

Wydawca: Fundacja

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

Spis treści 

Przedmowa (Stanisław Salmonowicz............................... 9 

Wstęp ...... . ............. . .......... ........ . ... ............. 11 

Polskie Państwo Podziemne - uwagi wstępne ...................... 13 

Część I 

Warunki działania w konspiracji ....................... . .......... 23 

Rozdział l. Struktury państwowe II Rzeczypospolitej ................ 25 

Rozdział 2. Sytuacja prawna na okupowanych terenach Rzeczypospolitej ........... . ...................... .. 32 

Rozdział 3. Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego ....... ... .... 42 

Część II 

Spory o kształt Polskiego Państwa Podziemnego w 1940 roku ..... . ... 57 

Rozdział 4. Koncepcje organizacji podziemia wojskowego ............ 59 

Rozdział S. Koncepcje organizacji podziemia cywilnego .............. 70 

Rozdział 6. Struktury Polskiego Państwa Podziemnego w 1940 roku . . . 97 

Część III 

Ewolucja ustroju polskiego państwa podziemnego 

w latach 1941-1943 ... . ........ . .... . . ... ................. .. .... 103 

Rozdział 7. Powstanie Krajowej Reprezentacji Politycznej ........... 105 

Rozdział 8. Ewolucja struktur podziemnej administracji ............. 117 

Rozdział 9. Rozwój sądownictwa Polskiego Państwa Podziemnego . . .. 141 

Rozdział 10. Związek Walki Zbrojnej -Armia Krajowa w latach 

1941-1943 roku ....... .... .......... . ............. 150 

Część IV 

Ustrój Polskiego Państwa Podziemnego w 1944 roku .............. . . 157 

Rozdział 11. Powstanie Rady Jedności Narodowej . .... . ........... 159 

Rozdział 12. Powstanie Krajowej Rady Ministrów i Tymczasowa 

Administracja Rządowa .. . .. . . .. .. .. . .. . .. . ........ 166 

Rozdział 13. Armia Krajowa . . ..... . ....... . ...... . ... . ........ 178 

Zakończenie .. . .... .. . . ............... .... . . . . ....... . .... .. . 183 

Wykaz źródeł i literatury . .. .... . ..... .. .. . ...... . .......... .. .. 187 

Indeks osób .. . . ...... . .. . ....... .. ..... .. . . .. ..... . ... .. . .. .. 200 

Indeks rzeczowy .... .... .. .. ... ... .. ............ . . . .. . .. .... .. 203