NAUCZANIE DZIECI POLSKICH W JAWNYM NIEMIECKIM I TAJNYM POLSKIM SYSTEMIE SZKOLNYM W TORUNIU W LATACH 1939-1945
Sylwia Grochowina

Wydawca: Fundacja

Cena: 17,00 zł 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WYKAZ SKRÓTÓW ....................... ..... ........ .... .. .... ... .. ....... ... .. ........ .. .. ... .. ...... .... 6 

WSTĘP .. .. .... ..... ............................ ... ............ .. ........ ..................... .............. ........... . 7 

CZĘŚĆ I 

STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SZKOLNICTWA NIEMIECKIEGO 

W TORUNIU W LATACH 1939-1945 ......... .............. .. ... ..... ... .... ........ .... ...... ..... 11 

 1. System szkolny Trzeciej Rzeszy ............................................................ ......... 11 
 2. Wprowadzenie szkolnictwa niemieckiego w Toruniu ................................... 15
 3. a) Likwidacja szkolnictwa polskiego i miejsce szkolnictwa niemieckiego

w polityce narodowościowej okupanta ............ ............ ...... ...................... 15 

 1. b) Administracja szkolna ..................................................... ........................ 16 
 2. c) Baza lokalowo-dydaktyczna ........................... ..... ........ .. ... .......... .... .. ....... 18 
 3. d) Uruchamianie szkół................................................................................. 27 
 4. Praca dydaktyczno-wychowawcza ............... ... ... .. ... ....... ... .. ..... .. ....... ..... ... .. .. 35 
 5. a) Niemiecka kadra pedagogiczna i personel techniczny ............................35
 6. b) Rekrutacja dzieci imłodzieżydo poszczególnych typów szkół .. ... ......... 43 
 7. c) Organizacja nauki szkolnej oraz programy i plany nauczania........ ........ 51 
 8. d) Wybrane problemy wychowawcze ....................... .... ...... ..... .... ......... ... .... 67 

CZĘŚĆ II 

POLSKIE SZKOLNICTWO KONSPIRACYJNE W TORUNIU (1939-1945) ........................ 73 

 1. Eksterminacja nauczycieli polskich ..................... .. .. .... ..... .......... .. ...... .... .... ... 73 
 2. 2.Konspiracyjnewładze oświatowe .................................................................. 83 
 3. 3.Funkcjonowanie tajnego nauczania w Toruniu.............................................. 85 

ZAKOŃCZENIE ... .. .... ....... ...... .... .. .. .. ... .. .... .... .... : .. ... ......... ... ..... ...... ...... ..... 89 

SPIS TABEL I ILUSTRACJI .... ... ....... .......... ..... ....... ...... .......... .. ... ... ......... ....... 91 

BIBLIOGRAFIA ..................... .. .. .. .. ... .... .. .... .... .. ......... ... ........ ........ ........ .... ......... 93 

SUMMARY ..... .... ..... .. ......... ....... .. ........ ... ..... .... .. .... ... ....... .... .......... ... ... 99 

ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................. 100 

INDEKS OSOBOWY .... ... .. ..... ... ... .. ... .. ... ... .. ... ... .. ........ .... .... ........ ....... ... 101