SYSTEM OBOZÓW NIEMIECKICH NA POMORZU I TERENACH SĄSIEDNICH (1939-1945)
Sylwia Grochowina, Dorota Kromp, Jan Sziling (red.)

Wydawca: Fundacja

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKROTOW ....... ......................................................... 7 

WSTĘP. ............ . .... . .. . ..... . ............... .. . .................... ......... ....... ....... . .. 9 

Andrzej GqsiorowskiObozy i więzienia na Pomorzu Gdańskim w latach okupacji 

niemieckiej w świetle wydawnictw podziemnych i prasy konspiracyjnej 

(1939-1945) ................................. ........................................... ...................... 11 

Bogdan Chrzanowski - Obóz Stutthof i obóz w Działdowie w świetle wydawnictw 

podziemnych z lat 1940-1944 ... .. ... .. ... .. ... ..... .. .. . . . .. .. ...... ....... ... ... .. .. .. .. ... 31 

Marek Orski - Bilans działalności filii niemieckiego obozu Stutthof w latach 

1939-1945 ··········································· ·· ···· ···· ················ ·· ······· ···· ······ 45 

Danuta Drywa- Transporty z niemieckich więzień na terenie Pomorza Gdańskiego 

do obozów koncentracyjnych ............................................. .................. 65 

Elżbieta Grot - Zbrodnicza ewakuacja więźniów KL Stutthof w 1945 roku ...... 77 

Sylwia Grochowina- Więzienie "Okrąglak': Fort VII i Fort VIII w Toruniu jako 

miejsca represji wobec ludności polskiej podczas II wojny światowej ........ 95 

Włodzimierz Jastrzębski- Hitlerowski obóz zniemczania w Jabłonowie-Zamku 

w latach 1941-1943 (Eindeutschungslager Schloss Gosslershausen) .......... 107 

Bogdan Ziółkowski~ Obóz na Błoniach w Inowrocławiu w latach 1940-1945 .. 111 

Włodzimierz Jastrzębski- Przymus pracy. Obozy dla Polaków z Pomorza zatrudnionych 

przy budowie umocnień wojskowych w ostatnich miesiącach 

II wojny światowej .................. ..................... .......... ..... ..... ......... ............. ......... .... 121 

Marek Orski- Obozy w Działdowie. Zapomniane świadectwa niemieckiego 

terroru w okresie II wojny światowej ............ ..... .. ........................ ......... ...... ..... 125 

Janusz Łopuszański, Hanna Matuszewicz - Pułkownik Witold Szymaniak. 

Uwolnienie Polaków z obozów internowania w Finlandii w 1944 roku ..... 141 

SUMMARY .................................................................. .. ... ................ ......... ....... .. 147 

ZUSAMMENFASSUNG ...................................................................... ..................... 148 

INDEKS OSOB ................................................ ........................ ..................... ....... ....... 149 

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH .............................. .......... ......................... 155