KATALOG MUZEALIÓW ZE ZBIORÓW FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ
Anna Mikulska, Joanna Mikulska

ISBN: 978-83-88693-78-6

Wydawca: FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

Cena: 0,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW                                                                                   6

WSTĘP                                                                                                                                 7

PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE KOBIET                                                                                11

ARMIA KRAJOWA                                                                                                                 34

POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE                                                                              104

LUDOWE WOJSKO POLSKIE                                                                                                 170

OBOZY I WIĘZIENIA                                                                                                            195

VARIA                                                                                                                                224

BIBLIOGRAFIA                                                                                                                     257

INDEKS OSOBOWY                                                                                                               258

LIST OF CONTENTS

LIST OF THE MOST IMPORTANT ABBREVIATIONS                                                                      6

INTRODUCTION                                                                                                                      9

MILITARYTRAINING OF WOMEN                                                                                            11

SERVICE FOR THE VICTORY OF POLAND                                                                                35

—THE UNION OF ARMED STRUGGLE —THE HOME ARMY

THE POLISH MILITARY FORCES IN THE WEST                                                                        105

THE iST and 2ND POLISH ARMY (POLISH PEOPLE'S ARMY)                                                       171

CAMPS AND PRISONS                                                                                                           196

VARIA                                                                                                                                  224

BIBLIOGRAPHY                                                                                                                      257

LIST OF NAMES                                                                                                                      258