INFORMATOR O ZBIORACH ARCHIWALNYCH FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ
pod red. Katarzyny Minczykowskiej

ISBN: 978-83-88693-79-3

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 0,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI

Przedmowa (D.W.) ................................................................................................... 9

Wstęp (K.M.) .......................................................................................................... 23

Wykaz skrótów ....................................................................................................... 26

  1. Archiwum Pomorskie Armii Krajowej (K.M. i E.S.) ...................... 29
  2. Akta Okręgu Pomorskiego ZWZ-AK z lat 1939-1945/-1975/ ..... 29
  3. Akta Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski" ................. 33
  4. Akta osobowe (teczki osobowe) konspiratorów pomorskich ........ 33

Inspektorat Brodnica ................................................................ 35

Inspektorat Bydgoszcz ................................................................................... 42

Inspektorat Chojnice  ............................................................... 50

Inspektorat Gdańsk  ................................................................. 57

Inspektorat Gdynia ................................................................... 59

Inspektorat Grudziądz  ............................................................. 68

Inspektorat Tczew .......................................................................................... 73

Inspektorat Toruń  ................................................................... 78

Inspektorat Włocławek  ............................................................ 87

Komenda Okręgu i szefostwo innych organizacji  ...................... 99

Okręgowa Delegatura Rządu................................................. 102

Pomorscy partyzanci - dowódcy............................................. 103

Pomorscy Cichociemni ........................................................  104

Pomorzanie w konspiracji poza Pomorzem............................. 105

4. Kolekcje i spuścizny ............................................................... 113

  1. Archiwum Wojennej Służby Kobiet (B.R. i A.R.) ....................... 115
  2. Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet ..................... 115
  3. Akta osobowe (teczki osobowe) kobiet żołnierzy ....................... 116

III. Archiwum Wydziału Łączności Zagranicznej Komendy Głównej ZWZ-AK „Zagroda" (KM. i P.S.) ......................................................................................  242

  1. Akta osobowe (teczki osobowe) kurierów................................. 243

Bibliografia ............................................................................................................. 249

Indeks osobowy............................................................................ 251